Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Certifikáty a členství v profesních asociacích

Společnost Trigema (nebo její dceřiné společnosti) splňuje předepsané normy a má zaveden Integrovaný management systém (IMS):

 • systém managementu kvality dle ISO 9001 (QMS),
 • systém environmentálního managementu dle ISO 14001 (EMS),
 • systém managementu BOZP dle OHSAS 18001 (SMS)
 • systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 (ISMS)

Integrovaný management systém je plně dokumentovaný, se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování.

Tento Integrovaný systém řízení umožňuje kromě zajištění maximální kvality prováděných prací a uspokojování požadavků zákazníka i dodržování všech pravidel BOZP a PO a minimalizaci dopadů do životního prostředí při provádění všech definovaných procesů ve společnosti. Integrovaný management systém je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou (akreditovanými certifikačními orgány).

Členství v profesních asociacích

Trigema a.s. jako právnická osoba nebo některý z členů vrcholového managementu je členem dále uvedených profesních asociací:

 • ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí): neziskové občanské sdružení, které vzniklo jako právní subjekt po zhruba roční neformální předehře dne 12. 9. 2001. Členové Asociace jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy, a záměrem je sdružovat i pedagogy a studenty vysokých škol se zájmem o tuto oblast. 
 • SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví): Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.
 • ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě): Je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.
 • CZB (Cech pro zateplování budov): Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů – právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993, jeho sídlem je Praha. V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost. 
 • CZGBC (Česká rada pro šetrné budovy): integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky tak, aby byly budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány v souladu se zdravým, prosperujícím a environmentálně i společensky ohleduplným prostředím. Díky tomu by se měly stát šetrné budovy v České republice standardem, což umožní vyšší produktivitu práce, vytvoří zdravé a pohodlné prostředí Budovy současně s tím pak nespotřebují více energie, než samy vyprodukují. 
 • UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov)
 • PBC (Prague Business Club)