Homepage Média

Publikace u příležitosti výročí 15 let společnosti

27. 05. 2009

S nápadem popsat dějiny Trigema pěkně rok po roku přišel Vlasta Janík. Tváří Trigemy byla zvolena Naty Souralová, která je téměř dvojčetem fi rmy a bude tedy velmi věrohodně demonstrovat růst Trigemy od miminka až po mladou dámu. Trigema se stala členem naší rodiny. Třetím dítětem, které v roce 2009 oslavilo patnácté narozeniny.


Na budování Trigemy se v průběhu patnácti let podílelo mnoho vynikajících lidí, kteří s Trigemou spojili podstatnou část svého profesního života. Velká většina z nich u fi rmy zůstává a pokračuje dál ve společném díle. To je dobrá zpráva pro nové spolupracovníky, přicházející i dnes v době světové finanční a hospodářské krize do našich společností. Trigemáci si vydobyli postavení na trhu především svou pracovitostí, zodpovědností a spoluprací.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.