Úvod Naše aktivity Development Připravujeme TOP TOWER

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

LOKALITA NOVÉ BUTOVICE

 

O projektu

Lokalita Nových Butovic prošla za posledních 20 let zásadní proměnou. Záměr projektu TOP TOWER by proto také rozhodně neměl být fádním rozšířením místní stávající administrativní zástavby, ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže ještě zatraktivnit jedinečnost této lokality.

V rámci návrhu budovy TOP TOWER se mimo jiné počítá s tím, že projekt bude mít více využití najednou. Vedle rezidenční a kancelářské zde má být navíc výrazně zastoupena veřejná plocha, která bude určená například pro provozovny služeb a obchody. Možná je rovněž další forma kulturního vyžití, ale také třeba nový a kvalitnější veřejný prostor mezi oběma výstupy ze stanice metra Nové Butovice, který bude s budoucí budovou sousedit. V nejvyšším bodu TOP TOWER navíc vznikne vyhlídkové místo, které bude otevřené veřejnosti, odkud bude možné vidět panorama Jihozápadního Města a dalších přilehlých oblastí.

V návrhu je také počítáno se systémem zachycování a hospodaření se srážko­vou vodou, která bude dále využívána v rámci standardního provozu budovy nebo k zalévání zeleně. Parkovací stání pod objektem budou zpřístupněna veřej­nosti formou sdíleného parkování. Investor zároveň počítá s tím, že TOP TOWER bude energeticky úsporný s certifikátem LEED Gold.

Současně s tím navíc investor iniciuje a činí konkrétní kroky, jejichž smyslem je rozšíření počtu zvýhodněných parkovacích míst pro místní rezidenty a další v nejbližším okolí. Nový parko­vací dům vznikne cca 200 metrů od budovy u křižovatky ulic Bucharova a Petržílkova.

TOP TOWER bude vystavěn v těsné blízkosti metra Nové Butovice a bude navazovat na novou téměř kilometrovou místní pěší zónu, vedoucí od stanice metra přes centrální Sluneční náměstí až ke stanici metra Hůrka. Současně bude stát téměř v sousedství stávajících projektů technologicko-informačního centra Cyberdog, plastiky Davida Černého Trifot či areálu SMART, jehož součástí je fotogalerie Czech Photo Centre zamě­řená na současnou moderní fotografii.

Video

Příprava projektu TOP TOWER – dosavadní harmonogram přípravy projektu

17. 5. 2019

Představení návrhu projektu Gremiální radě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha

Závěr: Rozvoj Prahy se neobejde bez výškové stratifikace zástavby.

30. 5. 2019

Podání podnětu na změnu Územního plánu

10. 6. 2019

Projednání záměru projektu v komisi pro rozvoj a investici rady MČ Praha 13

Závěr: Komise bere záměr na vědomí.

2. 9. 2019

Veřejné představení návrhu projektu a diskuse s klíčovými aktéry v území (zástupci SVJ, MČ Praha 13, místní organizace, vlastníci bytových jednotek)

Závěrečná zpráva z akce zaslána jak zástupcům vedení MČ Praha 13, tak zástupcům Strany zelených a Pirátů.

12. 9. 2019

Osobní představení návrhu projektu zástupcům Strany zelených a Pirátů. Jednání se mj. zúčastnili: Zuzana Drhová, Václav Hrdlička, Václav Mucala.

24. 9., 26. 9., 2. 10., 5. 10. 2019

Veřejná participace na pěší zóně před vestibulem metra Nové Butovice – představení návrhu projektu a diskuse s občany za osobní účasti zástupců investora a spoluautora návrhu projektu. Více informací níže.

Závěr: Souhrn Doporučení pro investora i MČ Praha 13, která souvisí s dalšími fázemi přípravy i samotné realizace projektu. Závěrečná zpráva z akce zaslána jak vedení MČ Praha 13, tak zástupcům Strany zelených a Pirátů.

6. 11. 2019

Osobní představení a diskuse nad výsledky Veřejné participace se zástupkyní Strany zelených a Pirátů Zuzanou Drhovou

Závěr: Vyjasnění aktuálních otázek souvisejících s návrhem projektu a seznámení se s výsledky Veřejné participace.

