Your message was send.

2009 | Rekonstrukce Mezinárodní školy ISP Nebušice

V I. etapě rekonstrukce byla provedena modernizace komunikačních prostor, jídelny, kuchyně, přístavba menšího divadla v rámci školky a úprava vnějších prostor areálu školy.
Termín realizace byl stanoven na 8 týdnů v době letních prázdnin. O rok později byla provedena II. etapa, která zahrnovala přístavbu několika nových pavilonů. Z důvodu požadavku na rychlost výstavby byl použit systém KLH, což je rakouský systém rychlé výstavby z dřevěných panelů, kterými jsou tvořeny svislé i vodorovné nosné konstrukce.
Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.

 
Your data is protected.

The personal information provided will be used to contact the customer and create a business offer.
Details about the processing of personal data as well as the rights of the client can be found here.