Úvod Naše aktivity Development Připravujeme Kamýk

LOKALITA KAMÝK

O projektu

Připravovaný projekt je v souladu s nastavenými pravidly ze strany HMP i obecně závaznými předpisy pro rozvoj města. V minulosti již byl projekt opakovaně upravován na základě připomínek ze strany dotčených orgánů, MČ i připomínek občanů (např. snížení výšky objektu). Společnost Trigema nabídla městské části a jejím obyvatelům investice do veřejného prostoru v řádu cca 36 milionů Kč. Návrhy na financování konkrétních záměrů byly prezentovány - např. revitalizace parku, realizace náměstí, investice do městského objektu v podobě školky, služebny městské policie, pošty, opravy stávajícího parkoviště, opravy stávajících nevyhovujících školských zařízení. Společnost Trigema je připravena dále odpovídat na odborné dotazy k záměru, byla dohodnuto další jednání se zástupci občanů a MČ Prahy 12.Bytů:

Parkování:

Obch. ploch:

Výstavba:

Lokalita:


154

171

2 600 m²

24 měsíců

Praha 11-Kamýk
Stanice MHD B Lhotecký les

Informační kancelář

Informační kancelář k výstavbě bytového domu Kamýk bude otevřena každé úterý a čtvrtek 16-19 h v bývalých prostorách prodejny Billa v OC AMI provoz kanceláře je naplánován jako dočasný od 26. srpna do 26. října 2021*.

*v případě vyčerpání zájmu veřejnosti může být provoz kanceláře ukončen dříve

Termín:

Doba:

Místo:

26.8. - 26.10. 2021

16–19 h

OC AMI (bývalá Billa)

Odpověď na dopis starosty ze dne 8.6.2021

Vážený pane Starosto, vzhledem k tomu, že se nepodařilo původní záměr pod názvem “bytový dům Kamýk“ uvést do fáze ralizace a následného dokončení, rozhodli se zástupci společnosti REWE provozující řetězec supermarketů Billa, na základě vlastního uvážení, dále neprodlužovat nájemní smlouvu a prodejnu k 28.2.2021 uzavřeli, což nás zasáhlo především ekonomicky. Očekáváním zástupců Billy byla vidina nových moderních prostor odpovídajících kvalitou a provedením současným normativním požadavkům a trendům. V setrvání v morálně zastaralých prostorech nespatřovala Billa perspektivu a investici do rekonstrukce vnitřních prostor si vyhodnotili jako neúčelnou.

Naší snahou bylo prostor co nejdříve znovu obsadit obdobně kvalitním potravinářským řetězcem např. značkami Albert, Norma nebo Penny, se kterými jsme aktivně vyjednávali. Nicméně ani z jejich strany k podpisu smlouvy nedošlo. Jak jsem byl informován byli jsme rovněž osloveni telefonicky zástupcem MČ P12 s dotazem zda může být předán kontakt potenciálnímu provozovateli jiného řetězce s potravinami s čímž byl za nás ihned vysloven souhlas. Nicméně do dnešního dne nás nikdo v této věci nekontaktoval. Odchod silného potravináře a komplikace se znovuobsazením prostoru se tak negativně projevili na platební morálce některých nájemců a provoz centra se tak pro nás stal ekonomicky neudržitelným (nerentabilním) kdy stále více doplácíme na provoz a služby dodavatelům energií. Abychom zamezili prohlubování ztráty jsme nuceni provoz obchodního centra ukončit k 30. 8. 2021.

K Vaší poznámce dostupnosti občanské vybavenosti mohu jen dodat to, že naším zájmem není, a nikdy nebylo, ztížení dostupnosti služeb v této lokalitě. Naopak naší snahou bylo zachování provozu střediska i po dobu uzavření prodejny v průběhu výstavby zajištěním náhradního mobilního prodeje tak, aby byly uspokojeny základní potřeby místních obyvatel. Jistě si vzpomenete na naše společné jednání za účasti dalších zástupců MČ Praha 12 a Billy ze 17. 12. 2018, kde byl tento postup prezentován.

Náročnosti procesu získání stavebního povolení jsme si vědomi. Nutno však podotknout, že ten je do značné míry ovlivňován politicky motivovanými aktivitami a zarytým odporem veřejnosti ke všemu novému. Při vyloučení těchto faktorů a respektu k nastaveným legislativním procesům lze dospět k získání povolení v adekvátním čase.

