Your message was send.

2016 | Rekonstrukce pěší zóny Nové Butovice

Rekonstrukce pěší zóny včetně realizace nebytového prostoru fotografické galerie a restaurace.
Stavební práce spočívaly v úpravě povrchů a vybavení městského prostoru, zejména úpravě inženýrských sítí, položení nových povrchů zpevněných ploch, instalace stoupajícího pobytového dřevěného deckingu na schodišťové terasové stupně s vestavenými demontovatelnými externími výstavními panely, osazení mobiliáře s místy pro sezení, omlazení a rozšíření zeleně. Součástí celkové rekonstrukce byla také demolice železobetonového silničního mostu v ulici Na zlatě.
Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.

 
Your data is protected.

The personal information provided will be used to contact the customer and create a business offer.
Details about the processing of personal data as well as the rights of the client can be found here.