Vaše zpráva byla odeslána.

Periodické informace

Trigema vydala druhou emisi dluhopisů v objemu půl miliardy korun

03/01/2019

Tisková zpráva
druhá emise dluhopisů

Společnost Trigema prostřednictvím svého korporátního dluhopisového programu vydala s ročním odstupem druhou emisi cenných papírů. V rámci veřejné nabídky, která probíhala v listopadu a prosinci minulého roku, nabídla pětiletou emisi s předpokládaným objemem 450 milionů korun. Zájem investorů však více než dvojnásobně překročil tento objem.Úroková sazba pro 3. výnosové období (Dluhopis Trigema I. VAR/2020)

13/12/2018

Oznámení: Úroková sazba
pro 3. výnosové období

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078) tímto oznamuje výši úrokové sazby 5,03% p.a. stanovené pro druhé výnosové období (15. prosinec - včetně – 15. červen - vyjma). Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.


S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2018 činí 67,46% a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2018 činí 299.523.000 Kč


Trigema Real Estate Finance a.s - vydání další emise dluhopisů

03/09/2018

Oznámení o plánovaném
vydání další emise dluhopisů

Trigema Real Estate Finance a.s. plánuje na závěr roku vydání další emise dluhopisů v předpokládané celkové jmenovité hodnotě cca 400 milionů Kč s možností navýšení až o 50 % s pětiletou splatností. Naváže tak na předchozí emisi z dluhopisového programu, kdy během jednoho měsíce mezi prosincem 2017 a lednem 2018 vydala tříleté dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 450 milionů Kč. Stejně jako u předchozí emise budou prostředky využity na financování převážně rezidenční bytové výstavby, které se skupina Trigema věnuje již více než 20 let.


Úroková sazba pro 2. výnosové období

13/06/2018

Oznámení: Úroková sazba
pro 2. výnosové obodbí

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078) tímto oznamuje výši úrokové sazby 3,96% p.a. stanovené pro druhé výnosové období (15. červen - včetně – 15. prosince - vyjma). Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.


V první fázi veřejné nabídky emise dluhopisů Trigemy upsali investoři cenné papíry za více než 400 milionů korun

12/20/2017

Tisková zpráva
emise dluhopisů Trigema

Poté, co v květnu letošního roku developerská společnost Trigema zveřejnila svůj záměr zřízení korporátního dluhopisového programu, skončila minulý týden 1. fáze úpisu pilotní emise. Po necelých dvou týdnech od zahájení nabídky upsali investoři k datu emise dluhopisy za 407,28 milionů korun. „Původní cíl společnosti byl letos vydat dluhopisy za 300 milionů korun, nicméně s ohledem na zájem investorů jsme objem nakonec navýšili,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Prostředky budou využity výhradně na financování real estatových aktivit skupiny.

Jedná se o tříleté dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozeným od 6měsíčního PRIBORu a navýšeným o marži 2,95%.  Kuponová sazba pro první výnosové období je tak 3,79% p.a.. Dluhopisy jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha. Manažerem transakce je UniCredit Bank. Další emisi v rámci dluhopisového programu chystá Trigema na podzim příštího roku.


Trigema rozšíří možnosti investování

08/10/2017

Trigema rozšíří možnosti investování plánovaným vydáním korporátních dluhopisů. Získané prostředky budou především využity na nové projekty většího rozsahu, zejména pak nákup nezasíťovaných pozemků pro budoucí bytovou výstavbu. První emise dluhopisů Trigemy, která bude v předpokládané výši 300 milionů korun, je plánována na přelom letošního a příštího roku.

Aranžérem transakce bude UniCredit Bank. Finanční ředitel Trigemy Jiří Polanský v aktuálním rozhovoru pro server Ihned.cz prozradil, že se nejedná o jednorázovou záležitost.V plánu jsou i další emise vydání dluhopisů. Jelikož jde nyní o první emisi dluhopisů společnosti, může trvat několik měsíců, než ČNB schválí dokumentaci pro investory. O dalších krocích vás budeme informovat zde na webu.


Contact form
 
 
Your data is protected.

Poskytnuté osobní údaje budou použity za účelem kontaktování zákazníka a vytvoření obchodní nabídky.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech klienta najdete zde.