Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Postup koupě bytu

 1. Výběr bytové jednotky

  O svém zájmu o vybranou bytovou jednotku z naší nabídky nás můžete informovat vyplněním kontaktního formuláře v sekci Kontakty, případně e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou prodejního centra Trigema.

 2. Ústní rezervace

  ústní rezervaci můžete provést telefonicky, emailem nebo osobně v našem zákaznickém centru po vypršení lhůty 3 dnů, přechází ústní rezervace bytu na dalšího zájemce.

 3. Rezervační smlouva (dále jen RS)

  Jestliže se ve výše uvedené lhůtě rozhodnete pro koupi bytu, uzavřeme s Vámi Rezervační smlouvu. V opačném případě bude byt vrácen do nabídky volných bytů nebo nabídnut dalšímu zájemci v pořadí.
  Domluvte si osobní scůzku s prodejcem. Rezervační poplatek 50 000,- Kč vč. DPH se hradí do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy.

 4. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen SSBK)

  Tato smlouva se uzavírá v rezervační době a obsahuje povinné náležitosti, jako je: předmět převodu, kupní cena a platební podmínky, termíny dokončení stavby a předání bytu, klientské změny a další, které jsou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy. Klient bude písemně vyzván k podpisu SSBK zpravidla 14 dnů od uzavření Rezervační smlouvy, následuje úhrada 15 % z kupní ceny vč. DPH do čtrnácti dnů od podpisu SSBK (do této částky je započítán rezervační poplatek)

 5. Možnosti financování

  Možnosti a detailni formy financování naleznete v podsekci financování.

 6. Výběr standardů

  Klient si může vybrat z nabídky standardních obkladů, dlažeb, dveří a sanitárního vybavení.

 7. Převzetí bytu a Kupní smlouva (KS)

  Po vydání kolaudačního souhlasu následuje doplacení zbytku kupní ceny, převzetí bytové jednotky (obdržení klíčů) a podpis Kupní smlouvy. 

 8. Zápis do katastru nemovitostí

  KS je námi podaná na příslušný katastrální úřad. Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem KS do katastru nemovitostí.

 9. Záruka na byt, řešení případných reklamací

  Při předávání bytu se pořizuje soupis případných vad, které je společnost Trigema povinna v dohodnuté lhůtě odstranit. Pozdější reklamace se vyřizují prostřednictvím reklamačního oddělení. Záruka na byt se poskytuje v délce trvání 36 měsíců.

 10. Ustavení SVJ a správa budovy

  Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě vzniká ze zákona. Po kolaudaci stavby převezme správu budovy správce, který také svolá ustavující schůzi společenství vlastníků. To si poté zvolí svůj výbor. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění vlastníků.

 11. Náklady spojené s vlastnictvím bytu

  Je dobré si uvědomit, že zaplacení kupní ceny není posledním výdajem vlastníka bytu. Kromě plateb za energie, odvoz odpadků atd. je zde ještě povinný příspěvek do fondu oprav. Na vlastníka bytu se také vztahuje daň z nemovitosti.