Úvod Naše aktivity Development Připravujeme Kamýk

LOKALITA KAMÝK

O projektu

Připravovaný projekt je v souladu s nastavenými pravidly ze strany HMP i obecně závaznými předpisy pro rozvoj města. V minulosti již byl projekt opakovaně upravován na základě připomínek ze strany dotčených orgánů, MČ i připomínek občanů (např. snížení výšky objektu). Společnost Trigema nabídla městské části a jejím obyvatelům investice do veřejného prostoru v řádu cca 36 milionů Kč. Návrhy na financování konkrétních záměrů byly prezentovány - např. revitalizace parku, realizace náměstí, investice do městského objektu v podobě školky, služebny městské policie, pošty, opravy stávajícího parkoviště, opravy stávajících nevyhovujících školských zařízení. Společnost Trigema je připravena dále odpovídat na odborné dotazy k záměru, byla dohodnuto další jednání se zástupci občanů a MČ Prahy 12.Bytů:

Parkování:

Obch. ploch:

Výstavba:

Lokalita:


171

193

2 600 m²

24 měsíců

Praha 11-Kamýk
Stanice MHD B Lhotecký les

Dotazníkové šetření Jaro 2018

V průběhu února až března 2018 proběhnul v lokalitě připravovaného projektu Kamýk výzkum, který byl realizován pomocí osobního dotazování na základě kvótního výběru. Sběr dat provedla společnost NMS Market Research s.r.o. Dotazník vytvořil Sociores ve spolupráci se zadavatelem, společností Trigema Development.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 303 respondentů.
Z toho:

 • 52 % žen a 48 % mužů;
 • 16 % ve věku „15-29 let“, 31 % ve věku „30-44 let“, 20 % ve věku „45-59 let“, 33 % ve věku „60 a více let“;
 • 6 % se základním vzděláním, 20 % se středním bez maturity, 47 % se středním vzděláním s maturitou / vyšším odborným / nástavbovým; 27 % s vysokoškolským.

Vybrané závěry šetření

 • Respondenti nejvíce na lokalitě oceňují „parky, les, zeleň“ (72 %) a „klid“ (44 %).
 • Naopak nejvíce jim vadí z nabízených možností „málo parkovacích míst“ (21 %) a „nepořádek, nečistota“ 19 %), dále „stav silnic a chodníků“ (15 %). Převažuje ale spokojenost se stávajícím stavem – v otevřené možnosti většina (35 %) uvedla „nic“.
 • Respondenti postrádají nejčastěji „místo kde zaparkovat“ (31 %), „kam zajít za kulturou“ (25 %) a dále kolem pětiny respondentů (17-20 %) postrádá: „kde bych se mohl/a uvnitř sejít s přáteli a známými“, „kam zajít na trh“, „kde by si mohly děti bezpečně hrát“, „kam si zajít na jídlo“. Třetina respondentů ale nepostrádá nic (28 %).
 • Za přirozené lokální centrum považuje místo projektu většina respondentů (67 %), tento údaj se neliší významně v souvislosti s bydlištěm v lokalitě (A, B, C).
 • Nejméně jednou týdně v supermarketu Bila nakupuje naprostá většina respondentů (86 %). Denně či téměř denně to je 39 % respondentů.
 • Z navrhovaných opatření na další rozvoj lokality se nejlépe umístilo „Doplnění a úpravy zeleně v lokalitě, opravy komunikací v parku“ s průměrným pořadím 2,2. Na druhém místě s průměrným pořadím shodně 2,8 skončilo „vytvoření nových parkovacích míst pro stávající obyvatele“ a „doplnění prvků pro volnočasové aktivity a herních prvků v lokalitě“.

Pozn. Čím nižší hodnota, tím důležitější. Jedná se o průměr pořadí od 1. místa (nejdůležitější) po 5. (nejméně důležité).

 • Jako nejdůležitější (tj. na 1. místě) vybralo nejvíce respondentů (34 %) „Doplnění a úpravy zeleně v lokalitě, opravy komunikací v parku“, dále pak položku „parkovací místa“ vybralo 23 % respondentů a 15 % respondentů „Postavení nové mateřské školy“.
 • Třetina respondentů o připravovaném projektu Kamýk slyšela poprvé (36 %); další třetina (34 %) „ví jen, že se něco takového chystá“. Více informací („mám docela představu, ale neznám podrobnosti“) má pětina respondentů (22 %) a i podrobnosti o projektu ví 8 % respondentů.

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

LOKALITA

Zvětšit

Kontakt

Chcete nám zanechat vzkaz? Použijte kontaktní formulář (níže) a nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje (email a telefon) v případě, že očekáváte naší odpověď. Dotazy můžete zasílat také přímo na email kamyk@trigema.cz.


Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.