Homepage Média

Koronavirus, stavebnictví a developeři

21. 07. 2021
Dovolte, abychom si pomohli citátem: Protože je dobrých zpráv čím dál tím míň, tak je třeba horším zprávám dávat úsměvná hesla. V případě koronaviru to není vůbec jednoduché – ale pojďme do toho.

Na současném marasmu budeme hledat především ty pozitivní stránky. Stavební firmy nemusely slevit na kvalitě, což je dobrá zpráva pro všechny jejich klienty.


Zaměřeno na kvalitu


„Za loňský rok jsme podle předběžných údajů náš obrat zdvojnásobili. Počet zaměstnanců se navyšoval zhruba pouze o pětinu. Na kvalitu naší práce to ale vliv nemělo. Stejně jako koronavirová pandemie. Drželi jsme se našich standardů,“ říká Radim Šponar, obchodní ředitel Trigema Building, a dodává: „Zakázky, na nichž jsme pracovali, se ani v tomto období nezastavily. Jeli jsme podle harmonogramu.“


A co se ve stavebnictví vůbec rozumí slovem kvalita? Jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. V současné době je hledisko kvality posuzované v nejširším slova smyslu. Jde o kvalitu produkce, služeb a vzájemných vztahů. Kvalita stavebních prací je výsledkem kvality jednotlivých procesů a činností. Důležitým faktorem je přitom také výcvik a školení pracovníků, a zejména jejich motivace.


„Trigema je známá tím, že klade na odbornost svých zaměstnanců velký důraz. Naše společnost má mimo jiné zavedený Integrovaný management systém: systém managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a další normy. Pravidelně u nás probíhá řada školení. Mnoho z nich se v posledních měsících přesouvá především do on-line prostředí. To je společné pro celý obor,“ vysvětluje Radim Šponar.


Celý řetěz má ve stavebnictví jméno kvalita. A nejslabší článek definuje pevnost a kvalitu tohoto procesu. Tu ovlivňuje řada faktorů: počínaje přístupem investora, architektonickým návrhem, vypracovaným projektem, vstupními surovinami a použitými materiály, dodržováním technologických postupů, organizací práce na staveništi, kontrolou na všech stupních, kvalifikovanou pracovní sílou, přístupem dodavatelů a subdodavatelů a konče samotným užíváním stavby.


Uvedený proces má však i některá úskalí. „Občas nedochází ke zcela ideální koordinaci jednotlivých profesí v rámci projektování. To se někdy týká následně i realizace. Jednotlivé profese musí být navrženy v tom nejefektivnějším poměru cena, kvalita, proveditelnost, udržitelnost a případně i další hlediska. Jediné, co můžeme i nadále dělat, abychom se negativních dopadů vyvarovali, je zaměřit se na včasnou a precizní přípravu. V rámci veřejných zakázek se jako efektivní ukazuje systém tržních konzultací. U soukromých investorů musí být společným cílem projektu spolupráce. U vlastních projektů pak systém udržení vlastní technické kázně,“ říká Šponar.


V budoucnu může mít na kvalitu stavebních prací dopad rovněž fakt, že se od roku 1990 na území Česka neotevřely žádné nové lomy ani pískovny. Je proto ohrožena dostupnost stavebního materiálu. V nejhorším případě bude mít tato situace vliv na cenu výstavby, popřípadě nutnost využít alternativní materiály. Další variantou je čekat delší dobu na dodávky materiálu ze zahraničí. Stavebníci se ale postupně připravují i na tyto varianty a hledají alternativní řešení.
Rok samých výzev


V rámci letošního roku čeká developery jako celé stavebnictví několik výzev. V některých společnostech již probíhá intenzivnější příprava na zavedení BIM. Řada společností upravuje své strategie, aby do budoucna minimalizovaly dopady krize. Mnoho stavebních firem se obává nadcházejících voleb. Současná strategie vlády o proinvestování z krize může vzít s podzimními volbami za své a krize může na stavebnictví dopadnout ve větším rozsahu.


„Digitalizace je bezpochyby jednou z významných cest, jak stavební výrobu posunout dopředu. Jeden z projektů Trigemy, který se již staví, připravujeme kompletně v BIMu. Na stavbách jsme současně začali používat elektronický stavební deník. Věříme, že všechny tyto kroky nám postupně pomůžou zjednodušit přípravu našich zakázek a současně zlepšit právě i jejich kvalitu,“ vysvětluje Šponar.


Od loňského roku se rovněž postupně zavádí nařízení, podle kterého mají být všechny novostavby stavěné jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. To bude mít vliv na výstavbu především v oblasti její ceny, kdy dojde ke zdražení staveb. Podle Eurostatu je růst cen rezidenčních nemovitostí v ČR pátým nejvyšším z celé Evropské unie. Tento fakt je dán nedostatkem bytů a domů a zvyšujícím se zájmem o nemovitosti. Mezi další příčiny patří kompenzace rostoucích nákladů na výstavbu a zvýšená poptávka po nemovitostech.


Změna by mohla nastat i po přijetí nového stavebního zákona, kterým se nyní zabývá poslanecká sněmovna. Podpořená verze hospodářského výboru řeší léta přehlížený problém systémové podjatosti, kdy stavební úřady fakticky podléhají vůli místních samospráv. Nově by měly stavební úřady spadat přímo pod stát.


Lze najít poučení?


Z každé krize, i té nejhlubší, je možné se poučit. Lékem by mohlo být udržitelné stavebnictví a automatizace. Nelze říci, že covid-19 udržitelnost utlumuje. Naopak. Téma akceleruje. Především proto, že Evropská unie již provázala svou postcovidovou obnovu na cíle nízkouhlíkové ekonomiky, ke kterým přistoupila i Česká republika. Už dnes to vidíme. Udržitelnost a využívání principů cirkulární ekonomiky je vnímáno jako nová cesta pro stavebnictví. Nejspíš zcela nezmění převažující negativní pohled veřejnosti na výstavbu, ale může ho výrazně zlepšit.


Na stavbách chybí kvalifikovaní zaměstnanci. Tento stav bude v budoucnu nutno řešit částečnou automatizací stavebních prací, která by mimo jiné mohla otevřít nová a zajímavější pracovní místa v oboru a učinit tak práci ve stavebnictví atraktivnější. Dále by se mohl odstranit mnohdy nevypočitatelný lidský faktor ovlivňující přesnost práce. Roboti, kteří by se mohli na stavbě objevit v horizontu několika let, už nejsou hudbou daleké budoucnosti.


A dobrá zpráva na závěr: Letos by stavebnictví mohlo zaznamenat minimální pokles. Odhadnout to lze optimisticky na „kladnou nulu“.

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.