Ваше сообщение было отправлено.

Rekonstrukce staveb

I sebelepší stavba časem zestárne. Povětrnostní vlivy narušují nejen vnější plášť budovy, ale i celou konstrukci stavby. Stejně tak se běžným užíváním stavby opotřebovávají interiéry a vnitřní rozvody budovy. Celkem častá je i potřeba přizpůsobit budovu novému účelu a upravit ji tak, aby vyhovovala uživatelům a moderním trendům.

Rekonstrukce budovy je tedy často jediným řešením, jak zachránit budovu před zchátráním, nebo jak ji uzpůsobit, aby sloužila účelu, který jí je určen. Rekonstrukcí jsou jak stavební úpravy, při kterých nedochází ke změně půdorysu či výšky stavby, ale i různé rozsáhlejší zásahy, které výrazně mění celý charakter stavby. V obou případech je však nejdůležitější citlivý přístup, který bere v potaz jak možnosti a naturel budovy, tak funkce, které má rekonstruovaná budova plnit.

Společnost Trigema Building se rekonstrukcemi pozemních staveb zabývá od roku 1994. Od té doby realizovala stovky staveb, ty největší v hodnotě stovek miliónů korun. Jejími zákazníky jsou státní instituce, podnikatelské subjekty, jiné právnické osoby i soukromí investoři.

Trigema Building je stavební firmou s bohatými zkušenostmi při provádění rekonstrukcí, což znamená, že dokáže vyhovět i velmi specifickým požadavkům.

Realizované zakázky je možno zhruba rozdělit do čtyř kategorií:

  • Vily a historické objekty
  • Výrobní a průmyslové stavby
  • Administrativní budovy
  • Interiéry, obchodní a prodejní prostory

Každá z těchto kategorií představuje odlišný typ stavby, každá vyžaduje osobitý přístup. Trigema Building disponuje zkušenými odborníky z mnoha oborů stavitelství a při realizaci stavebních pracích využívá nejmodernější postupy, technologie a materiály.

 

Významným segmentem jsou pro firmu rekonstrukce supermarketů pro řetězce Albert a Tesco. Mezi další výrazné počiny patří například kompletní rekonstrukce sportovního areálu Monínec.

Přejít na přehled rekonstrukcí

Vily a historické objekty

K rekonstrukcím historických objektů se musí přistupovat s citem tak, aby byla jeho přeměna v souladu s obecně závazným postupem pro takové druhy stavebních činností. To bývá zejména náročné u památkově chráněných budov. Zanedbaný stav vyžaduje důkladnou přípravu, aby se například nemohlo měnit základní dispoziční schéma nemovitosti a byl zachován její celkový neopakovatelný charakter. Zcela jednotný postup, jak při rekonstrukcích postupovat, však v zásadě neexistuje. Nutná je dostatečná znalost a zkušenost historického vývoje architektury a stavitelství.

Bohatou praxi s rekonstrukčními a sanačními pracemi má společnost Trigema Building, součást silného koncernu Trigema. Rekonstrukce starší kancelářské zástavby, činžovních domů i historických vil je výsadou Trigema Building již více než deset let.

Svěřte svou důvěru odborníkům, kteří vědí, jak k rekonstrukcím přistupovat.

 

Administrativní, obytné a další budovy

Rekonstrukce administrativních, obytných a jiných budov patří k nejčastějším druhům stavebních prací, jimž se Trigema Building věnuje.

Rekonstruovaná sídla úřadů, škol a školek, nemocnic, ale i třeba ubytovacích komplexů či kulturních center představuje něco, čemu se Trigema Building věnuje každodenně. Výsledkem jsou desítky budov a komplexů, jež má firma během posledních 15 let za sebou. U tohoto typu zařízení se navíc celá řada stavebních činností realizuje za běžného provozu, což klade dodatečné nároky na zvládnutí všech činností.

 

Výrobní a průmyslové stavby

Silnou stránkou Trigema Building je nejen samotná stavební, ale také projekční činnost, díky níž požadovaná rekonstrukce splňuje veškeré nároky investora na kvalitní a komplexní dílo. Požadavky dokáže Trigema Building naplnit s důrazem na rychlost, zároveň ale i tak, aby se jednalo o řešení připravené na míru konkrétnímu zadání.

Specifickou oblastí stavebních aktivit jsou rekonstrukce výrobních a průmyslových staveb. Primárním posláním takových projektů je především účelnost objektu. Při té příležitosti se využívá těch nejmodernějších systémů, technologií a pracovních postupů. Výsledkem je zázemí, které pomáhá výrobním i průmyslovém společnostem obstát v domácím i zahraničním konkurenčním prostředí.

Uvedené zázemí se přitom mnohdy neskládá pouze z rekonstruované budovy, ale i celého výrobního areálu, tedy mnoha exteriérových ploch, včetně dopravních a dalších cest.

Součástí staveb pak rovněž bývají běžné drobné opravy, údržby stávajících areálů a demolice původních objektů a hal.

 

Interiéry, obchodní a prodejní prostory

Rekonstrukce a remodeling obchodních a prodejních prostor je specifickou oblastí stavebních prací Trigema Building. Ke každému takovému prostoru se přistupuje individuálně. Nároky na tuto činnost bývají mnohdy ještě o mnoho vyšší, než tomu bývá u jiných disciplín stavební výroby. Současně s tím se však samozřejmě musí postupovat v souladu s platnými normami, předpisy a stavebním zákonem.

Kromě osobního přístupu jsou neméně podstatné zkušenosti při přípravě i realizaci obdobných typů projektů. Trigema Building se může přitom opřít jak o zkušenosti při rekonstrukcích supermarketů sítí Ahold a Tesco, tak o práce pro Komerční banku a Českou spořitelnu. Velice často se přitom pracuje při běžném provozu klienta, což klade další požadavky na práci týmu Trigema Building. Výjimkou nejsou ani některé činnosti, které se realizují ve večerních či nočních hodinách. To vše s cílem dodržení požadovaného termínu zakázky a vysoké kvality prováděných prací.

Контактный формуляр

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Предоставленные персональные данные будут использованы с целью обращения к заказчику и составления коммерческого предложения.
Подробности об обработке персональных данных, так же, как и о правах клиента, найдёте здесь.