Homepage Média

Výroční zpráva 2017

30. 07. 2018

Jako každý rok přinášíme hospodářské výsledky, posuny našeho snažení a klíčové momenty uplynulého roku 2017 v konsolidované a přehledné podobě prostřednictvím Výroční zprávy 2017.


Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.