Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Personální politika

Získat včas dostatečný počet kvalitních zaměstnanců, kteří se dokáží ztotožnit s firemní kulturou

Klademe velký důraz na výběr nových spolupracovníků, proto se můžete při výběrovém řízení setkat vedle klasického pohovoru i s testy zaměřenými na osobnost, znalosti a výkonnost.

Zajistit rozvoj lidí v souladu s cíli společnosti

Každoročně připravujeme pro zaměstnance školení na profesní i osobnostní rozvoj. Zaměřujeme se na sdílení zkušeností v rámci společnosti.

Hledat příležitosti pro talentované zaměstnance

Růstem společnosti vytváříme perspektivu pro současné i nové zaměstnance. Při vytvoření volné pozice nejprve zvažujeme její obsazení interními kandidáty.

Jasně stanovovat kompetence a vytvořit tím dostatečný prostor pro vlastní rozhodování

Pouze zaměstnanci, kteří znají své kompetence a mají dostatek prostoru pro vlastní rozhodování, mohou přispět k rozvoji společnosti.

Podporovat otevřenou komunikaci a týmové myšlení

V rámci školení a teambuildingových akcí podporujeme otevřenou komunikaci a týmové myšlení jako jednu ze základních hodnot společnosti.

Odměňovat zaměstnance spravedlivě dle odvedeného výkonu

Dalším z principů správného fungování společnosti je spravedlivé odměňování zaměstnanců dle náročnosti pracovní pozice, přidělených zodpovědností a odvedeného výkonu v porovnání s dalšími pozicemi v rámci celé skupiny Trigema i v porovnání s dalšími společnostmi na trhu.

V rámci vzdělávání využíváme dotace z programu OPPA.

loga oppi