Úvod Kdo jsme Periodické informace

Pro investory - Periodické informace

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 30. 6. 2021 (III. emise)

24/09/2021

S odkazem na článek 4.2 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí prospektu dluhopisů zřízeného v roce 2020 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2021 činí 74,28 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2021 činí 844.739.000 Kč Kč.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 30. 6. 2021 (II. emise)

24/09/2021

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2021 činí 74,28 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2021 činí 844.739.000 Kč Kč.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 31. 12. 2020 (II. emise)

30/06/2021

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 31. prosince 2020 činí 62,30 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2020 činí 698.284.000 Kč Kč.

Trigema Real Estate Finance a.s. - Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2020

30/04/2021

Společnost Trigema Real Estate Finance, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora za rok 2020.

Oznámení výsledků nabídky

27/01/2021

Emitent Dluhopisů, společnost Trigema Real Estate Finance a.stímto v souladu semisními podmínkamioznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo kvydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

Oznámení o přijetí projektového úvěru od třetí osoby ve výši přesahující 10 % konsolidovaných aktiv

15/01/2021

V souladu s článkem 4.6 písm. (b) Společných emisních podmínek dluhopisů, které tvoří kapitolu IV. základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 tímto společnost Trigema Real Estate Finance a.s. (Emitent) informuje, že společnost Trigema Projekt Smíchov s.r.o. IČO: 01785451, jakožto člen Skupiny (jak je tento pojem definován v článku 15. Společných emisních podmínek), načerpala úvěr ve výši nad 10 % konsolidovaných aktiv skupiny Ručitele (tj. společnosti Trigema Real Estate a.s., IČO: 289 79 141) k zajištění financování.

Načerpání úvěru proběhlo 14. ledna 2021 od Československé obchodní banky, a.s., na základě smlouvy o úvěru. K tomuto datu činila výše čerpaného úvěru 322 500 000 Kč.

Oznámení o výplatě úrokového výnosu a o splacení jmenovité hodnoty

15/12/2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Administrátor emise Dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (CZ0003518078)), oznamuje výplatu úrokového výnosu s pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 3,31 % p.a. za výnosové období od 15. 06. 2020 do 14. 12. 2020, která se dle emisních podmínek uskuteční dne 15. 12. 2020. A výplatu jistiny, která se uskuteční v den konečné splatnosti dluhopisu: 15. 12. 2020.

Byla uhrazena jistina Dluhopisu Trigema I. VAR/2020 ve výši 450.000.000

07/12/2020

Dne 7. prosince 2020 byly odeslány finanční prostředky do UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na úhradu jistiny Dluhopisu Trigema I. VAR/2020 ve výši 450.000.000

Trigema Real Estate Finance a.s. udělila J&T BANCE mandát k umístění nových střednědobých dluhopisů

25/11/2020

Trigema Real Estate Finance a.s. („Emitent“) udělila J&T BANCE mandát k umístění nových střednědobých dluhopisů v objemu 250 000 000 Kč s možnost navýšení až na 500 000 000 Kč.

Po získaní všech povolení regulatorních orgánů plánuje Emitent veřejnou nabídku v České republice a požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese www.trigema.cz/pro-investory.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 30. 6. 2020 (I. emise)

29/09/2020

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2020 činí 77,72 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2019 činí 580.617.000 Kč Kč.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 30. 6. 2020 (II. emise)

29/09/2019

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2020 činí 77,72 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2019 činí 580.617.000 Kč.

Úroková sazba pro 6. výnosové období (Dluhopis Trigema I. VAR/2020)

15/06/2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078)) tímto oznamuje výši úrokové sazby 3,31 % p.a. stanovené pro druhé výnosové období 15. 06. 2020 (včetně) – 15. 12. 2020 (vyjma). Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 31. 12. 2019 (I. emise)

02/06/2020

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 31. prosince 2019 činí 75,27 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2019 činí 505.034.000 Kč.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 31. 12. 2019 (II. emise)

02/06/2020

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 31. prosince 2019 činí 75,27 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2019 činí 505.034.000 Kč.

Trigema Real Estate Finance a.s. - Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2019

30/04/2020

Společnost Trigema Real Estate Finance, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora za rok 2019.

