Vaše zpráva byla odeslána.
Úvod Nové byty Připravujeme TOP TOWER

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

LOKALITA NOVÉ BUTOVICE

 

O projektu

Lokalita Nových Butovic prošla za posledních 20 let zásadní proměnou. Záměr projektu TOP TOWER by proto také rozhodně neměl být fádním rozšířením místní stávající administrativní zástavby, ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže ještě zatraktivnit jedinečnost této lokality.

V rámci návrhu budovy TOP TOWER se mimo jiné počítá s tím, že projekt bude mít více využití najednou. Vedle rezidenční a kancelářské zde má být navíc výrazně zastoupena veřejná plocha, která bude určená například pro provozovny služeb a obchody. Možná je rovněž další forma kulturního vyžití, ale také třeba nový a kvalitnější veřejný prostor mezi oběma výstupy ze stanice metra Nové Butovice, který bude s budoucí budovou sousedit. V nejvyšším bodu TOP TOWER navíc vznikne vyhlídkové místo, které bude otevřené veřejnosti, odkud bude možné vidět panorama Jihozápadního Města a dalších přilehlých oblastí.

V návrhu je také počítáno se systémem zachycování a hospodaření se srážko­vou vodou, která bude dále využívána v rámci standardního provozu budovy nebo k zalévání zeleně. Parkovací stání pod objektem budou zpřístupněna veřej­nosti formou sdíleného parkování. Investor zároveň počítá s tím, že TOP TOWER bude energeticky úsporný s certifikátem LEED Gold.

Současně s tím navíc investor iniciuje a činí konkrétní kroky, jejichž smyslem je rozšíření počtu zvýhodněných parkovacích míst pro místní rezidenty a další v nejbližším okolí. Nový parko­vací dům vznikne cca 200 metrů od budovy u křižovatky ulic Bucharova a Petržílkova.

TOP TOWER bude vystavěn v těsné blízkosti metra Nové Butovice a bude navazovat na novou téměř kilometrovou místní pěší zónu, vedoucí od stanice metra přes centrální Sluneční náměstí až ke stanici metra Hůrka. Současně bude stát téměř v sousedství stávajících projektů technologicko-informačního centra Cyberdog, plastiky Davida Černého Trifot či areálu SMART, jehož součástí je fotogalerie Czech Photo Centre zamě­řená na současnou moderní fotografii.

Video

Veřejná projednání

Předchozí projednání

Setkání s veřejností

2. září 2019, Czech Photo Centre, Seydlerova 4, Praha 13

S cílem informovat a získat podněty k budoucí podobě a využití projektu TOP TOWER proběhlo v pondělí 2. září v prostorech galerie Czech Photo Centre z iniciativy investora projektu setkání, jehož se zúčastnili zástupce MČ Praha 13 a samozřejmě i zástupci místních institucí a organizací a členů výborů Společenství vlastníků bytových jednotek z blízkého okolí. Ze setkání vzešla celá řada zajímavých a konstruktivních podnětů a názorů.

Závěrečná zpráva a fotogalerie
setkání ke stažení

Setkání se zástupci koalice Zelení/Piráti Praha 13

12. září 2019, Black n´ Arch, Na Zlatě 2835/3, Praha 13

Zástupci Zelených a Pirátů z Prahy 13 byli na setkání seznámeni s návrhem projektu, současným stavem příprav a dalšími kroky. Současně získal investor i projektant další zpětnou vazbu na návrh projektu, která je pro něho jedním z vodítek pro další práci. Setkání pomohlo zvýšit informovanost o projektu a získat další důležitou zpětnou vazbu.

reSITE 2019

20. září 2019, Fórum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

V rámci programového bloku „In Conversation with“ vystoupili na pražské konferenci reSITE vedle dalších názorových lídrů a urbanistů rovněž spoluzakladatelé studia
Black n´ Arch David Černý a Ing. arch. Tomáš Císař, kteří jsou zároveň autory projektu TOP Tower.

Další setkání

Setkání se zástupci jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek

V průběhu září proběhly další schůzky investora a projektanta se zástupci jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek z okolí projektu, jehož smyslem je vyměnit si názory na budoucí podobu projektu a vysvětlit případné nejasnosti. V těchto setkáních hodlá investor pokračovat rovněž v dalším období.

Setkání s veřejností u stanice metra Nové Butovice

Místo: prostor u metra Nové Butovice, před parkovištěm P+R
Termíny: úterý 24. 9., čtvrtek 26. 9., středa 2. 10 a sobota 5. 10. 2019

Galerie

 
 
 
 
 
 
 

LOKALITA

Zvětšit

Kontakt

 

Chcete nám zanechat vzkaz? Použijte kontaktní formulář (níže) a nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje (email a telefon) v případě, že očekáváte naší odpověď.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.

 
Vaše data jsou v bezpečí.

Poskytnuté osobní údaje budou použity za účelem kontaktování zákazníka a vytvoření obchodní nabídky.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech klienta najdete zde.