Your message was send.

Media

Trigema vydala druhou emisi dluhopisů v objemu půl miliardy korun

03. 01. 2019

"Poptávka po našich cenných papírech byla v celkovém objemu převyšujícím jednu miliardu korun. Velký zájem jsme zaregistrovali hned během prvních dnů od zahájení nabídky."

Marcel Soural, předseda představenstva

Developerská společnost Trigema prostřednictvím svého korporátního dluhopisového programu vydala s ročním odstupem druhou emisi cenných papírů. V rámci veřejné nabídky, která probíhala v listopadu a prosinci minulého roku, nabídla pětiletou emisi s předpokládaným objemem 450 milionů korun. Zájem investorů však více než dvojnásobně překročil tento objem.  


„Poptávka po našich cenných papírech byla v celkovém objemu převyšujícím jednu miliardu korun. Velký zájem jsme zaregistrovali hned během prvních dnů od zahájení nabídky,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Společnost Trigema se nakonec rozhodla vydat dluhopisy za 500 milionů korun. Většinu investorů tvoří klienti privátního bankovnictví a třetinu pak přímo finanční instituce. V rámci druhé emise byly vydány pětileté dluhopisy s fixním úrokovým výnosem ve výši 5,10 % p.a.. Dluhopisy jsou obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Manažerem emise a aranžérem dluhopisového programu je UniCredit Bank.

Prostředky z této emise Trigema použije na rezidenční projekty, jež aktuálně připravuje a jejichž výstavba bude zahájena ještě v tomto roce. Zbylá část prostředků je určena pro nové akvizice projektů. „Další emisi dluhopisů, díky níž by prostředky směřovaly do obecných realitních aktivit společnosti, pro tento rok neplánujeme. Zvažujeme však, že bychom vydali projektové dluhopisy jednoho z našich připravovaných projektů,“ dodává Soural.

První emise dluhopisů společnosti Trigema proběhla na konci roku 2017. Institucionální investoři tehdy upsali dluhopisy za 450 milionů korun.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.

 
Your data is protected.

The personal information provided will be used to contact the customer and create a business offer.
Details about the processing of personal data as well as the rights of the client can be found here.