Homepage Média

Lihovar

16. 11. 2021

Zlíchovský lihovar vlastnila rodina Fischlů už od roku 1836. Přesně o 44 let později založil Samuel Fischl s Adolfem Rosenbaumem na místě staré výrobny továrnu na líh a potaš. S průměrnou roční výrobou 28 070 hektolitrů alkoholu se stal třetím největším lihovarem ze sedmi pražských lihovarů. Po znárodnění, v roce 1957, byla místní potašovna přestavěna na octárnu, která patřila k předním evropským producentům, a ještě později se tu chvíli vyráběly i limonády. Jakýkoliv provoz Lihovaru byl ukončen v roce 2000.

Unikátní rezidenční komplex Lihovar se stane společenským srdcem Smíchova a místem, které stojí za to zažít.


Samotný areál ukrýval několik nečekaných tajemství. Nacházel se tu například zachovalý tajný bar, kde zřejmě zaměstnanci lihovaru popíjeli po skončení šichty – nebo možná i během ní, a součástí areálu byla i zvláštní lyžárna, zřejmě pro krizový stav, kdy by se nedalo z továrny dostat jinak než na prkýnkách. Jak napsal v květnu v reportáži pro Respekt novinář Jan H. Vitvar: „Jsou tu původní kovové galerie a schodiště, litinové zásobníky pamatující 19. století, desítky obřích dřevěných kádí na ocet, které ocení milovníci klasicky vyvolávané fotografie: jako by člověk vstoupil do haly plné ustalovače. V některých místnostech to vypadá, že zaměstnanec típnul po poslední směně poslední cigaretu a po něm už do dveří tři dekády nikdo nevstoupil.“


Unikátní koncept zážitkového bydlení

Jak je vidět, Lihovar je výjimečným a velmi charismatickým místem. S respektem k jeho autentické minulosti a s odvahou k budoucnosti mu vdechneme nový život. Lihovar nevnímáme jen jako „pouhý“ obytný prostor, ale necháváme se vést ambicí projektu, který se nebojí měnit status quo a nabízí koncept bydlení, které je každodenním společenským i kulturním zážitkem. Okolní prostor se pak stává místem, které otevírá dveře příběhům. Ostatně tak, jako tomu bylo na Smíchově od nepaměti.


Unikátní rezidenční komplex Lihovar nabídne více cca 550 bytů s dispozicemi od malých 1 + kk až po luxusní velkorysé 5 + kk. Celý areál bude místem setkávání a kultury a jeho ambicí je stát se místem, které chcete zažít, a tím i společenským srdcem celého Smíchova.).


Kromě samotného bydlení se areál sevřený ulicemi Nádražní a Strakonická stane autonomním gastronomickým centrem v moderním duchu lokálních food marketů s autentickou atmosférou. Domov v Lihovaru najde i kultura a výtvarná scéna. Pětipatrová galerie v originální historické budově Varny totiž otevře dveře současnému umění.


Na 4 500 metrech čtverečních pak nový komplex nabídne i prostor pro supermarket a místní obchůdky či kavárny a součástí areálu bude také 642 parkovacích míst v podzemních garážích.


Lihovar se zároveň stane synonymem kultury. Jeho kulturním srdcem bude historická budova Varny, která se promění v pětipatrovou galerii s kavárnou. Některé prvky interiéru této kulturní památky zachováme v nezměněné podobě a ducha doby tak přeneseme do současnosti i budoucích let. Velkorysý výstavní prostor se čtvercovým atriem nabídne kromě prostoru pro aktuální tvorbu současných umělců i neobyčejnou a autentickou atmosféru.


Celý areál má navíc perfektní dostupnost do centra i na periferie Prahy. Komfort spojení s pravým břehem Vltavy pak v budoucnosti ještě zvýší plánovaný Dvorecký most. I přes tuto nespornou výhodu budujeme Lihovar jako autonomní gastronomické a společenské centrum jižní části Smíchova.
Dům Flaška a fasády z 3D tiskárny

Projekt za zhruba 4 miliardy korun, jehož návrh vytvořilo studio Black n' Arch s výtvarníkem Davidem Černým, začne stavbou první etapy o zhruba 240 bytech v lednu příštího roku.


„Bude to hodně industriální stavba, jaká v Praze dosud není. Inspirací nám je do jisté míry londýnský Kings Cross. Zároveň půjde o první stavbu v České republice, která bude mít některé fasády vytištěné 3D tiskem. Budou složitější a hodně plastické. Domluvili jsme se s německou Fit Technology, která nám fasády vytiskne,“ popisuje Marcel Soural, předseda představenstva skupiny Trigema. Zmiňovaný 3D tisk se využije například na stavbě, které se přezdívá Flaška. „Je to rohový dům, jemuž dominuje tvar obrácené láhve, která zároveň bude tvořit lodžie jednotlivých bytů. Motiv té láhve bude otisknut do celé fasády, která bude opravdu hodně plastická. A toho právě jiným způsobem než 3D tiskem nedocílíme,“ vysvětluje Marcel Soural.


