Ihre Nachricht wurde gesendet.

2017 | Zateplení BD v ul. Zelenohorská

Předmětem dodávky stavebních prací bylo provedení zateplení panelového domu o 612 bytových jednotkách kontaktním zateplovacím systémem ETICS firmy STO.
Součástí zateplovacích prací bylo i zateplení podlah nad 1. PP. Dále pak sanace lodžií a demontáž stávajícího zábradlí lodžií a dodávka zábradlí nového lakovaného hliníkového s výplní z bezpečnostního skla s mléčnou folií. Stavební práce zahrnovaly také zateplení střešního pláště tak, že byly zachovány všechny stávající vrstvy a na ty byla přidána nová tepelně izolační vrstva a hydroizolační folie, která byla kotvena podtlakovým systémem PROTAN.
Kontaktformular

Mit dem Absenden des Formulars akzeptiere ich die Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Trigema - deren Verarbeitung erfolgt, um eine Antwort auf die Beschwerde zu senden und mögliche Erstellung eines Geschäftsangebots.

 
Ihre Daten sind bei uns sicher.

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personengebundenen Daten werden zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden und zur Erstellung von kommerziellen Angeboten verwendet.
Näheres über die Verarbeitung von personengebundenen Daten sowie über die Rechte der Kunden finden Sie hier.