Úvod Kdo jsme Vize, hodnoty a strategie

Tvoříme lepší prostor pro život.

V každém odvětví usilujeme o kvalitní a nadčasový produkt s jasnou koncepcí, který reflektuje naše hodnoty a opírá se o naše mnohaleté zkušenosti.

Vzešli jsme z nezávislosti. Zůstáváme nezávislí.

Trigema je ryze česká společnost, a ze své podstaty nezávislá. Jsme společností, která se rozhoduje samostatně, na základě vlastních vizí a motivací našeho týmu.

Z naší nezávislosti dokážeme vytěžit maximum. Nejen jako jednotlivci, ale zejména jako tým. Nezávislost vnímáme každý po svém, ale když se spojí jedinečné osoby, dokážou společně tvořit nebývalé věci.

Naše DNA je ztělesněním hlavního principu nezávislosti a našich základních hodnot, kterými se každý den řídíme. Nezávislost je zastřešujícím principem, ze kterého vycházejí hodnoty značky Trigema. Nezávislost definuje všechny naše zásady.

Na všem, co děláme, nám osobně záleží. Abychom dosáhli společných cílů, každý ze sebe dáváme to nejlepší. Naše nezávislost nám umožňuje vkládat úsilí do aktivit a projektů, které pro nás znamenají více než jen čísla v rozvaze.

Nezávislost předpokládá, že následujeme vlastní kreativní vizi.

Naší prioritou je odbornost ve všech aspektech naší činnosti. Od přístupu k práci po produkt, který vytváříme. Nadšení nás žene kupředu a dává smysl naší usilovné práci. Jsme nezávislí, to však vyžaduje odvahu převzít zodpovědnost za své jednání a rozhodnutí. Trigema je skupina nezávislých a podobně smýšlejících osobností. Je postavena na lidech a sounáležitosti. Je odhodlaná pozitivně ovlivňovat společenství, kterých se svou činností dotýká.

Naším naplněním je, že jsme dosáhli něčeho výjimečného
v souladu s našimi hodnotami.

Odbornost

Jsme vysoce profesionální se zkušenostmi vycházející z naší dlouhodobé praxe.

Nadšení

Nadšení nás žene kupředu a dává smysl naší usilovné práci.
Ať to stojí, co to stojí.

Odvaha

Nezávislost vyžaduje odvahu převzít odpovědnost za své jednání
a rozhodnutí.

Sounáležitost

Jsme skupinou nezávislých
a podobně smýšlejících osobností.
Trigema je postavena na lidech.

Soustředíme se na to, co je skutečně důležité.

Neustále objevujeme nová pole působnosti, budujeme nové obchodní příležitosti a podporujeme inovativní projekty, čímž rozšiřujeme profil naší společnosti a pokračujeme v našem úspěchu. Rozšiřujeme naše zaměření za hranice Developmentu a Stavebnictví do dalších oblastí: Nemovitostní fond, Venture kapitál a Volný čas.

Developing Independence

Strategie naší značky a její DNA jsou koncentrovány do jednoduchého, avšak silného příslibu. Přináší přidanou hodnotu do života klientů a je důvodem, proč si vybrat právě nás a naší značku.

Integrovaný systém řízení

Společnost Trigema splňuje předepsané normy a má zaveden Integrovaný management systém (IMS):

  • systém managementu kvality dle ISO 9001 (QMS)
  • systém environmentálního managementu dle ISO 14001 (EMS)
  • systém managementu BOZP dle ISO 45001 (HSMS)
  • systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 (ISMS)

Integrovaný management systém je plně dokumentovaný, se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování.

Tento Integrovaný systém řízení umožňuje kromě zajištění maximální kvality prováděných prací a uspokojování požadavků zákazníka i dodržování všech pravidel BOZP a PO a minimalizaci dopadů do životního prostředí při provádění všech definovaných procesů ve společnosti. Integrovaný management systém je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou (akreditovanými certifikačními orgány).

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.