Vaše zpráva byla odeslána.

Ekonomické ukazatele

Rok 2017 byl pro koncern Trigema ve znamení přípravy nových projektů, rozjezdu několika nových dceřinných společností a nastavení optimální strategie pro další období. To bylo mimo jiné způsobeno aktuálním stavem legislativy a rezervovaném přístupu řady městských částí k novým projektům. To vše mělo vliv na celkové hospodářské výsledky společnosti. Pozitivní dopad všech vnitrofiremních změn se projeví ve středně a dlouhodobém horizontu fungování celého koncernu.

Vývoj

Obrat

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
627 931 801 151 1 020 308 979 323 791 269 1 157 323 785 926 1 186 373 1 004 239 1 596 000

* výhled k 1. 6. 2018
(v tisících Kč)

Hospodářský výsledek

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
65 692 115 585 119 926 50 538 45 905 155 883 125 760 182 782 78 448 215 000

* výhled k 1. 6. 2018
(před zdaněním v tisících Kč)


Vlastní kapitál

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
174 537 291 353 373 468 454 777 480 923 494 683 612 573 703 432 830 184 876 300

(v tisících Kč)


Počet zaměstnanců

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
117 134 149 156 155 155 156 171 190 200

Výroční zprávy ke stažení

Contact form

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Poskytnuté osobní údaje budou použity za účelem kontaktování zákazníka a vytvoření obchodní nabídky.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech klienta najdete zde.