Úvod Kdo jsme ESG

ESG strategie

Jsme odhodlaní projektovat a stavět udržitelné budovy, podporovat environmentálně šetrný způsob života zaměstnanců i zákazníků. Budeme nadále snižovat spotřebu pitné vody, snižovat uhlíkovou stopu, nakládat s materiály dle hierarchie nakládání s odpady či podporovat biodiverzitu.

Životní prostředí
(Environment)

Byly mapovány oblasti: klimatická politika, energie, voda, cirkulární ekonomika, doprava, biodiverzita, wellbeing zákazníků a podpora komunit.

Společnost
(Social)

Byly mapovány tyto oblasti: zaměstnanci, diverzita, rovnost, dodavatelé, komunity (interní a externí CSR), zákazníci, stakeholdeři.

Řízení skupiny
(Governance)

Byly mapovány tyto oblasti: certifikace, analýza rizik, interní audit, protikorupční opatření, politiky ESG, GDPR, požadavky na dodavatele, zveřejňování ESG informací a řízení ESG.

Cíle naší ESG strategie jsou v souladu s našimi hodnotami.

Naší silnou stránkou, kterou chceme dále rozvíjet je rozvoj technologií a inovací, které budou pomáhat snižovat množství spotřeby zdrojů a energií při stavbě i v provozu. V oblasti sociální budeme důsledně podporovat zaměstnance v expertním rozvoji a nadále budeme podporovat naše benefiční projekty. Budeme spolupracovat s partnery napříč naším hodnotovým řetězcem, prohloubíme partnerství a spolupráci na národní a nadnárodní úrovni.
Máme odvahu a odhodlání tyto cíle naplňovat

Developer of Different

Prohlédnout

Společenská odpovědnost

Prohlédnout

Snowstorage

Prohlédnout

Vedecko technická centra

Prohlédnout

Snižování energetické
náročnosti budov

Prohlédnout