Kamýk. Pět písmen pro nový život

Vdechujeme starým místům nový život.

Nový začátek,
nový Kamýk

Zažijte restart pražského sídliště
v moderní místo pro život.

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

AMI Centrum, Kamýk

Baví nás proměňovat pražské čtvrti, ve kterých jako by se zastavil čas, v pohodlná a charismatická místa, kde vás baví žít. Těší nás dávat lidem bydlení a cítíme zodpovědnost i za okolní prostor.

Typ Byty a retaily
Počet bytů a garáží 154 / 171
Retailových ploch 2 600 m2
Dispozice bytů 1+kk – 4+kk
Lokalita Praha 12-Kamýk (stanice MHD Lhotecký les)
Doba výstavby 24 měsíců

I proto v rámci projektu bytového domu Kamýk, který nabídne 154 bytů a 171 parkovacích míst, chceme zkrášlit místní okolí a doplnit ho moderním supermarketem i místními lokálními obchody, bistry či kavárnami.

Bydlení chápeme nejen jako byt samotný, ale i jako pohodlné a příjemné místo pro život. Zajímají nás naši sousedé a místa, kde stavíme. Chceme, abyste se v nich cítili dobře, bezpečně a pohodlně, ať už jste místní obyvatelé, pracujete tu nebo jste jen návštěvníci. I proto jsme projekt Bytového domu Kamýk opakovaně upravovali podle připomínek ze strany dotčených orgánů, městské části i připomínek občanů a zároveň jsme městské části nabídli investici do veřejného prostoru v řádu zhruba 36 milionů korun. Rádi bychom totiž zkrášlili místní park a náměstí, které si modernizaci zaslouží, postavili novou školku, služebnu městské policie a poštu a opravili školu nebo staré parkoviště.

V tuto chvíli je náš projekt bytového domu Kamýk v souladu s územním plánem a získal souhlasné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP.

Informace veřejnosti

Názory našich sousedů jsou pro nás důležité, a proto jsem projekt upravovali podle připomínek místních obyvatel i veřejné správy. Rádi bychom s vámi na tomto místě sdíleli záznam komunikace se zástupci veřejné správy a představili kroky, které jsme v minulosti učinili pro relevantní představení podoby projektu veřejnosti.

Informační kancelář

Informační kancelář k výstavbě bytového domu Kamýk byla otevřena každé úterý a čtvrtek 16-19 h v bývalých prostorách prodejny Billa v OC AMI od 26. srpna do 1. října 2021.

Odpověď na dopis starosty ze dne 8.6.2021

Vážený pane Starosto, vzhledem k tomu, že se nepodařilo původní záměr pod názvem “bytový dům Kamýk“ uvést do fáze ralizace a následného dokončení, rozhodli se zástupci společnosti REWE provozující řetězec supermarketů Billa, na základě vlastního uvážení, dále neprodlužovat nájemní smlouvu a prodejnu k 28.2.2021 uzavřeli, což nás zasáhlo především ekonomicky. Očekáváním zástupců Billy byla vidina nových moderních prostor odpovídajících kvalitou a provedením současným normativním požadavkům a trendům. V setrvání v morálně zastaralých prostorech nespatřovala Billa perspektivu a investici do rekonstrukce vnitřních prostor si vyhodnotili jako neúčelnou.

Naší snahou bylo prostor co nejdříve znovu obsadit obdobně kvalitním potravinářským řetězcem např. značkami Albert, Norma nebo Penny, se kterými jsme aktivně vyjednávali. Nicméně ani z jejich strany k podpisu smlouvy nedošlo. Jak jsem byl informován byli jsme rovněž osloveni telefonicky zástupcem MČ P12 s dotazem zda může být předán kontakt potenciálnímu provozovateli jiného řetězce s potravinami s čímž byl za nás ihned vysloven souhlas. Nicméně do dnešního dne nás nikdo v této věci nekontaktoval. Odchod silného potravináře a komplikace se znovuobsazením prostoru se tak negativně projevili na platební morálce některých nájemců a provoz centra se tak pro nás stal ekonomicky neudržitelným (nerentabilním) kdy stále více doplácíme na provoz a služby dodavatelům energií. Abychom zamezili prohlubování ztráty jsme nuceni provoz obchodního centra ukončit k 30. 8. 2021.

K Vaší poznámce dostupnosti občanské vybavenosti mohu jen dodat to, že naším zájmem není, a nikdy nebylo, ztížení dostupnosti služeb v této lokalitě. Naopak naší snahou bylo zachování provozu střediska i po dobu uzavření prodejny v průběhu výstavby zajištěním náhradního mobilního prodeje tak, aby byly uspokojeny základní potřeby místních obyvatel. Jistě si vzpomenete na naše společné jednání za účasti dalších zástupců MČ Praha 12 a Billy ze 17. 12. 2018, kde byl tento postup prezentován.