Jak jsme Vás informovali v emailu z 26.2.2021 naším cílem nadále zůstává revitalizace stávajícího objektu se zachováním obchodních ploch ve stejném rozsahu, výstavba bytového domu, který byl v aktuální podobě snížen a upraven dle nastavené metodiky MMR a obnovení provozu obchodního střediska v co nejkratší lhůtě. K dnešnímu dni je projekt projednán se všemi dotčenými orgány a připraven na zahájení stavebního řízení. Znovuotevření nákupního střediska je tedy závislé pouze na průběhu stavebního řízení a v případě jeho standardního vývoje se budou moci občané v brzké době těšit na nové moderní středisko.

Dotazníkové šetření Jaro 2018

V průběhu února až března 2018 proběhnul v lokalitě připravovaného projektu Kamýk výzkum, který byl realizován pomocí osobního dotazování na základě kvótního výběru. Sběr dat provedla společnost NMS Market Research s.r.o. Dotazník vytvořil Sociores ve spolupráci se zadavatelem, společností Trigema Development.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 303 respondentů.
Z toho:

 • 52 % žen a 48 % mužů;
 • 16 % ve věku „15-29 let“, 31 % ve věku „30-44 let“, 20 % ve věku „45-59 let“, 33 % ve věku „60 a více let“;
 • 6 % se základním vzděláním, 20 % se středním bez maturity, 47 % se středním vzděláním s maturitou / vyšším odborným / nástavbovým; 27 % s vysokoškolským.

Vybrané závěry šetření

 • Respondenti nejvíce na lokalitě oceňují „parky, les, zeleň“ (72 %) a „klid“ (44 %).
 • Naopak nejvíce jim vadí z nabízených možností „málo parkovacích míst“ (21 %) a „nepořádek, nečistota“ 19 %), dále „stav silnic a chodníků“ (15 %). Převažuje ale spokojenost se stávajícím stavem – v otevřené možnosti většina (35 %) uvedla „nic“.
 • Respondenti postrádají nejčastěji „místo kde zaparkovat“ (31 %), „kam zajít za kulturou“ (25 %) a dále kolem pětiny respondentů (17-20 %) postrádá: „kde bych se mohl/a uvnitř sejít s přáteli a známými“, „kam zajít na trh“, „kde by si mohly děti bezpečně hrát“, „kam si zajít na jídlo“. Třetina respondentů ale nepostrádá nic (28 %).
 • Za přirozené lokální centrum považuje místo projektu většina respondentů (67 %), tento údaj se neliší významně v souvislosti s bydlištěm v lokalitě (A, B, C).
 • Nejméně jednou týdně v supermarketu Bila nakupuje naprostá většina respondentů (86 %). Denně či téměř denně to je 39 % respondentů.
 • Z navrhovaných opatření na další rozvoj lokality se nejlépe umístilo „Doplnění a úpravy zeleně v lokalitě, opravy komunikací v parku“ s průměrným pořadím 2,2. Na druhém místě s průměrným pořadím shodně 2,8 skončilo „vytvoření nových parkovacích míst pro stávající obyvatele“ a „doplnění prvků pro volnočasové aktivity a herních prvků v lokalitě“.

Pozn. Čím nižší hodnota, tím důležitější. Jedná se o průměr pořadí od 1. místa (nejdůležitější) po 5. (nejméně důležité).

 • Jako nejdůležitější (tj. na 1. místě) vybralo nejvíce respondentů (34 %) „Doplnění a úpravy zeleně v lokalitě, opravy komunikací v parku“, dále pak položku „parkovací místa“ vybralo 23 % respondentů a 15 % respondentů „Postavení nové mateřské školy“.
 • Třetina respondentů o připravovaném projektu Kamýk slyšela poprvé (36 %); další třetina (34 %) „ví jen, že se něco takového chystá“. Více informací („mám docela představu, ale neznám podrobnosti“) má pětina respondentů (22 %) a i podrobnosti o projektu ví 8 % respondentů.

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

LOKALITA

Zvětšit

Kontakt

Chcete nám zanechat vzkaz? Použijte kontaktní formulář (níže) a nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje (email a telefon) v případě, že očekáváte naší odpověď. Dotazy můžete zasílat také přímo na email kamyk@trigema.cz.


Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.