Rozhovor s Marcelem Souralem o situaci kolem šíření pandemie COVID-19

25/03/2020

V souvislosti s nákazou virem COVID 19 je třeba říci, že se nenacházíme v lehké době. Každým dnem se mění podmínky pro naši práci. Sotva stihneme vyřešit jednu překážku už přichází další. Dá se se navzdory tomu aspoň trochu odhadnout, jak bude na vše reagovat trh s nemovitostmi?

Jak je to vlastně s probíhající výstavbou a celým stavebním oborem? Zeptali jsme se na dění okolo aktuálního stavu stavebního a developerského světa předsedy představenstva společnosti Trigema a.s., Marcela Sourala.

Více v rozhovoru...

Úspěšný vstup společnosti Trigema do roku 2020

10/03/2020

Ihned v počátku roku 2020 se developerskému týmu společnosti Trigema podařilo docílit dohody s firmou VGP, která se zabývá výstavbou a pronájmem průmyslových areálů, na plánovaném prodeji projektu Průmyslový areál Kladno (Trigema Projekt Lambda s.r.o.). Díky této divestici si subkoncern Trigema Real Estate zajistil důležité prostředky pro další rozvoj a investice.

Zároveň se po dlouholetém přípravném procesu podařilo získat územní rozhodnutí a stavební povolení v právní moci na projektu Bytový soubor Braník. Ten se pod obchodním názvem Trigema Chytré bydlení @Braník začal ihned na počátku března prodávat. Ve stejném čase byly v souladu s projektovým plánem zahájeny stavební práce. Rozsahem projekt spadá do kategorie středně velkých projektů, vyroste zde 140 bytů a 15 řadových rodinných domů.

Oznámení o přijetí projektového úvěru od třetí osoby ve výši přesahující 10 % konsolidovaných aktiv

10/02/2020

V souladu s článkem 4.6 písm. (b) Společných emisních podmínek dluhopisů, které tvoří kapitolu IV. základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017, tímto společnost Trigema Real Estate Finance a.s. (Emitent) informuje, že společnost Trigema Projekt Nusle s.r.o., IČO: 08005745, jakožto člen Skupiny (jak je tento pojem definován v článku 15. Společných emisních podmínek), načerpala úvěr ve výši nad 10 % konsolidovaných aktiv skupiny Ručitele (tj. společnosti Trigema Real Estate a.s., IČO: 289 79 141) k zajištění běžného projektového financování.

Načerpání úvěru proběhlo 21. ledna 2020 od Československé obchodní banky, a.s., na základě smlouvy o projektovém úvěru. K tomuto datu činila výše čerpaného úvěru 204 392 872 Kč (limit projektového úvěru 352 182 062 Kč).

Úroková sazba pro 5. výnosové období (Dluhopis Trigema I. VAR/2020)

13/12/2019

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078)) tímto oznamuje výši úrokové sazby 5,17% p.a. stanovené pro druhé výnosové období 15. 12. 2019 (včetně) – 15. 06. 2020 (vyjma).

Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 30. 6. 2019 (I. emise)

30/06/2019

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2019 činí 79,54 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2019 činí 405.165.000 Kč.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti a výši vlastního kapitálu ručitele k 30. 6. 2019 (II. emise)

30/06/2019

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2019 činí 79,54 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2019 činí 405.165.000 Kč

Ukazatel finanční zadluženosti a výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2018 (II. emise)

24/06/2019

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 31. prosince 2018 činí 78,20 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2018 činí 357.403.000 Kč.

Ukazatel finanční zadluženosti a výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2018 (I. emise)

24/06/2019

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 31. prosince 2018 činí 78,20 % a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2018 činí 357.403.000 Kč.

Úroková sazba pro 4. výnosové období (Dluhopis Trigema I. VAR/2020)

14/06/2019

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078)) tímto oznamuje výši úrokové sazby 5,17% p.a. stanovené pro druhé výnosové období (15. červen - včetně – 15. prosinec - vyjma). Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.

Trigema Real Estate Finance a.s. - Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2018

30/04/2019

Společnost Trigema Real Estate Finance, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora za rok 2020.

