Ваше сообщение было отправлено.

Stavební činnosti

Mezi naše projekty patří především novostavby a to jak rezidenční projekty, tak i administrativní a průmyslové stavby, které realizovujeme jako generální dodavatel v rámci investorských záměrů sesterské developerské společnosti.

Největších objemů stavebních prací pro externí investory jsou rekonstrukce nebo zateplování a revitalizace bytových domů. Jako firma, která na trhu působí už více než dvacet let a má za sebou dlouho řadu rekonstruovaných budov, jsme schopní takové zadání splnit k maximální spokojenosti zadavatele i budoucích uživatelů budovy. Bohaté zkušenosti máme s rekonstrukcemi za plného provozu.

 

Trigema Building se již více než 20 let věnuje zateplování budov. V současnosti je jedním z těch, kdo se v tomto oboru řadí k domácí špičce. Současně s tím realizuje celou řadu rekonstrukcí a dalších prací – od samotného zahájení staveb bytových domů a areálů až po jejich úspěšné dokončení a včasné předání investorovi.

První realizace zateplování, tehdy ještě pod hlavičkou Trigema s.r.o., se týkaly projektů rodinných domů a dalších menších staveb. Postupně se k tomu navíc přidaly projekty zateplování panelových domů. Jedním z posledních takových příkladů byl zatím historicky největší projekt zateplení bytového domu v ulici Zelenohorská v Praze 8. Mezi nejčastější systémy zateplování, které používáme, patří Sto, Stomix, Ceresit Henkel, Alsecco a Baumit. Jsme členy Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který napomáhá stabilizaci stavebního trhu. Nově jsme rovněž členy České rady pro šetrné budovy, která má za cíl integrovat snahy o to, aby byly budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány v souladu se zdravým, prosperujícím a environmentálně i společensky ohleduplným prostředím.

K revitalizaci patří nejenom zateplení a případná akustická izolace a nová fasáda budovy. Patří k ní i kontrola statiky budovy a případné stavební úpravy, zateplení střechy, zasazení nových oken, rekonstrukce balkonů a lodžií a mnoho dalších prací. Jmenujme alespoň rekonstrukci celé otopné soustavy bytu nebo vybudování systému vzduchotechniky. S námi máte zajištěnou kompletní revitalizaci celé budovy od prvotního průzkumu přes posudek až po vypracování a následnou realizaci projektu. Důkladný průzkum se neomezuje pouze na technickou dokumentaci, ale také na reálný stávající stav budovy, který umožní přesně určit nejlepší postup při samotné revitalizaci.

Naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a rovněž je členem České rady pro šetrné budovy. K revitalizaci panelových domů přistupujeme komplexně a velmi profesionálně. V našem projekčním středisku jsme schopni vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně barevného řešení a atypických konstrukčních detailů a zajistit také termovizní měření objektu. Pro bytová družstva zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace.

Zateplení budov se v posledních letech zaslouženě dostává do popředí zájmu. Úspory, které lze díky kvalitnímu zateplení a revitalizaci získat, jsou nezanedbatelné a uvědomuje si to stále více lidí. Trigema se zateplováním začala experimentovat už brzy po svém založení a od zateplení jednotlivých rodinných domů se přesunula k zateplování velkých panelových staveb. Mezi stavby, které Trigema zateplovala, patří i jeden z největších bytových domů v Praze v ulici Štúrova . K dalším významným projektům patří zateplení nemocnice Znojmo či objektů Střední odborné školy a učiliště ve středočeském Berouně, která proběhla v letech 2014 a 2015.

Referenční stavby

Přehled zateplených
referenčních staveb

Naše služby zateplování budov

Zateplení střech a fasád

Kromě zateplení obvodové fasády a její revitalizace patří mezi nejdůležitější části budovy z hlediska zateplení střecha, kterou u velké spousty budov uniká většina tepla. Přístup se samozřejmě liší podle typu střechy i podle technického provedení. Naši odborníci vám doporučí systém zateplení, který bude vyhovovat možnostem vaší stavby a pomůže minimalizovat tepelné ztráty.

Termovizní měření

Termovizní měření je bezkontaktní způsob odhalování vad stavebních konstrukcí a kontroly správného provedení stavebních prací. Pomocí termovizního měření lze detailně zviditelnit tepelné mosty, lokalizovat poruchy a skryté vady obvodových stěn, či nalézt závady v provedeném zateplení. Termovizí lze dále lokalizovat netěsnosti oken a obvodového pláště nebo odhalit dodatečně zrušené otvory v obvodových stěnách. Termografie také slouží k vyhledání míst, kde může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlhkosti, která může přejít až k nebezpečnému růstu plísní.

Provádět termovizní měření budov lze pouze za chladného počasí. Kontrolu vnitřních instalací termokamerou lze provádět celoročně (kromě sezonně ohřívaných médií).

Podpora při získání dotací

Revitalizace a zateplování domů jsou podporovány různými dotacemi a úlevami ze strany státu i Evropské unie. Podmínky pro získání takové dotace však nejsou vždy jednoduché a to jak z hlediska správného provedení zateplení tak především z administrativního hlediska.

