Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Společenská odpovědnost

Trigema je hlavním partnerem Centra Paraple

Každý rok v České republice přibývá téměř 200 lidí ochrnutých po poranění míchy. Stačí jedna osudová vteřina a Váš život se rázem změní. Ochrnutí, invalidní vozík, závislost na pomoci druhých.

Na pomoc lidem s poškozením míchy vzniklo úsilím Svazu paraplegiků s pomocí Zdeňka Svěráka Centrum Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poranění míchy vyrovnat se co nejrychleji s důsledky zdravotního postižení, řešit případné zdravotní komplikace, snížit závislost na pomoci druhých osob, získat a udržet si dobrou fyzickou i psychickou kondici a vrátit se k aktivnímu životu.

Protože jde o smysluplný projekt, který již dlouhou dobu pomáhá mnoha lidem, stala se Trigema jedním z jeho hlavních partnerů a od roku 1999 jej podporuje finančně i materiálně.

V roce 2010 Trigema dokončila přístavbu budovy Centra Paraple. Při této stavbě se Trigema nejen vzdala části svého zisku ve výši přes tři čtvrtě miliónu korun, ale navíc každé zlevnění stavby dosažené při výběrových řízeních na subdodavatele šlo opět k dobru Centra Paraple. Trigema je i nadále jedním z hlavních partnerů Centra a stále jej aktivně podporuje. V roce 2014 Centrum oslavilo, stejně jako Trigema, 20 let své existence.

www.paraple.cz

Trigema je generálním partnerem Czech Photo o.p.s.

Czech Photo je obecně prospěšná společnost, která každoročně pořádá prestižní fotografickou soutěž Czech Press Photo. Od října roku 2016 spoluprovozuje Czech Photo Centre - moderní multifunkční výstavní prostor na Praze 5, v lokalitě Stodůlek, přímo u metra Nové Butovice. Galerie Czech Photo Centre je od roku 2017 ogranizátorem nové soutěže Czech Nature Photo a v prostorách galerie je situován archiv. Czech Photo Archive vychází ze skutečnosti, že Czech Photo o.p.s. je nejen pořadatelem prestižní soutěže Czech Press Photo, ale i držitelem jejího archivu. Fotografie jsou nyní profesionálně uloženy. Hlavním cílem je s nimi dále pracovat a permanentně je zpřístupňovat veřejnosti.v archivu vznikl projekt je také

Historicky Trigema udělovala vlastní cenu v rámci soutěžě Czech Press Photo za nejpůsobivější fotografii nebo sérii fotografií živé přírody. V roce 2014 se Trigema stala jedním z hlavních partnerů soutěže a v roce 2016 svou spolupráci povýšila na partnera generálního.

www.czechphoto.org

Trigema podporuje Dejvické divadlo a Jatka 78

Již několik let jsme hrdým sponzorem Dejvického divadla, které si za 25 let od svého založení vybudovalo pověst jednoho z nejvyhledávanějších a nejnavštěvovanějších českých divadel. Téměř trvale vyprodané divadlo (což není způsobeno jenom jeho komorní kapacitou) nabízí inscenace různých žánrů, které však mají společného jmenovatele: dobré divadlo se zřetelným názorem a s důrazem na herecké osobnosti.

Jatka 78 jsou multifunkční divadelní sál, Malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie a bar & bistro. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní a loutkové divadlo. Prostor otevřený českým i zahraničním souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. Trigema se stala partnerem na konci roku 2017 především díky nevšednímu pojetí a propagaci nových uměleckých směrů, o které se Jatka 78 snaží.

Podpora hudebních projektů

Bez naší pomoci se neobejde ani celá řadu jiných kulturních projektů, včetně těch hudebních. V posledních letech jsme se podíleli na podpoře vzniku knihy prof. Josefa Kouteckého "Moje třetí láska", stejně tak jako jsme byli partneři festivalu Nekonvenční žižkovský podzim 2017.

VolleyTeam ČZU Praha

Již druhým rokem jsme partnerem volejbalového týmu VolleyTeam ČZU Praha, jenž je tradičním volejbalovým klubem s dnes již více jak dvacetiletou tradicí. Tato tradice se opírá především o kvalitní a dlouhodobou práci s mládeží, na kterou byla činnost klubu vždy prioritně zaměřena a které také odpovídá počet odchovaných reprezentantů a vrcholově hrajících volejbalistů. O úspěšné práci s mládeží svědčí také fakt, že za poslední tři roky byl VolleyTeam ČZU Praha opakovaně vyhlášen anketou Českého volejbalového svazu nejlepším mládežnickým týmem České republiky.

Basketbal Stavební fakulta ČVUT

Fandíme sportu. Především mladým a nadaným sportovcům, pro které je sport koníčkem a aktivním vyžitím. Proto Trigema dlouhodobě podporuje basketbalový tým Stavební fakulty ČVUT Praha, který v současnosti hraje v pražské přeboru B. Doufáme, že svými příspěvky umožňujeme sportovcům odreagování i při náročném studiu, a přejeme jim hodně sportovních úspěchů.

Pomoc Haiti

V lednu 2010 jsme prostřednictvím organizace Člověk v tísni poskytli finanční dar pro Haiti postižené zemětřesením.

Pomoc Japonsku

V březnu 2011 jsme poskytli finanční dar na pomoc Japonsku, postiženému zemětřesením a vlnou tsunami.

Pomoc Nepálu

Je těžké vidět neštěstí, které se stalo. Je hezké vidět, že se lidé z celého světa dokážou spojit a podat pomocnou ruku potřebným. I Trigema se přidala a v dubnu 2015 přispěla finančním obnosem 50 000 Kč na konto SOS NEPAL, které zastřešuje organizace Člověk v tísni. Tyto prostředky byly využity na nákup nezbytných potravin, hygienických prostředků a léků pro postižené rodiny v horských oblastech velmi poničeného regionu Gorkha. Velký dík patří hlavně těm, kteří se do Nepálu vydali na pomoc a zajistili přeměnu finančních darů na věci a činy. Děkujeme!

Přátelé rorýsů

Rekonstrukce a zateplování domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může být dramatický. Mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %!  Proto se společnost Trigema Building zařadila mezi firmy, které provádějí zateplování budov na základě doporučení České společnosti ornitologické a aktivně pomáhají při ochraně rorýsů na realizovaných stavbách (ve spolupráci s projektanty, investory a úřady).

Pomoc jako narozeninový dárek

Další formou pomoci, kterou prostřednictvím společnosti poskytují přímo její zaměstnanci, jsou narozeninové dary. Každý zaměstnanec má možnost zvolit si, zda dostane od společnosti narozeninový dárek, nebo zda peníze raději věnuje na pomoc potřebnějším. Zaměstnanci mají také možnost navrhovat a hlasovat, komu budou takto ušetřené prostředky darovány. V roce 2014 jsme tak podpořili např. sociální podnik PragUlic, který pomáhá lidem bez domova a zároveň veřejnost s každodenním životem "bezdomovců". V následujícím roce, jsme takto vybrané finanční prostředky věnovali Neviditelné výstavě, která se celá odehrává potmě a díky tomu zde najdou pracovní uplatnění jako "průvodci tmou" nevidomí lidé.