Inkubátory se nachází ve Vědeckotechnickém parku (VTP Roztoky) a v Parku vědy (PV Roztoky) obě inovační centra se nachází v Roztokách u Prahy a nabízí prostory vyčleněné pro nově vznikající inovační firmy nebo malé a střední inovační podniky v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál obou parků.

Vědeckotechnický park se ve spolupráci s ČVUT a s podnikatelským sektorem zabývá převážně výzkumem a vývojem spalovacích motorů pro automobily, motory s alternativními pohony i konstrukcí vozidlových převodovek.


Cílem Parku vědy je realizace moderních výzkumů zaměřených na vývoj energeticky účinných napájecích systémů a elektrifikaci dopravy, dopravních prostředků a leteckých aplikací. Toto inovační centrum pro místní zákazníky vyvíjí nová řešení pro správu napájení, která činí elektrický, hydraulický a mechanický pohon úspornější, efektivnější a bezpečnější. Mezi nájemce patří převážně firmy podnikající v oborech strojírenství, elektrotechniky a informatiky.

Služby inkubátorům

 • Základní poradentství (ekonomika, účetnictví, daně, marketing aj.)
 • Odborné semináře a vzdělávací akce (4x ročně)
 • Podpora výměny zkušeností a networking
 • Pomoc při hledání partnerů a investorů
 • Poradenství v oblasti financování
 • Asistence při zpracování prezentací a podkladů pro účast na různých investičních fórech
 • Služby napomáhající transferu technologií
 • Zajištění technicko-administrativních služeb (internet, ostraha, úklid, kancelářské služby)
 • K dispozici zasedací místnost

Výhody inkubátorů ve Vědeckotechnickém centru Roztoky

 • Blízkost vědeckých pracovníků
 • Spolupráce se stávajícími nájemci
 • Laboratoře
 • Dobrá dopravní dostupnost
 • Možnost parkování
 • Investice Trigema Startup a.s. na vybrané projekty

Postup a podmínky inkubace

Postup

 • Žádost o přijetí
 • Strukturovaný pohovor
 • Podnikatelský záměr
 • Rozhodnutí o inkubaci (rozhoduje Rada VTP a PV)

Výběr firem k zasídlení v podnikatelském inkubátoru a vědeckotechnickém parku bude provádět Rada VTP a PV na základě následujících kritérií:

Podmínky

 • Realizovatelnost podnikatelského záměru
 • Vhodnost z hlediska zaměření VTP Roztoky, PV Roztoky a společností Trigema a.s.
 • Pro komplexní posouzení projektu budou sloužit následující podklady:
  • Žádost o přijetí do inkubátoru / VTP
  • Podnikatelský záměr
  • Posudek experta v případě potřeby u nových výrobků a technologií

S úspěšnými zájemci bude uzavřena nájemní smlouva. Firmy v inkubátoru budou následně monitorovány a evaluovány z hlediska dosahování plánovaných cílů. Předpokládá se inkubační doba 2 roky. Po ukončení inkubace mohou být firmy přesunuty do dalších prostor v rámci obou vědeckých parků.

V případě dotazů či získání dalších informacích nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře (níže) nebo na uvedených kontaktech.


KDE NÁS NAJDETE

Zvětšit

Contact form

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.