Homepage Média

Výroční zpráva 2019

22. 07. 2020

Ekonomický vývoj holdingu byl ovlivněn standardním cyklickým procesem, jenž je pro oblast developerského trhu tak typický. Řada investičních projektů a dalších aktivit byla v přípravě, čímž byl vytvořen nezbytný základ pro další úspěšné fungování holdingu jak v developmentu, tak stavební výrobě.


Bližší informace přináší Výroční zpráva za rok 2019.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.