Úvod Média

Opatření ve skupině Trigema v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

16. 03. 2020
S ohledem na rychle se měnící situaci se budou společnosti skupiny Trigema vždy snažit udržet všechny provozy a stavby v souladu s nařízeními vlády tak, aby nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců a oprávněné zájmy zákazníků nebo investorů.

Společnosti skupiny Trigema postupují v souladu s opatřeními, která vyhlašuje vláda ČR z důvodů šíření epidemie nového koronaviru. Od 10. března 2020 přistoupilo vedení společnosti k následujícím opatřením v postupných vlnách.


  1. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s nařízeními vlády prezentovanými ve sdělovacích prostředcích od 15.03.2020 od 23:00 hod. a byli vyzváni k jejich dodržování.
  2. Zaměstnanci, u kterých povaha práce splňuje předpoklady mohou po předchozí dohodě se svým vedoucím zvolit nejvhodnější formu výkonu práce.
  3. Všem zaměstnancům přítomným v sídle společnosti jsou poskytnuty ochranné roušky Respimask. Na všechny stavby Trigema Building a.s. budou roušky distribuovány vedoucími zaměstnanci.
  4. Bylo zajištěno dostatečné množství bezdotykových teploměrů z důvodů preventivní kontroly měření teploty. Lidé s teplotou vyšší než 38°C nebudou na dané pracoviště vpuštěni a bude jim doporučeno vyhledat zdravotní pomoc.
  5. Všichni zaměstnanci byli požádáni o maximální omezení externích návštěv v prostorách společnosti, stejně tak jejich působnost v jiných provozech či kancelářských budovách.
  6. Bylo zajištěno proškolení zahraničních pracovníků na stavbách o dodržování hygienických pravidel a důrazně jim bylo doporučeno v době pracovních přestávek netvořit početnější skupiny.
  7. Dne 13. března 2020 byly uzavřeny provozy v areálu Monínec, robotické vinárny Cyberdog a také provoz restaurace Trifot. Provoz galerie Czech Photo Centre byl pozastaven již v minulém týdnu.
  8. Všichni zaměstnanci, kteří se vrátili nebo v budoucnu vrátí ze zahraničí, nastupují do 14 denní karantény.
  9. S okamžitou platností se ruší nebo odkládají na neurčito interní firemní eventy.
  10. Další základní a zvýšená hygienická opatření jsou již v platnosti více než týden.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.