Proto pro vás stavební společnost Trigema Building zajišťuje nejen samotné zateplovací práce, ale zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace.

Kompletní revitalizace

Kompletní revitalizací je míněna celá řada menších či větších stavebních úprav, které vedou k vyšší energetické úspornosti budovy a výrazně zvyšují komfort bydlení a samozřejmě také celkovou hodnotu budovy. Mezi další služby, které nabízíme patří např.:

 • zajištění statiky budovy
 • okna včetně MIV
 • balkony, lodžie
 • vstupy
 • rekonstrukce otopné soustavy
 • měření a regulace tepla
 • výměna stoupaček ZTI
 • rekonstrukce elektroinstalace
 • rekonstrukce systému výměny vzduchu
 • výtahy
 • interiéry bytů
 

I sebelepší stavba časem zestárne. Povětrnostní vlivy narušují nejen vnější plášť budovy, ale i celou konstrukci stavby. Stejně tak se běžným užíváním stavby opotřebovávají interiéry a vnitřní rozvody budovy. Celkem častá je i potřeba přizpůsobit budovu novému účelu a upravit ji tak, aby vyhovovala uživatelům a moderním trendům.

Rekonstrukce budovy je tedy často jediným řešením, jak zachránit budovu před zchátráním, nebo jak ji uzpůsobit, aby sloužila účelu, který jí je určen. Rekonstrukcí jsou jak stavební úpravy, při kterých nedochází ke změně půdorysu či výšky stavby, ale i různé rozsáhlejší zásahy, které výrazně mění celý charakter stavby. V obou případech je však nejdůležitější citlivý přístup, který bere v potaz jak možnosti a naturel budovy, tak funkce, které má rekonstruovaná budova plnit.

Společnost Trigema Building se rekonstrukcemi pozemních staveb zabývá od roku 1994. Od té doby realizovala stovky staveb, ty největší v hodnotě stovek miliónů korun. Jejími zákazníky jsou státní instituce, podnikatelské subjekty, jiné právnické osoby i soukromí investoři.

Trigema Building je stavební firmou s bohatými zkušenostmi při provádění rekonstrukcí, což znamená, že dokáže vyhovět i velmi specifickým požadavkům.

Realizované zakázky je možno zhruba rozdělit do čtyř kategorií:

 • Vily a historické objekty
 • Výrobní a průmyslové stavby
 • Administrativní budovy
 • Interiéry, obchodní a prodejní prostory

Každá z těchto kategorií představuje odlišný typ stavby, každá vyžaduje osobitý přístup. Trigema Building disponuje zkušenými odborníky z mnoha oborů stavitelství a při realizaci stavebních pracích využívá nejmodernější postupy, technologie a materiály.

 

Významným segmentem jsou pro firmu rekonstrukce supermarketů pro řetězce Albert a Tesco. Mezi další výrazné počiny patří například kompletní rekonstrukce sportovního areálu Monínec.

Referenční stavby

Přehled rekonstruovaných
referenčních staveb

 

Opláštění hal

Firma Trigema Building a.s. provádí montáž i dodávku opláštění průmyslových hal systémem pórobetonových panelů Hebel. Opláštění se používá na kompletní provedení obvodového pláště. Vzhledem k vynikajícím protipožárním vlastnostem se však s úspěchem používá i na provádění požárně dělících konstrukcí v rámci průmyslových objektů.

Opláštění průmyslových hal je specifickou stavební činností při níž jsou kladeny nároky hlavně na tepelně i zvukově izolační vlastnosti, odolnost a trvanlivost povrchu a v neposlední řadě a také celkový vzhled.

Díky mnohaletým zkušenostem jsem schopní realizovat pláště staveb přesně na míru specifické stavbě a požadavkům investora.

Referenční stavby

Přehled opláštěných
referenčních staveb

 

Novostavby

Mezi naše projekty patří především novostavby a to jak rezidenční projekty, tak i administrativní a průmyslové stavby, které realizovujeme jako generální dodavatel v rámci investorských záměrů sesterské developerské společnosti.

Z rezidenčních staveb zmiňme například úspěšný bytový projekt Barevné Letňany, při němž byly vystavěny tři bytové domy nebo tři etapy projektu 2Barevné Letňany. Za zmínku stojí rovněž bytový dům Chudenická a první i druhá etapa projektu SMART Byty a v neposlední řadě nejnovějí bytové domy z konceptu Chytré bydlení: CLB@Letňany, BLV@Horní Měcholupy, CSV@Řepy. Referenčním projektem jsou i lyžařské apartmány v oblíbeném lyžařském a rekreačním centru Monínec. Mezi nebytové projekty, které spadají do portfolia firmy, patří budova Vědeckotechnického parku v Roztokách, administrativní budova společnosti AVE, přístavby a rekonstrukce pro Mezinárodní školu v Nebušicích, přístavba Centra Paraple nebo výstavba kotelny Teplárny Žatec.

Referenční stavby

Přehled
referenčních novostaveb

Контактный формуляр

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Предоставленные персональные данные будут использованы с целью обращения к заказчику и составления коммерческого предложения.
Подробности об обработке персональных данных, так же, как и о правах клиента, найдёте здесь.