Ваше сообщение было отправлено.

Proces řízení / Automatizace robotizace

Vývoj stavební výroby v několika posledních letech, kdy z celého oboru odešlo podle odhadů až okolo 30 tisíc pracovníků, a současně i rozvoj moderních technologií jsou výchozím předpokladem pro to, aby se Trigema začala více zaměřovat na oblast robotizace a automatizace.

V reakci na nejnovější trendy tak bude v rámci naší společnosti možné proces robotizace a automatizace stavební výroby urychlit například tím, že se její část přesune do výrobních hal a na místě stavby se pak budou jednotlivé díly projektu již pouze montovat.

Už několik let pronikají do stavebnictví rovněž moderní inteligentní procesy pro tvorbu a správu projektů prostřednictvím řešení informačního modelu budovy – tzv. BIM. Tento systém, který se uplatňuje rovněž v naší práci, sleduje mimo jiné kontrolu nákladů a zajišťuje elektronizaci podkladů či přístup podkladů na stavbě v elektronické podobě.

K tomu se navíc v rámci Trigema Building do budoucnosti přidá fakt, že systém BIM bude zahrnovat jak aktuální skutečný stav díla, tak jeho následné samotné užívání.

Snažíme se dívat dopředu a jednotlivé kroky dobře promýšlet. Oblast robotizace a automatizace patří k těm, které pro nás budou v nejbližších měsících a letech nejvíce prioritní.

Projekt

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury − rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Software BIM nabízí široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší a informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem pro projektování staveb. .

Rozpočet

Callida se zabývá řešením pro přípravu, realizaci a monitoring staveb. V současné době systém euroCALC dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek. My jsme uživateli euroCALC, pro nějž je klíčové sestavit cenovou nabídku rychle a přesně. Všechna data jsou na jednom místě, takže všichni mají přehled a vše pod kontrolou. Naše oddělení přípravy díky němu dokáže provést důkladnou analýzu stávajícího stavu, která ukáže, které správné a funkční činnosti či procesy se zachovají, případně se navrhnou nové postupy. Systém rovněž spolupracuje s portálem SCI-Data.cz, nejpodrobnější online databází stavebních materiálů na internetu, což výrazně usnadňuje tvorbu rozpočtu.

Finance

SAP je informační podnikový systém, který do sebe integruje všechny oblasti firemní činnosti. Díky těmto digitalizovaným podnikovým modelům si vytváříme konkurenční výhodu nejen v podobě systémů finančního řízení a kontrolingu, ale také v ostatních okruzích, jako je personalistika, nákup a prodej. Podporuje finanční plánování a analýzy, procesy finanční uzávěrky, řízení rizik nebo finanční operace, a to jak ve výrobě, tak v režijní části společnosti. V rámci stavební výroby máme nastavený jednotný systém plánování a vyhodnocování pro všechny stavební zakázky a dokážeme díky systému do hlubokého detailu vyhodnocovat všechny projekty. Vše je automatizováno a nastaveno tak, aby vedení mělo kdykoli k dispozici veškeré potřebné informace, které může pružně konzultovat a reportovat klientovi.

Řízení kvality

Standard ISO 9001 je norma, která slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka. Norma ISO 14001 se týká managementu životního prostředí a je určena výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti. OHSAS 18001 je certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) projektování staveb.

Контактный формуляр

Отправляя форму, я принимаю условия обработки персональных данных компанией Trigema - их обработка будет осуществляться с целью отправки ответа на жалобу и возможно создание делового предложения.

 
Your data is protected.

Предоставленные персональные данные будут использованы с целью обращения к заказчику и составления коммерческого предложения.
Подробности об обработке персональных данных, так же, как и о правах клиента, найдёте здесь.