Vaše zpráva byla odeslána.

Personální politika

Získat včas dostatečný počet kvalitních zaměstnanců, kteří se dokáží ztotožnit s firemní kulturou

Klademe velký důraz na výběr nových spolupracovníků, proto se můžete při výběrovém řízení setkat vedle klasického pohovoru i s testy zaměřenými na osobnost, znalosti a výkonnost.

Zajistit rozvoj lidí v souladu s cíli společnosti

Každoročně připravujeme pro zaměstnance školení na profesní i osobnostní rozvoj. Zaměřujeme se na sdílení zkušeností v rámci společnosti.

Hledat příležitosti pro talentované zaměstnance

Růstem společnosti vytváříme perspektivu pro současné i nové zaměstnance. Při vytvoření volné pozice nejprve zvažujeme její obsazení interními kandidáty.

Jasně stanovovat kompetence a vytvořit tím dostatečný prostor pro vlastní rozhodování

Pouze zaměstnanci, kteří znají své kompetence a mají dostatek prostoru pro vlastní rozhodování, mohou přispět k rozvoji společnosti.

Podporovat otevřenou komunikaci a týmové myšlení

V rámci školení a teambuildingových akcí podporujeme otevřenou komunikaci a týmové myšlení jako jednu ze základních hodnot společnosti.

Odměňovat zaměstnance spravedlivě dle odvedeného výkonu

Dalším z principů správného fungování společnosti je spravedlivé odměňování zaměstnanců dle náročnosti pracovní pozice, přidělených zodpovědností a odvedeného výkonu v porovnání s dalšími pozicemi v rámci celé skupiny Trigema i v porovnání s dalšími společnostmi na trhu.

V rámci vzdělávání využíváme dotace z programu OPPA.

loga oppi
Kontaktní formulář
 
 
Vaše data jsou v bezpečí.

Poskytnuté osobní údaje budou použity za účelem kontaktování zákazníka a vytvoření obchodní nabídky.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech klienta najdete zde.