Celá čtvrť je typická svým industriálním charakterem, který Trigema podtrhne navíc fasádami připomínajícími režné zdivo i starými předměty, které v areálu zůstanou jako vzpomínka na staré časy. „Během bourání jsme dělali takový záchranný proces, kdy jsme si spoustu věcí schovali a budeme je chtít do stavby promítnout. Vnitrobloky budou velmi netradičně protkány původními artefakty, které vnesou do celého areálu továrního ducha Smíchova,“ podotýká Soural s tím, že jednotlivé vstupy bytových domů svými specifiky navazují na zdejší starobylý industriální charakter a připomínají v minulosti hojně zastoupená řemesla, jako bylo bednářství, foukání skla či výroba destilátů.


Celým areálem povede linka historické železniční vlečky, která spojí jednotlivé části areálu. Do jižní etapy areálu vstoupí vlečka velkým portálem od zastávky MHD Lihovar a započne tak linii jdoucí mezi bytovými domy a komerčními prostory. Vstup do druhé etapy areálu od jihu bude tvořen majestátním dvojpodlažním portálem, který návštěvníky zavede do zastřešeného, ale stále venkovního prostoru foodmarketu s neobyčejnou autentickou atmosférou.


Komín s vyhlídkovou kapslí

Vnitřní zastřešený dvojpodlažní prostor bude vložený mezi fasády bytových domů. Ze západní strany nádvoří bude možné vstoupit do historického objektu varny nebo pokračovat přes lávku dál na protější stranu kolejiště. Pokud bychom pokračovali podél kolejí vlečky severovýchodním směrem, ocitneme se pod 45 m vysokým historickým komínem s vyhlídkovou kapslí na vrcholu, která nabídne neopakovatelný výhled na Prahu z jihu.


Kolejnice poté zatáčejí západním směrem uvnitř společného vnitrobloku, ze kterého budou vyrůstat staré kovové konstrukce produktovodů, z nichž bude hojně růst zeleň a kterými bude protékat voda. Celý vnitroblok se tak stane přírodní oázou v městských industriálních kulisách. Dvě terasy vedení vlečky se spojují ve výhybce v průchodu severní fasádou bytového domu a plynule pokračují až na sever areálu, kde končí nárazníkem a oplocením historickou zdí. Severní hranu areálu doplní dětské hřiště, streetballové hřiště, WC a komorní psí park.


Za západní strany nádvoří bude možné vstoupit do historického objektu varny. Kulturní památka, kterou je historická budova varny, se díky originálnímu, ale citlivému architektonickému pojetí promění na 5patrovou galerii s kavárnou, která do konceptu areálu přirozeně zapadne. Hlavní vstup bude orientován z Nádražní ulice, zadní vstup bude navázán na prostor vnitrobloku. Ve vstupní části se bude nacházet kavárna a prodejna lístků pro galerii. Výstavní prostor bude rozdělen na stálou výstavu v prostoru varny, kde bude na 5nadzemních a jednom podzemním podlaží možné vidět aktuální tvorbu současných umělců. Hlavní výstavní prostor bude koncipován v duchu původní palírny: velkorysý pětipodlažní prostor se čtvercovým atriem otevřeným přes všechny podlaží bude zakončený světlíkem v sedlové střeše. Expozice se budou odehrávat na jednotlivých platformách, otvor uprostřed umožní propojení a prorůstání expozic přes celý dům. Malá výstavní plocha bude umístěná ve třetím podlaží a naváže na venkovní terasu a hygienické zázemí galerie. Hostující výstavy budou orientovány do druhého podlaží kavárny a plochu bude možné rozšířit ještě o jedno podlaží z výstavního prostoru.


První etapu bude tvořit soubor bytových domů s cihlovými fasádami. Domy svou velikostí reflektují tradiční zástavbu smíchovských bloků a parafrázují historickou, syrově industriální architekturu. Architektonický styl první etapy využije netradičního měřítka stroje, zapojí artefakty průmyslového dědictví a tím dodá celému areálu hravost.


Druhá etapa bude zahrnovat kulturní a společenské centrum. Celý parter a první dvě podlaží budou věnovány společenskému životu a gastro zážitkům a budou připraveny pro celoroční provoz. Nad zakrytým prostorem se počítá s domy nájemního bydlení. Nadstandardní dispozice budou určeny pro studenty, expaty a další dobrodruhy.


Právě dobrodružná povaha je jedním z typických rysů pražské čtvrti Smíchov, která má tak trochu divokost v srdci. A nespoutanou, nezávislou a mladou duši má i samotný Lihovar. Svým charakterem i celým svým konceptem vybízí k návratu k industriálním kořenům Smíchova, vzdává hold neobyčejnosti uvažování, originalitě a nezávislosti ducha a ve svém přesahu i životu samotnému, který chápe jako fascinující zážitek.


Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.