Homepage Média

Publikace u příležitosti výročí 20 let společnosti

27. 05. 2014

Trigema je dvacetiletá. Prošla si základním i středoškolským vzděláním. Dospěla. V současné době pokračuje se svým vzděláváním v rámci universitního studia a její možnosti a dovednosti se stále zvětšují. Ví, že nic není zadarmo, a že vše, co do dnešního dne dokázala, je zásluhou pracovitých a vzdělaných lidí, trigemáků. Je to dravá, stabilní, silná firma s vizí, která již za sebou má i nezanedbatelně dlouhou historii. Její hlavní hodnotou je důvěryhodnost vůči klientům a důvěra vůči zaměstnancům.


V Trigemě ctíme týmovou spolupráci, otevřenou komunikaci v obou směrech, mluvíme o problémech, spolupracujeme, sdílíme stejné cíle, předáváme si znalosti a zkušenosti. Přijímáme inteligentní a odhodlané lidi se selským rozumem. Upřednostňujeme jejich schopnosti před zkušeností. Děkuji všem trigemákům za odvedenou práci v nelehké době vleklé hospodářské krize, kdy nepolevili ve svém snažení být ve svém oboru nejlepší. Děkuji mojí rodině za nekončící podporu, porozumění a spolupráci na společném díle se jménem Trigema.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.