Ihre Nachricht wurde gesendet.

2007 | Zateplení BD ul. Šiškova

Atypický panelák na ďáblickém sídlišti.
Technicky velmi náročná stavba kvůli členění západní fasády, která je přerušována řadou železobetonových pilastrů. Velmi složitá byla i rekonstrukce střechy, neboť celé stávající souvrství se muselo snést dolů až na nosnou vrstvu. Časté výlezy na střešní konstrukci limitovaly položení větší tloušťky tepelného izolantu. Velkým technickým problémem bylo spádování střechy kvůli počtu a vzdálenosti odtokových gul.
Kontaktformular

Mit dem Absenden des Formulars akzeptiere ich die Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Trigema - deren Verarbeitung erfolgt, um eine Antwort auf die Beschwerde zu senden und mögliche Erstellung eines Geschäftsangebots.

 
Ihre Daten sind bei uns sicher.

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personengebundenen Daten werden zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden und zur Erstellung von kommerziellen Angeboten verwendet.
Näheres über die Verarbeitung von personengebundenen Daten sowie über die Rechte der Kunden finden Sie hier.