Your message was send.

2011 | Barevné Letňany

Barevné Letňany nabídly celkem 259 bytů. Tři domy tvoří vrcholy trojúhelníka, který se rozkládá na ploše 22 000 metrů. Na ní přitom zbyl i potřebný prostor na dvě rekreační zóny, kde vyrostl park i dětské hřiště. Příjemný dojem podtrhuje různobarevnost fasád, jednotlivé domy ovšem své názvy celkovým barevným dojmem sledují velmi decentně.
Komplex na jedné straně sousedí a panelákovým, povětšinou tradičně šedivým sídlištěm, na druhé se starými Letňany, které mají vesnický charakter. Snaha o zajímavý vizuální dojem projektu přitom architekta nesvedla k samoúčelnosti. Tvary domů do značné míry kopírují vnitřní uspořádání bytů a mj. snad každá místnost má díky tomu alespoň dvě rovné volné stěny. Přestože vnější vzhled domu je velmi členitý, jeho vnitřní struktura je velmi jednoduchá, přehledná a pro uživatele výhodná.
Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.

 
Your data is protected.

The personal information provided will be used to contact the customer and create a business offer.
Details about the processing of personal data as well as the rights of the client can be found here.