Zavoláme Vám zpět Domluvte si schůzku Zašlete nám zprávu Kontakty

Soubory cookies

Abychom vám zajistili co nejlepší prostředí na našich webových stránkách, využívá tato stránka soubory cookie. Pro více informací čtěte Prohlášení k souborům cookies.

KONTAKT MENU

Co je u nás nového

 • Nedostatek nových bytů snížil vloni prodeje o 17 procent

  Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

  Celý článek »
 • Byty v Praze zdražily o pětinu

  Ihned.cz

  Celý článek »
 • Nedostatek nových bytů snížil vloni prodeje o 17 %

  V loňském roce se v Praze prodalo o 1 100 nových bytů méně než v roce předchozím. Ceny prodaných bytů vzrostly naopak o téměř 20 % na více než 85 tisíc korun na m2. Počet nově nabízených bytů se po celou dobu držel většinou pod hranicí 4 000 jednotek a ke konci prosince dosáhnul hodnoty 3 650 bytů. Ukazují to aktuální analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group.

  Celý článek »
 • Bytů přibývá spíš v regionech. Menší města začínají být alternativou k bydlení v satelitech

  Lidovky.cz

  Celý článek »

Reklamační řád

kompletní znění reklamačního řádu

Co je v záruce?

Záruka se může týkat bytové, či nebytové jednotky a dále pak společných prostor domu, kde se jednotka nachází. Reklamační řád se rovněž vztahuje na součásti a příslušenství domu, včetně těch, které jsou umístěny mimo něj na funkčně souvisejících pozemcích.

Jak dlouho záruka trvá?

Záruční doba trvá 36 měsíců. Začíná běžet dnem vkladu vlastnického práva k jednotce do příslušného katastru nemovitostí, resp. dnem zákonného vzniku společenství vlastníků jednotek. Výjimkou je záruční doba na silikonové a akrylátové tmely, zde je lhůta pro podávání reklamaci pouze 6 měsíců.

Na co se záruka vztahuje?

Na vady materiálu a provedení prací poskytnuté zhotovitelem nebo jeho dodavateli a na vady rozvodů technického zařízení budovy a mechanických systémů. Se zárukou nelze naopak počítat, pokud vady vznikly z důvodu nedodržení a neřízení se pokyny uvedenými v Reklamačním řádu či Manuálu k obsluze a údržbě bytové a nebytové jednotky.

Jak se při reklamaci postupuje?

V případě, že je reklamace oprávněna, dohodne se zhotovitel s vlastníkem na časovém harmonogramu k odstranění vady. Vlastník přitom musí zajistit zhotoviteli přístup do své jednotky, aby tak mohl vadu odstranit.

Jak se reklamace ohlašuje?

Vlastník reklamaci oznamuje vždy písemnou formou, a to doporučeným dopisem. Reklamaci adresuje na tento kontakt: Trigema Building a.s., Explora Business centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 158 00, Praha 5. Další možností je poslat vše e-mailem na adresu reklamace@trigema.cz, nebo využít klientské sekce.

Co vše musí být v reklamaci uvedeno?

 • datum zjištěné závady,
 • podrobný popis závady včetně případné fotodokumentace závady,
 • název projektu, ulice, číslo jednotky, popřípadě místo v objektu a přesné místo výskytu vady v jednotce,
 • návrh nejvhodnějšího termínu pro návštěvu zástupce reklamačního oddělení,
 • kontakt (mobil, telefon, e-mail) pro potvrzení případné návštěvy nebo opravy.

Co se stane, když vlastník se zhotovitelem nespolupracuje?

Nastane li situace, kdy vlastník neposkytne zhotoviteli nutnou součinnost zhotoviteli při posouzení oprávněnosti a následně při odstraňování reklamované vady (například tím, že do 60 kalendářních dnů od oznámení vady neumožní bez přístup do jednotky)nárok na odstranění vady tím zaniká.

Na co se záruka nevztahuje? 

Jedná se například o:

 • vady věcí, jejich součásti nebo příslušenství, které nebyly zahrnuty do původní dodávky,
 • vady materiálu nebo vady způsobené prací provedenou někým jiným než zhotovitelem,
 • vady vzniklé v důsledku používání bytové jednotky pro nebytové účely,
 • vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace,
 • běžné opotřebení.