Náročnosti procesu získání stavebního povolení jsme si vědomi. Nutno však podotknout, že ten je do značné míry ovlivňován politicky motivovanými aktivitami a zarytým odporem veřejnosti ke všemu novému. Při vyloučení těchto faktorů a respektu k nastaveným legislativním procesům lze dospět k získání povolení v adekvátním čase.

Jak jsme Vás informovali v emailu z 26.2.2021 naším cílem nadále zůstává revitalizace stávajícího objektu se zachováním obchodních ploch ve stejném rozsahu, výstavba bytového domu, který byl v aktuální podobě snížen a upraven dle nastavené metodiky MMR a obnovení provozu obchodního střediska v co nejkratší lhůtě. K dnešnímu dni je projekt projednán se všemi dotčenými orgány a připraven na zahájení stavebního řízení. Znovuotevření nákupního střediska je tedy závislé pouze na průběhu stavebního řízení a v případě jeho standardního vývoje se budou moci občané v brzké době těšit na nové moderní středisko.

Dotazníkové šetření Jaro 2018

V průběhu února až března 2018 proběhnul v lokalitě připravovaného projektu Kamýk výzkum, který byl realizován pomocí osobního dotazování na základě kvótního výběru. Sběr dat provedla společnost NMS Market Research s.r.o. Dotazník vytvořil Sociores ve spolupráci se zadavatelem, společností Trigema Development.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 303 respondentů.
Z toho:

 • 52 % žen a 48 % mužů;
 • 16 % ve věku „15-29 let“, 31 % ve věku „30-44 let“, 20 % ve věku „45-59 let“, 33 % ve věku „60 a více let“;
 • 6 % se základním vzděláním, 20 % se středním bez maturity, 47 % se středním vzděláním s maturitou / vyšším odborným / nástavbovým; 27 % s vysokoškolským.

Vybrané závěry šetření

 • Respondenti nejvíce na lokalitě oceňují „parky, les, zeleň“ (72 %) a „klid“ (44 %).
 • Naopak nejvíce jim vadí z nabízených možností „málo parkovacích míst“ (21 %) a „nepořádek, nečistota“ 19 %), dále „stav silnic a chodníků“ (15 %). Převažuje ale spokojenost se stávajícím stavem – v otevřené možnosti většina (35 %) uvedla „nic“.
 • Respondenti postrádají nejčastěji „místo kde zaparkovat“ (31 %), „kam zajít za kulturou“ (25 %) a dále kolem pětiny respondentů (17-20 %) postrádá: „kde bych se mohl/a uvnitř sejít s přáteli a známými“, „kam zajít na trh“, „kde by si mohly děti bezpečně hrát“, „kam si zajít na jídlo“. Třetina respondentů ale nepostrádá nic (28 %).
 • Za přirozené lokální centrum považuje místo projektu většina respondentů (67 %), tento údaj se neliší významně v souvislosti s bydlištěm v lokalitě (A, B, C).
 • Nejméně jednou týdně v supermarketu Bila nakupuje naprostá většina respondentů (86 %). Denně či téměř denně to je 39 % respondentů.
 • Z navrhovaných opatření na další rozvoj lokality se nejlépe umístilo „Doplnění a úpravy zeleně v lokalitě, opravy komunikací v parku“ s průměrným pořadím 2,2. Na druhém místě s průměrným pořadím shodně 2,8 skončilo „vytvoření nových parkovacích míst pro stávající obyvatele“ a „doplnění prvků pro volnočasové aktivity a herních prvků v lokalitě“.

Pozn. Čím nižší hodnota, tím důležitější. Jedná se o průměr pořadí od 1. místa (nejdůležitější) po 5. (nejméně důležité).

 • Jako nejdůležitější (tj. na 1. místě) vybralo nejvíce respondentů (34 %) „Doplnění a úpravy zeleně v lokalitě, opravy komunikací v parku“, dále pak položku „parkovací místa“ vybralo 23 % respondentů a 15 % respondentů „Postavení nové mateřské školy“.
 • Třetina respondentů o připravovaném projektu Kamýk slyšela poprvé (36 %); další třetina (34 %) „ví jen, že se něco takového chystá“. Více informací („mám docela představu, ale neznám podrobnosti“) má pětina respondentů (22 %) a i podrobnosti o projektu ví 8 % respondentů.

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

Lokalita

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.