Trigema vydala druhou emisi dluhopisů v objemu půl miliardy korun

03/01/2019

Společnost Trigema prostřednictvím svého korporátního dluhopisového programu vydala s ročním odstupem druhou emisi cenných papírů. V rámci veřejné nabídky, která probíhala v listopadu a prosinci minulého roku, nabídla pětiletou emisi s předpokládaným objemem 450 milionů korun. Zájem investorů však více než dvojnásobně překročil tento objem.

Úroková sazba pro 3. výnosové období (Dluhopis Trigema I. VAR/2020)

13/12/2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078)) tímto oznamuje výši úrokové sazby 5,03% p.a. stanovené pro druhé výnosové období (15. prosinec - včetně – 15. červen - vyjma). Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.

Potvrzení o hodnotě ukazatele finanční zadluženosti

27/09/2018

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů, které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. tímto potvrzujeme, že: Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 30. června 2018 činí 67,46% a výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 30. června 2018 činí 299.523.000 Kč

Trigema Real Estate Finance a.s - vydání další emise dluhopisů

03/09/2018

Trigema Real Estate Finance a.s. plánuje na závěr roku vydání další emise dluhopisů v předpokládané celkové jmenovité hodnotě cca 400 milionů Kč s možností navýšení až o 50 % s pětiletou splatností. Naváže tak na předchozí emisi z dluhopisového programu, kdy během jednoho měsíce mezi prosincem 2017 a lednem 2018 vydala tříleté dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 450 milionů Kč.

Stejně jako u předchozí emise budou prostředky využity na financování převážně rezidenční bytové výstavby, které se skupina Trigema věnuje již více než 20 let.

Úroková sazba pro 2. výnosové období

13/06/2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, jako Agent pro výpočty a Administrátor emise dluhopisů (Dluhopis Trigema I. VAR/2020 (ISIN CZ0003518078) tímto oznamuje výši úrokové sazby 3,96% p.a. stanovené pro druhé výnosové období (15. červen - včetně – 15. prosince - vyjma).

Úroková sazba byla stanovena v souladu se společnými emisními podmínkami a příslušným doplňkem dluhopisového programu.

V první fázi veřejné nabídky emise dluhopisů Trigemy upsali investoři cenné papíry za více než 400 milionů korun

12/20/2017

Poté, co v květnu letošního roku developerská společnost Trigema zveřejnila svůj záměr zřízení korporátního dluhopisového programu, skončila minulý týden 1. fáze úpisu pilotní emise. Po necelých dvou týdnech od zahájení nabídky upsali investoři k datu emise dluhopisy za 407,28 milionů korun. „Původní cíl společnosti byl letos vydat dluhopisy za 300 milionů korun, nicméně s ohledem na zájem investorů jsme objem nakonec navýšili,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Prostředky budou využity výhradně na financování real estatových aktivit skupiny.

Jedná se o tříleté dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem odvozeným od 6měsíčního PRIBORu a navýšeným o marži 2,95%. Kuponová sazba pro první výnosové období je tak 3,79% p.a.. Dluhopisy jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha. Manažerem transakce je UniCredit Bank. Další emisi v rámci dluhopisového programu chystá Trigema na podzim příštího roku.

Trigema rozšíří možnosti investování

08/10/2017

Trigema rozšíří možnosti investování plánovaným vydáním korporátních dluhopisů. Získané prostředky budou především využity na nové projekty většího rozsahu, zejména pak nákup nezasíťovaných pozemků pro budoucí bytovou výstavbu. První emise dluhopisů Trigemy, která bude v předpokládané výši 300 milionů korun, je plánována na přelom letošního a příštího roku.

Aranžérem transakce bude UniCredit Bank. Finanční ředitel Trigemy Jiří Polanský v aktuálním rozhovoru pro server Ihned.cz prozradil, že se nejedná o jednorázovou záležitost.V plánu jsou i další emise vydání dluhopisů. Jelikož jde nyní o první emisi dluhopisů společnosti, může trvat několik měsíců, než ČNB schválí dokumentaci pro investory. O dalších krocích vás budeme informovat zde na webu.

Dluhopisový program

Přejít

Finanční informace Ručitel

Přejít

Finanční informace Emitent

Přejít

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.