Homepage Média

Marcel Soural obdržel pamětní diplom od Fakulty stavební ČVUT

18. 12. 2018

Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, obdržel pamětní diplom a medaili za "významnou podporu Fakulty stavební ČVUT v Praze".


Medaile mu byla udělena při příležitosti "tři sta let od zahájení výuky stavitelství v Praze" děkanem FS ČVUT, prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc..

Společnost Trigema je hrdá na to, že může prostřednictvím svého vrcholného zástupce podporovat naše stavební školství. Naše společnost s Fakultou stavební ČVUT spolupracuje dlouhodobě.

Řada našich zaměstnanců je zároveň bývalými absolventy této školy.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.