Ihre Nachricht wurde gesendet.

2017 | Zateplení BD Ovčí Hájek

V rámci stavební akce bylo provedeno zateplení obvodového a střešního pláště, částečná výměna výplní otvorů a sanace lodžií v podobě zateplení, nové nášlapné vrstvy a nového hliníkového zábradlí.
Práce navíc zahrnovaly výměnu vzduchotechniky motorů, kompletní dodání zasklení lodžií a modernizaci vstupních portálů. Investor v rámci zakázky preferoval odlišné a specifické provedení finální omítkoviny okolo oken na společných prostorech, kde byla provedena „drážkovaná finální omítka – STO Miral MP“ vystupující 5 milimetrů nad povrch.
Kontaktformular

Mit dem Absenden des Formulars akzeptiere ich die Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Trigema - deren Verarbeitung erfolgt, um eine Antwort auf die Beschwerde zu senden und mögliche Erstellung eines Geschäftsangebots.

 
Ihre Daten sind bei uns sicher.

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personengebundenen Daten werden zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden und zur Erstellung von kommerziellen Angeboten verwendet.
Näheres über die Verarbeitung von personengebundenen Daten sowie über die Rechte der Kunden finden Sie hier.