Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Správa bytových domů

Společnost Trigema Facility s.r.o. působí v oblasti správy nemovitostí od roku 1998. Mezi hlavní činnosti správy nemovitostí patří zajištění komplexního servisu ekonomického i provozně technického tak, aby provoz vašeho domu byl bezproblémový. Jsme tým, který odvádí profesionální práci a který plně respektuje potřeby našich klientů. Stejně jako na světě neexistují dva identičtí lidé, tak neexistují ani dva zcela stejné domy. Víme, že každý má o svém majetku jiné představy, a proto je individuální přístup ke klientům pro nás samozřejmostí.

Ekonomika a účetnictví

 • vedení aktuální evidence vlastníků jednotek a vlastnických podílů
 • vyhotovení předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
 • evidence a kontrola plateb, upomínání a vymáhání dlužných částek
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • rozpočítávání nákladů na odběr a ohřev vody a nákladů na topení ve spolupráci se společností I.RTN – www.irtn.cz
 • zpracování fakturace dodavatelů služeb a prací (kontrola, úhrada)
 • vypracování, uzavírání a vypovídání nájemních smluv
 • organizace shromáždění vlastníků SVJ a členských schůzí BD
 • vedení účetnictví
 • vedení personální a mzdové agendy
 • vedení fakturační agendy
 • pojištění objektů

Údržba

Provádění veškerých prací drobné údržby. Práce jsou prováděny v maximální možné kvalitě, včas a kontrolovány průběžně technikem správy nemovitostí.

Úklid

 • zametání a mytí společných podlahových ploch a schodišť objektu
 • čištění výtahových kabin
 • mytí oken, parapetů a prosklených ploch ve společných částech objektu
 • čištění osvětlovacích těles a jiných technologických celků
 • strojní čištění garážových hal včetně parkovacích zakladačů
 • venkovní úklid kolem objektu
 • zimní úklid včetně zajištění posypového materiálu

Péče o venkovní zeleň

 • sekání trávy
 • hnojení trávníků a jejich údržby selektivními herbicidy
 • ruční pletí květinových záhonů
 • prořezávání okrasných dřevin
 • výsadba okrasných dřevin a květin
 • odstraňování náletových dřevin
 • stříhání a udržování živých plotů
 • odstranění plevele z chodníků a zpevněných ploch kolem objektu
 • další zahradnické práce (zalévání, doplňování mulčovací kůry atp.)

Technický servis

 • provádění pravidelného úklidu kontrol domu
 • zajišťování údržby trávníku a ostatní zeleně
 • v zimním období zajišťování odklízení sněhu z přilehlého chodníku a z přístupových cest k domu včetně provádění posypu při náledí
 • zajišťování pravidelného odvozu pevného domovního odpadu, pokud tato služba není zajištěna obcí
 • zajišťování protipožárního zabezpečení domu a pravidelných revizí požárních hydrantů a hasicích přístrojů
 • zajišťování pravidelných revizí a oprav
 • zajišťování dodávek elektrické energie, vody a plynu do společných prostor domu a odvádění odpadních vod
 • zajišťování dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu, na společných technologiích a technických rozvodech
 • zajišťování běžných oprav a běžné údržby společných částí domu
 • zajišťování generálních oprav a rekonstrukcí na základě rozhodnutí společenství vlastníků jednotek, které obsahuje způsob zajištění dodavatele projekčních a stavebních prací, způsob financování, zastoupení ve věcech stavebního řízení a kontrolní činnosti

Trigema Facility je certifikovaným partnerem pro provádění revize elektroinstalace. Náš revizní technik provede revize elektrických zařízení i elektrických rozvodů.

Kvalitně odvedená revize elektrických spotřebičů vám zajistí naprosté bezpečí při používání elektrických zařízení. Proto přistupujeme k revizi zařízení vždy zodpovědně a pečlivě a zároveň se snažíme o co nejšetrnější zásah do vašich plánů. Elektrorevize zahrnují:

 • revize zařízení
 • revize spotřebičů
 • revize elektroinstalace
 • revize elektrických zařízení