Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Investiční fond

Na investování společných prostředků je založena činnost fondu Trigema Investment. Prospěch z toho mají všichni kvalifikovaní investoři, kteří se rozhodnou podílet na jeho rozjezdu. Společné investování je způsob, jak správně naložit s prostředky investorů a docílit mnohdy až nadstandardních výnosů. Vydejte se s námi na cestu efektivního zhodnocení Vašeho majetku.

Co je u nás nového

 • Veřejná výzva k úpisu investičních akcií podfondu

  Touto výzvou Fond nabízí kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie Podfondu představující stejné podíly na fondovém kapitálu Podfondu, které budou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie budou vydány jako listinné cenné papíry znějící na jméno akcionáře a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému. S investičními akciemi nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi Podfondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet Podfondu. Další podrobnosti týkající se investičních akcií Podfondu lze nalézt ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu, jakož i ve statutu Podfondu.

  Celý článek »
 • Trigema investment reaguje na novelu ZISIF

  Trigema Investment zareagovala na novelu zákona o investičních společnostech a fondech účinnou k 1. červnu 2016, když využila možnosti zkráceného názvu fondů s proměnným základním kapitálem a označení „investiční fond s proměnným základním kapitálem“ nahradila praktičtějším označením „SICAV“. Změna obchodní firmy fondu na Trigema Investment SICAV a.s. byla zapsána k 22.9.2016. Dále fond zareagoval na možnost snížení minimální hranice pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů, kdy investor může na základě testu vhodnosti do fondu investovat již od částky CZK 1 mil. V tomto duchu byly upraveny stanovy a statut fondu.

  Celý článek »
 • Do FKI od částky 1 milion korun

  Od 1. června je obecně možno investovat do FKI od částky 1 milion korun.

  Očekávaná novela zákona o investičních společnostech a fondech nabyla k 1. červnu 2016 účinnosti. Zajímavou novinkou je, že se snižuje minimální hranice pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů. Investor může na základě testu vhodnosti do fondu investovat již od částky CZK 1 mil. Původní hranice EUR 125.000 zůstává zachována beze změn, tj. nevyžaduje ověřování vhodnosti.

  Celý článek »
 • Investiční fond Trigema Investment

  Trigema Investment, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. plánuje investovat do akcií a podílů projektových společností, které budou realizovat developerské projekty. Jednotlivé podfondy Trigema Investment budou mít odlišné investiční strategie s ohledem na dobu trvání jednotlivých projektů a jejich charakter.

  V rámci Podfondu Alfa, který od června nabídl k úpisu investiční akcie za 54 mil. Kč, jsou k dnešnímu dni jsou již upsány akcie za 37 mil. Kč. Investiční horizont Podfondu Alfa je 2 roky. Předpokládané zhodnocení investice se očekává ve výši 5 až 8 % p.a. Prostředky kvalifikovaných investorů budou investovány do dvou pražských rezidenčních projektů s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením a zajištěným bankovním financováním. Prvním z těchto developerských projektů je CHYTRÉ BYDLENÍ CLB@Letňany. Dalším bude BLV@Horní Měcholupy.

  Celý článek »