Vaše zpráva byla odeslána.

Často kladené otázky (FAQ)

Výběr bytu a rezervace

Jak si mohu zarezervovat vybraný byt? Je rezervace zpoplatněna?

Nezávazná rezervace bytu je zdarma a je možné ji realizovat telefonicky na čísle 800 340 350, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Následuje osobní schůzka s prodejcem v naší kanceláři a dohoda na dalším postupu.

Jakým způsobem a kde si mohu sjednat schůzku s prodejcem?

Pondělí - pátek od 8:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle 800 340 350; nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách; případně osobně v naší kanceláři na adrese Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – přízemí budovy Explora Jupiter u stanice metra Nové Butovice.

Jaké smlouvy budu podepisovat?

Jakmile se rozhodnete pro koupi bytu v některém z našich projektů, čeká Vás podpis Rezervační smlouvy (RS). Následně podepisujeme Smlouvu o smlouvě budoucí kupní (SSBK nebo SoSBK), na základě které lze vyřídit případný hypoteční úvěr (HÚ) v jedné z našich spolupracujících bank. Závěrem se podepisuje Kupní smlouva (KS), která z vás již učiní majitelé nové nemovitosti.

Cena, poplatky a financování

Jak probíhá úhrada rezervačního poplatku?

Rezervační poplatek 50 000 Kč vč. DPH se hradí do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy. 

Zajišťuje Trigema financování formou hypotečního úvěry?

Trigema nabízí možnost výběru produktu u kteréhokoliv ze spolupracujících bankovních ústavů. Našimi partnery jsou ČSOB, ČS, UniCredit, KB a Modrá pyramida. K vyřízení hypotéky od kterékoli spolupracující banky potřebujete pouze doklad totožnosti a potvrzení o výši příjmů. Všechny ostatní dokumenty týkající se kupované nemovitosti bance dodá Trigema. Uhradíme také odhad ceny nemovitosti. Podmínkou je sjednání hypotéky v konkrétní pobočce banky.

Je nutné financovat s vámi doporučovanou bankou?

Je to více než doporučováno. Zde je přehled zákaldních výhod využití financování prostřednictvím spolupracující banky: přímá vazba klient - banka (nedochází ke zkreslení informací); předem nastavená pravidla čerpání HÚ; nižší administrativa (mnoho úkonů procesu je vzhledem k partnerství předem schválena); odhadní cena vždy koresponduje s prodejní cenou; výhodnější podmínky poskytnutí HÚ (LTV, úroková sazba); automatický systém čerpání jednotlivých tranší; řešení na míru specifických požadavků klienta s konkrétní bankou; požadavky od banky řešíme na přímo.

A pokud se i přes to rozhodnu pro financování své - nepartnerské - banky nebo třetí strany?

Pak je nutné se připravit na možná rizika a hrozby, které mohou nastat v průběhu procesu koupě bytu: nespolupracující banka vyžaduje více podkladů ke schválení úvěru, nebo k čerpání, což je v důsledku časově i finančně náročnější; časté ohrožení termínů čerpání, uzavírání dodatků a další administrativní a finanční zátěž pro klienta; podmínky od banky nejsou často tak výhodné, jak je klientovi prezentováno od třetích stran; klient se neorientuje v záplavě požadavků od banky a je tak složitější zajistit správné dokumenty v požadovaném čase; v důsledku prodražení celé služby; v průběhu realizace, neustálá kontrola odhadce z banky z důvodu čerpání a s tím spojené poplatky.

Jaké jsou možnosti platebního kalendáře? Mám i možnost volby?

Výběr platebního kalendáře je přímo závislý na způsobu financování koupě nemovitosti. V případě úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů (hotově) nabízíme možnosti volby mezi platebním kalendářem standard a individual.

Co je součástí ceny bytu?

Základní cena je stanovena za bytovou jednotku (vč. balkonu, lodžie, terasy, předzahrádky) a sklep.

Je v ceně bytu garážové stání?

Garážové stání není zahrnuto v ceně bytu, pokud není uvedeno jinak.

Co je tedy součástí kupní ceny bytu?

Součástí kupní ceny bytu je cena za bytovou jednotku, sklep, dále garážové stání (zakoupí-li si jej klient) a případné nadstandardní změny a další doplňkové služby (vyžaduje-li je klient).

Standardy a provedení

Kde se mohu podívat na kvalitativní standard?

Společnost Trigema má své klienty k dispozici přehled kvalitativního standardu, kde vám rádi předvedeme dostupný standard jednotlivých projektů. Centrum kvalitativního standardu je součástí Prodejního centra. Otevírací doba je v pracovní dny od 8:00 do 16:30.

Jaké jsou možnosti klientských změn?

Pojem promyšlené dispozice není nadále možné brát pouze jako marketingový slogan. Dispozice se snažíme navrhovat se zkušenými architekty jejichž užitnost konzultujeme s interiérovými designéry. Proto nadále nepodporujeme realizace klientských změn v tom rozsahu, v jakém jej zná celý developerský trh. Klientům se však snažíme vycházet maximálně vstříc prostřednictvím rozšířeného a nadstandardního výběru standardního vybavení. Znamená to tedy, že si klienti budou moci vybrat z více druhů materiálů, dekorů a provedení. Tento výběr se týká podlah, obkladů, dlažeb, zařizovaích předmětů atp. Tento výběr je zdarma.

Kdo Vám byty staví, jaká stavební firma?

