Ваше сообщение было отправлено.

Trigema Building - Realizace staveb

Vize

Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnost stavebního trhu především na území České republiky. Neuzavíráme se jakýmkoliv novým výzvám, růstu a odbornosti, které z nás vytvoří významného hráče na středoevropském trhu.Historie

Historie společnosti Trigema Building sahá do roku 1994, kdy v její režii proběhly první opravy plotů, zídek a drobné rekonstrukce. Postupným získáváním zakázek a zaměstnanců se firma, tehdy ještě pod hlavičkou Trigema s.r.o., začala profilovat jako významný partner pro oblast stavební výroby u středně velkých a větších projektů. A to jak v regionu Prahy, tak i středních Čech. Klíčovým předělem se postupně staly první zakázky developerských projektů pro nově vzniklou společnost Trigema Development s.r.o.


Celkový rozvoj holdingu Trigema byl jedním z hlavních důvodů, proč se stavební výroba vyčlenila do samostatné společnosti Trigema Building a.s. V rámci této firmy se začaly realizovat zejména následující činnosti: stavební výroba, doprava, půjčovna, příprava, projekce. K větším projektům, které se podařilo postupně postavit, patřil například Vědeckotechnický park Roztoky, Park vědy Roztoky, Areál a Hotel Monínec či Bytový dům Stodůlky, 2Barevné Letňany nebo SMART byty Nové Butovice.

Současnost

V současné době představuje Trigema Building a.s. jednu z největších dceřiných společností z více než třiceti firem holdingu Trigema. Obrat společnosti se každoročně pohybuje nad 500 milionů korun.

Trigema Building realizuje zakázky jak pro svoji sesterskou společnost Trigema Development, tak pro celou řadu dalších investorů. Patří k nim například takoví prestižní klienti, jakými jsou Komerční banka, AVE, Tesco či Ahold Czech Republic. Společnost však již také zajišťovala projekty pro Mezinárodní školu v Nebušicích, Teplárnu Žatec, nemocnici Znojmo, uměleckou galerii DOX nebo i Střední odborné školy a učiliště ve středočeském Berouně. Silnou pozici má Trigema Building v oblasti zateplování budov. Příkladem jsou jedny z největších projektů tohoto druhu, které se realizovaly na pražských bytových domech v ulicích Štúrova či Zelenohorská.

Společnost se však nevyhýbá ani projektům, které jsou svým charakterem přínosné z hlediska společenské odpovědnosti. Dlouhodobou a úzkou spolupráci udržuje zejména s Centrem Paraple, pro nějž zajišťovala rekonstrukci a následně také přístavbu nové budovy.

Samostatnou kapitolou v činnosti firmy jsou pak aktivity spojené s výstavbou a dalším rozšiřováním nabídky Areálu Monínec, které se stalo oblíbeným místem trávení volného času Pražanů a obyvatel Středočeského a Jihočeského kraje. Navíc v roce 2013 byla založena sesterská stavební společnost Trigema Building Moravia, jež stavební výrobu pokrývá přímo v moravském regionu. Tým Trigema Building je z valné většiny složen z autorizovaných inženýrů a techniků, kteří jsou pravidelně proškolováni a využívají ty nejnovější pracovní postupy a technologie. Příkladem jsou i systémy BIM a 3D projektování. Z lokální stavební firmy se tak stal hráč, jenž nyní pokrývá celé území České republiky a nabízí profesionály pro širokou škálu stavebních oborů.

EKONOMICKÉ UKAZATELE

Obrat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
735 755 588 442 511 845 684 127 573 850 488 023 626 290 553 547 551 570

(v tisících Kč)


Vlastní kapitál

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
69 276 54 140 51 970 58 831 42 452 43 197 41 425 41 756 45 070

(v tisících Kč)


Počet zaměstnanců

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
58 56 58 50 50 51 57 56 53

Integrovaný systém řízení

Společnost Trigema Building je zavedena a aplikována v holdingu společnosti Trigema, splňuje předepsané normy a má zaveden Integrovaný management systém (IMS):

  • systém managementu kvality dle ISO 9001 (QMS)
  • systém environmentálního managementu dle ISO 14001 (EMS)
  • systém managementu BOZP dle ISO 45001 (HSMS)
  • systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 (ISMS)

Integrovaný management systém je plně dokumentovaný, se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování.

Tento Integrovaný systém řízení umožňuje kromě zajištění maximální kvality prováděných prací a uspokojování požadavků zákazníka i dodržování všech pravidel BOZP a PO a minimalizaci dopadů do životního prostředí při provádění všech definovaných procesů ve společnosti. Integrovaný management systém je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou (akreditovanými certifikačními orgány).

Podporované projekty

Společnost Trigema Building se také zapojuje do mnoha výzkumných aktivit, které mají za cíl posouvat oblast stavebnictví kupředu. Zde uvádíme výčet aktuálně platných projektů nebo programů.Контактный формуляр

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Предоставленные персональные данные будут использованы с целью обращения к заказчику и составления коммерческого предложения.
Подробности об обработке персональных данных, так же, как и о правах клиента, найдёте здесь.