Homepage Média

Společnost Trigema Real Estate Finance zveřejnila prospekt na novou emisi dluhopisů

11. 01. 2021
Trigema patří mezi přední domácí developerské společnosti. Jedním z projektů, který v současnosti realizuje, patří rovněž bytový areál Bydlení Brâník. 

Společnost Trigema Real Estate Finance zveřejnila prospekt na novou emisi dluhopisů. Dluhopisy v objemu 250 mil. Kč budou splatné v roce 2025, ponesou pevný úrokový výnos 5,1 % p.a. a budou vydány 27. 1. 2021. Společnost bude mít možnost navýšit objem emise na 500 mil. Kč.


Nominál jednoho dluhopisu bude 50 000 Kč. Společnost požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha. Trigema Real Estate, pod níž emitent spadá, je předním rezidenčním developerem především na pražském trhu. Účelem emise je zejména financování připravovaného bytového projektu na pražském Smíchově. Jediným akcionářem skupiny Trigema je Marcel Soural.

Upozornění
Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.