Ваше сообщение было отправлено.

Zateplování a revitalizace budov

Trigema Building se již více než 20 let věnuje zateplování budov. V současnosti je jedním z těch, kdo se v tomto oboru řadí k domácí špičce. Současně s tím realizuje celou řadu rekonstrukcí a dalších prací – od samotného zahájení staveb bytových domů a areálů až po jejich úspěšné dokončení a včasné předání investorovi.

První realizace zateplování, tehdy ještě pod hlavičkou Trigema s.r.o., se týkaly projektů rodinných domů a dalších menších staveb. Postupně se k tomu navíc přidaly projekty zateplování panelových domů. Jedním z posledních takových příkladů byl zatím historicky největší projekt zateplení bytového domu v ulici Zelenohorská v Praze 8. Mezi nejčastější systémy zateplování, které používáme, patří Sto, Stomix, Ceresit Henkel, Alsecco a Baumit. Jsme členy Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který napomáhá stabilizaci stavebního trhu. Nově jsme rovněž členy České rady pro šetrné budovy, která má za cíl integrovat snahy o to, aby byly budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány v souladu se zdravým, prosperujícím a environmentálně i společensky ohleduplným prostředím.

K revitalizaci patří nejenom zateplení a případná akustická izolace a nová fasáda budovy. Patří k ní i kontrola statiky budovy a případné stavební úpravy, zateplení střechy, zasazení nových oken, rekonstrukce balkonů a lodžií a mnoho dalších prací. Jmenujme alespoň rekonstrukci celé otopné soustavy bytu nebo vybudování systému vzduchotechniky. S námi máte zajištěnou kompletní revitalizaci celé budovy od prvotního průzkumu přes posudek až po vypracování a následnou realizaci projektu. Důkladný průzkum se neomezuje pouze na technickou dokumentaci, ale také na reálný stávající stav budovy, který umožní přesně určit nejlepší postup při samotné revitalizaci.

Naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a rovněž je členem České rady pro šetrné budovy. K revitalizaci panelových domů přistupujeme komplexně a velmi profesionálně. V našem projekčním středisku jsme schopni vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně barevného řešení a atypických konstrukčních detailů a zajistit také termovizní měření objektu. Pro bytová družstva zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace.

Zateplení budov se v posledních letech zaslouženě dostává do popředí zájmu. Úspory, které lze díky kvalitnímu zateplení a revitalizaci získat, jsou nezanedbatelné a uvědomuje si to stále více lidí. Trigema se zateplováním začala experimentovat už brzy po svém založení a od zateplení jednotlivých rodinných domů se přesunula k zateplování velkých panelových staveb. Mezi stavby, které Trigema zateplovala, patří i jeden z největších bytových domů v Praze v ulici Štúrova . K dalším významným projektům patří zateplení nemocnice Znojmo či objektů Střední odborné školy a učiliště ve středočeském Berouně, která proběhla v letech 2014 a 2015.

Přejít na reference

Služby zateplování budov

Zateplení střech a fasád

Kromě zateplení obvodové fasády a její revitalizace patří mezi nejdůležitější části budovy z hlediska zateplení střecha, kterou u velké spousty budov uniká většina tepla. Přístup se samozřejmě liší podle typu střechy i podle technického provedení. Naši odborníci vám doporučí systém zateplení, který bude vyhovovat možnostem vaší stavby a pomůže minimalizovat tepelné ztráty.

Termovizní měření

Termovizní měření je bezkontaktní způsob odhalování vad stavebních konstrukcí a kontroly správného provedení stavebních prací. Pomocí termovizního měření lze detailně zviditelnit tepelné mosty, lokalizovat poruchy a skryté vady obvodových stěn, či nalézt závady v provedeném zateplení. Termovizí lze dále lokalizovat netěsnosti oken a obvodového pláště nebo odhalit dodatečně zrušené otvory v obvodových stěnách. Termografie také slouží k vyhledání míst, kde může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlhkosti, která může přejít až k nebezpečnému růstu plísní.

Provádět termovizní měření budov lze pouze za chladného počasí. Kontrolu vnitřních instalací termokamerou lze provádět celoročně (kromě sezonně ohřívaných médií).

Podpora při získání dotací

Revitalizace a zateplování domů jsou podporovány různými dotacemi a úlevami ze strany státu i Evropské unie. Podmínky pro získání takové dotace však nejsou vždy jednoduché a to jak z hlediska správného provedení zateplení tak především z administrativního hlediska.

Proto pro vás stavební společnost Trigema Building zajišťuje nejen samotné zateplovací práce, ale zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace.

Kompletní revitalizace

Kompletní revitalizací je míněna celá řada menších či větších stavebních úprav, které vedou k vyšší energetické úspornosti budovy a výrazně zvyšují komfort bydlení a samozřejmě také celkovou hodnotu budovy. Mezi další služby, které nabízíme patří např.:

 • zajištění statiky budovy
 • okna včetně MIV
 • balkony, lodžie
 • vstupy
 • rekonstrukce otopné soustavy
 • měření a regulace tepla
 • výměna stoupaček ZTI
 • rekonstrukce elektroinstalace
 • rekonstrukce systému výměny vzduchu
 • výtahy
 • interiéry bytů
Контактный формуляр

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Предоставленные персональные данные будут использованы с целью обращения к заказчику и составления коммерческого предложения.
Подробности об обработке персональных данных, так же, как и о правах клиента, найдёте здесь.