Součástí koncernu společnosti Trigema je také stavební společnost Trigema Building a.s., která je generálním dodavatelem staveb Trigema Development s.r.o.. Umožňuje nám to detailní kontrolu nad použitými materiály a postupy. Zároveň se nám daří plnit termíny dle zadaných harmonogramů a nehrozí tak zpoždění prací směrem ke klientovi.

Jaká je záruka na nové byty?

Běžná záruční doba je 24 měsíců. Trigema si za kvalitou svých bytů stojí, proto nabízí nadstandardní záruční lhůtu v délce 36 měsíců. U bytů začíná záruka běžet okamžikem předání do užívání, u společných prostor pak dnem vzniku SVJ.  U dokončených projektů (jako je například CSV@Řepy je záruční doba 24 měsíců. Přesnějš informace vám poskytneme v prodejním centru.

Jak se řeší případné reklamace?

Pokud se vyskytnou reklamace, řeší je Trigema bez zbytečného odkladu. S majitelem bytu dohodne postup odstranění závady. Důležitým faktorem při řešení reklamace je ohlášení závady novým majitelem ihned po jejím zjištění a v neposlední řadě také spolupráce s Trigemou – zpřístupnění bytu v dohodnutých termínech.
Více informací naleznete v reklamačním řádu.

Správa domu a bytů

Kdo provádí správu objektu?

V prvních letech provozu bytového domu správu zajišťuje společnost, která zvítězí ve vývěrovém řízení na tuto dodávku. Snažíme se spolupracovat s více správcovskými společnostmi a vítězným správcem se může stát pouze osvědčená společnost, která zaručí nejlepší podmínky. Zodpovídá za bezchybný úklid domu, údržbu zeleně, vedení účetnictví apod.

Legislativa a daně

Co je tzv. „Prohlášení vlastníka budovy“?

Zápisem „Prohlášení vlastníka budovy“ do katastru nemovitostí vlastník určuje v budově jednotlivé bytové a nebytové jednotky v souladu se zákonem. Takto vzniklé jednotky pak dále převádí na nové majitele.

Může nabývat nemovitost cizinec a právnická osoba?

Ano, může. Dle mezinárodně platných smluv mohou cizinci nabývat nemovitosti určené k bydlení v ČR bez omezení. Právnické osoby mohou nabývat nemovitosti v ČR v případě, že zde mají sídlo.

Co je to Zástavní právo a kdy mohu kupovanou nemovitost zastavit?

Zástavní právo umožňuje spolufinancovat koupi bytu formou Hypotečního úvěru. Banka, která Vám poskytuje finance k úhradě kupní ceny, zastaví budoucí nemovitost ve svůj prospěch pro případ neuhrazení splátky plynoucí z hypotečního úvěru. Nutno však dodat, že banky se snaží s klientem vždy dohodnout na řešení případného problému s neuhrazením požadované splátky. 

Jak probíhá zápis do katastru nemovitostí a jak dlouho to trvá?

Zápis do katastru probíhá na základě podání návrhu na vklad Kupní smlouvy. Pro řízení o vkladu do katastru nemovitostí platí obecné lhůty pro správní řízení. V ČR je řízení většinou ukončeno do 1 měsíce.

Kdy se stanu majitelem bytu?

Majitelem bytu se kupující stává zápisem Kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to zpětně k datu podání návrhu na vklad Kupní smlouvy. Kupní smlouva se podepisuje po úhradě celé kupní ceny.

Co je „Společenství vlastníků jednotek“ a jak a proč vzniká?

Společenství vlastníků jednotek je zvláštní typ právnické osoby, která existuje v případě, že v budově je nejméně pět jednotek nejméně tří různých vlastníků. Vzniká v okamžiku, kdy je v budově s nejméně pěti jednotkami zapsán třetí různý vlastník.

Je členství v SVJ dobrovolné nebo povinné?

Společenství vlastníků jednotek je povinné, členství v něm vzniká automaticky, u třetího a všech dalších vlastníků v budově s více než pěti jednotkami, a to okamžikem zápisu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí. Základním orgánem Společenství je Shromáždění vlastníků jednotek a statutární orgán (dle pravidel stanov Společenství) 

Kdo platí Daň z nabytí nemovitých věcí a jaká je výše této daně?

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je prodávající (neboli převodce). Je sice možné po dohodě sjednat odlišnou úpravu, ale u žádného z projektů takovou změnu neaplikujeme. 

Kdy jsem povinen začít platit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitých věcí (dříve známou jako daň z nemovitosti) je povinen hradit každý vlastník nemovitosti zapsaný jako vlastník k 1.1. daného roku. Její zvláštností tedy je, že se hradí dopředu.

Ostatní

Co je Chytré bydlení?

Jedná se o balík parametrů bytového projektu, které jako celek naplňují definici chytrého bydlení. Mimo přípravu pro inteligentní systémy, které díky názvu nejsnáze vyčnívají, lze mezi další vlastnosti zařadit zelené bydlení (šetrné k životnímu prostředí i finančním možnostem majitelů), modulové bydlení (myslí na momentální potřeby zákazníků i na možný budoucí vývoj jeho životní situace), ohledy na bezpečnost, úplnou vybavenost v docházkové vzdálenosti projektu (školy, školky, poliklinika, úřady, zábava, sport apod.), a také lokalitu několik kroků od MHD a především v blízkosti metra.

Zjednodušeně jsme koncept chytrého bydlení rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů: ekologie a energie, moderní technologie, zdraví a bezpečí, cena a služby na dosah, které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.
Contact form

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Poskytnuté osobní údaje budou použity za účelem kontaktování zákazníka a vytvoření obchodní nabídky.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech klienta najdete zde.