Vaše zpráva byla odeslána.

LOKALITA STODŮLKY

O projektu

Cílem projektu je kultivace stávajícího neutěšeného stavu části oblasti Šostakovičova náměstí. Jedná se o vytvoření veřejných zelených ploch, širší a kvalitnější nabídky služeb a bytové funkce. To vše doplní další možnosti parkování v lokalitě. Budovy jsou orientovány souběžně s ulicemi Hábova a Šostakovičovo náměstí a navazují svými hmotami i umístěním na sousední objekty. Samozřejmostí přitom je, že díky projektu .nedojde k odslunění stávajících okolních budov. Projekt je ve smyslu prostorové i funkční regulace v souladu s původním návrhem Jihozápadního města. Navržená nová zástavba je v souladu se stanoviskem institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).Bytů:

Parkování:

Obch.ploch:

Výstavba:

Lokalita:


246

330

2 650 m²

24 měsíců

Praha 13-Stodůlky
Stanice metra B Stodůlky

Veřejné projednání Jaro 2018

Předchozí projednání

  • Podzim 2017 (Restaurace KD Mlejn, Praha 13)
  • Jaro 2018 (Centrum architektury a městského plánování CAMP, Praha 2)
  • Jaro 2018 (Czech Photo Centre, Praha 13)

Ve dnech 26. a 29. března proběhly další dvě prezentace projektu Paprsek. První, dlouho připravovaná akce, uspořádaná v rámci výstavy Praha zítra a druhá přímo na území městské části Prahy 13. Obě události obsahovaly podobný program:

Spol. Trigema (investor) seznámila zástupce veřejnosti s 3D modelem projektu BD Paprsek. Následovala prezentace vlastního záměru od zástupců investora, přes architekty - prezentace obsahovala závěry z předchozího veřejného projednání (podzim 2017). Zástupci veřejnosti byli seznámeni s výsledk veřejné ankety, kterou uspořádal investor se sociologem z IPRu pro zjištění názorů a potřeb obyvatel v oblasti Prahy 13 - závěrem byli občané vyzvání k otevřené diskuzi uspořádané formou debaty. Závěrem byla prezentována koncepční studie pro vytvoření nových parkovacích míst v lokalitě Šostakovičova náměstí; možná úprava veřejného prostoru před vstupem do metra a případné budoucí využití stávající pošty pro veřejnou potřebu.

Diskuze s občany se dotýkala zejména následujících témat:

  • možnosti parkování (současné a budoucí)
  • výška některých navrhovaných budov a potenciální zastínění rezidentů v okolních objektech
  • plánované navýšení počtu rezidentů
  • budoucí využití komerčních ploch v projektu
  • součsný stav projektu z pohledu povolovacích procesů

Spol. Trigema transparentně projekt představila jak MČ Praha 13 tak jejím občanům a je připravena dále odpovídat na odborné dotazy k záměru

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

LOKALITA

Zvětšit

Kontakt

Chcete nám zanechat vzkaz? Použijte kontaktní formulář (níže) a nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje (email a telefon) v případě, že očekáváte naší odpověď. Dotazy můžete zasílat také přímo na email. paprsek@trigema.cz


Contact form

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Poskytnuté osobní údaje budou použity za účelem kontaktování zákazníka a vytvoření obchodní nabídky.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech klienta najdete zde.