Your message was send.

Media

Marcel Soural obdržel pamětní diplom od Fakulty stavební ČVUT

18. 12. 2018

Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, obdržel pamětní diplom a medaili za "významnou podporu Fakulty stavební ČVUT v Praze".


Medaile mu byla udělena při příležitosti "tři sta let od zahájení výuky stavitelství v Praze" děkanem FS ČVUT, prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc..

Společnost Trigema je hrdá na to, že může prostřednictvím svého vrcholného zástupce podporovat naše stavební školství. Naše společnost s Fakultou stavební ČVUT spolupracuje dlouhodobě.

Řada našich zaměstnanců je zároveň bývalými absolventy této školy.

Contact form
 
 
Your data is protected.

The personal information provided will be used to contact the customer and create a business offer.
Details about the processing of personal data as well as the rights of the client can be found here.