Úvod Kdo jsme Společenská odpovědnost

Važíme si partnerství
s prospěšnými projekty

Centrum Paraple
pomoc lidem na vozíku po poškození míchy

Važíme si partnerství
s prospěšnými projekty

Czech Photo
Mekka české fotografie

Važíme si partnerství
s prospěšnými projekty

Region Toulava
Turistická oblast na pomezí jižních a středních Čech

Važíme si partnerství
s prospěšnými projekty

Jatka 78
Originální místo s netradičními formami moderního divadla

Centrum Paraple

Protože jde o smysluplný projekt, který již dlouhou dobu pomáhá mnoha lidem, stala se Trigema jedním z jeho hlavních partnerů a od roku 1999 jej podporuje finančně i materiálně.

V roce 2010 Trigema dokončila přístavbu budovy Centra Paraple. Při této stavbě se Trigema nejen vzdala části svého zisku ve výši přes tři čtvrtě miliónu korun, ale navíc každé zlevnění stavby dosažené při výběrových řízeních na subdodavatele šlo opět k dobru Centra Paraple. Trigema je i nadále jedním z hlavních partnerů Centra a stále jej aktivně podporuje. V roce 2014 Centrum oslavilo, stejně jako Trigema, 20 let své existence.

Czech Photo

Historicky Trigema udělovala vlastní cenu v rámci soutěžě Czech Press Photo za nejpůsobivější fotografii nebo sérii fotografií živé přírody. V roce 2014 se Trigema stala jedním z hlavních partnerů soutěže a v roce 2016 svou spolupráci povýšila na partnera generálního.

Toulava

Celou řadu let už Trigema navíc podporuje projekt Toulava, který zahrnuje turistickou oblast na pomezí jižních a středních Čech. Součástí této oblasti je rovněž Areál Monínec, jenž Trigema provozuje.

Dejvické divadlo

Již několik let jsme hrdým sponzorem Dejvického divadla, které si za 25 let od svého založení vybudovalo pověst jednoho z nejvyhledávanějších a nejnavštěvovanějších českých divadel. Téměř trvale vyprodané divadlo (což není způsobeno jenom jeho komorní kapacitou) nabízí inscenace různých žánrů, které však mají společného jmenovatele: dobré divadlo se zřetelným názorem a s důrazem na herecké osobnosti.

Jatka 78

Jatka 78 jsou multifunkční divadelní sál, Malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie a bar & bistro. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní a loutkové divadlo. Prostor otevřený českým i zahraničním souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty a představení, workshopy, konference, diskuze, přednášky, výstavy a happeningy. Trigema se stala partnerem na konci roku 2017 především díky nevšednímu pojetí a propagaci nových uměleckých směrů, o které se Jatka 78 snaží.

VolleyTeam ČZU Praha

Již druhým rokem jsme partnerem volejbalového týmu VolleyTeam ČZU Praha, jenž je tradičním volejbalovým klubem s dnes již více jak dvacetiletou tradicí. Tato tradice se opírá především o kvalitní a dlouhodobou práci s mládeží, na kterou byla činnost klubu vždy prioritně zaměřena a které také odpovídá počet odchovaných reprezentantů a vrcholově hrajících volejbalistů. O úspěšné práci s mládeží svědčí také fakt, že za poslední tři roky byl VolleyTeam ČZU Praha opakovaně vyhlášen anketou Českého volejbalového svazu nejlepším mládežnickým týmem České republiky.

Další podpora

Basketbal Stavební fakulta ČVUT

Fandíme sportu. Především mladým a nadaným sportovcům, pro které je sport koníčkem a aktivním vyžitím. Proto Trigema dlouhodobě podporuje basketbalový tým Stavební fakulty ČVUT Praha, který v současnosti hraje v pražské přeboru B. Doufáme, že svými příspěvky umožňujeme sportovcům odreagování i při náročném studiu, a přejeme jim hodně sportovních úspěchů.


Přátelé rorýsů

Rekonstrukce a zateplování domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může být dramatický. Mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %! Proto se společnost Trigema Building zařadila mezi firmy, které provádějí zateplování budov na základě doporučení České společnosti ornitologické a aktivně pomáhají při ochraně rorýsů na realizovaných stavbách (ve spolupráci s projektanty, investory a úřady).

Cesta domů

Finančně jsme podpořili rovněž neziskovou organizaci Cesta domů, která v Praze provozuje Domácí hospic. Komukoliv z České republiky hospic poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá současně pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.


Pomoc při živelných katastrofách

Je těžké vidět neštěstí, které se stalo. Je hezké vidět, že se lidé z celého světa dokážou spojit a podat pomocnou ruku potřebným. I Trigema se v historii přidala a prostřednictvím organizace Člověk v tísni jsme poskytli finanční dar pro Haiti postižené zemětřesením; Japonsku, postiženému zemětřesením a vlnou tsunami; na konto SOS NEPAL, které zastřešuje organizace Člověk v tísni. Tyto prostředky byly využity na nákup nezbytných potravin, hygienických prostředků a léků pro postižené oblasti.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.