30. 1. 2020

Projednání podnětu na změnu Územního plánu v rámci Výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy

Závěr: Přerušeno do doby vyjádření MČ Praha 13.

5. 2. 2020

Prezentace záměru vedoucím členům Výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy

6. 2. 2020

Zaslání návrhu memoranda s MČ Praha 13, vč. závěrečné zprávy z Veřejné participace, zástupci Strany zelených a Pirátů Tomáši Murňákovi

12. 5. 2020

Usnesení Výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy

  • podmínky k podnětu na změnu Územního plánu
  • jednání mezi investorem MČ Praha 13 a Hlavním městem Praha: konkretizace požadavků
  • předložení návrhu memoranda před schválením a vydáním změny Územního plánu Zastupitelstvem hlavního města Prahy s definovanými kontribucemi investora

Závěr:
Výbor zejména požaduje, aby:

  • docházelo průběžně k intenzivním jednáním mezi investorem, MČ Praha 13 a Hlavním městem Praha za účelem identifikace a konkretizace požadavků Hlavního města Prahy a MČ Praha 13
  • před schválením změny Územního plánu v zastupitelstvu hl. m. Praha došlo mezi žadatelem a samosprávou k uzavření podrobnějšího memoranda či smlouvy o spolupráci, kde bude konkrétně definována kontribuce investora v závislosti na výsledné podobě změny Územního plánu po jejím projednání.

6. 2. 2020

Zaslání návrhu memoranda s MČ Praha 13, vč. závěrečné zprávy z Veřejné participace, zástupci Strany zelených a Pirátů Tomáši Murňákovi

2. 7. 2020

Podnět na změnu Územního plánu přijat Zastupitelstvem hlavního města Prahy

21. 7. 2020

Představení metodiky kontribucí investora Hlavním městem Praha

15. 9. 2020

Hlavní město Praha - projednání metodiky kontribucí investora

17. 9. 2020

Prezentace záměru projektu v komisi pro rozvoj a investici rady MČ Prahy 13 a projednání podmínek memoranda

Závěr: Investorem navržené kontribuce spojené s projektem ve výši cca 66,5 milionů korun jsou vyšší než kontribuce , které by jinak odpovídaly návrhu metodiky Hlavního města Praha.

5. 10. 2020

Projednání podnětu na změnu Územního plánu v radě MČ Praha 13

Závěr: Usnesení - rada MČ Praha 13 se záměrem souhlasí. Podpis memoranda.

Veřejná prezentace

Setkání s veřejností

2. září 2019, Czech Photo Centre, Seydlerova 4, Praha 13

S cílem informovat a získat podněty k budoucí podobě a využití projektu TOP TOWER proběhlo v pondělí 2. září v prostorech galerie Czech Photo Centre z iniciativy investora projektu setkání, jehož se zúčastnili zástupce MČ Praha 13 a samozřejmě i zástupci místních institucí a organizací a členů výborů Společenství vlastníků bytových jednotek z blízkého okolí. Ze setkání vzešla celá řada zajímavých a konstruktivních podnětů a názorů.

Závěrečná zpráva a fotogalerie
setkání ke stažení

reSITE 2019

20. září 2019, Fórum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

V rámci programového bloku „In Conversation with“ vystoupili na pražské konferenci reSITE vedle dalších názorových lídrů a urbanistů rovněž spoluzakladatelé studia
Black n´ Arch David Černý a Ing. arch. Tomáš Císař, kteří jsou zároveň autory projektu TOP Tower.

Setkání se zástupci jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek

V průběhu září proběhly další schůzky investora a projektanta se zástupci jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek z okolí projektu, jehož smyslem je vyměnit si názory na budoucí podobu projektu a vysvětlit případné nejasnosti. V těchto setkáních hodlá investor pokračovat rovněž v dalším období.

Setkání s veřejností u stanice metra Nové Butovice

Místo: prostor u metra Nové Butovice, před parkovištěm P+R
Termíny: úterý 24. 9., čtvrtek 26. 9., středa 2. 10 a sobota 5. 10. 2019

Galerie

 
 
 
 
 
 
 

LOKALITA

Zvětšit

Kontakt

 

Chcete nám zanechat vzkaz? Použijte kontaktní formulář (níže) a nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje (email a telefon) v případě, že očekáváte naší odpověď.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.