Úvod Média

Příprava projektu Kamýk

15. 04. 2019
Připravovaný projekt Kamýk je v souladu s nastavenými pravidly ze strany hlavního města Praha i obecně závaznými předpisy pro rozvoj města. V minulosti již byl projekt opakovaně upravován na základě připomínek ze strany dotčených orgánů, městské části i připomínek občanů (např. snížení výšky objektu).

Jedním z projektů, který připravujeme, je také Kamýk. Územní studie tohoto projektu je součástí platné Územně-plánovací dokumentace Hlavního města Prahy. Ta je taky veřejně přístupná na internetových stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy.


V uvedené dokumentaci se mimo jiné uvádí, že:

  • Navržený objem zástavby neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci stávající urbanistické struktury
  • Projekt svým půdorysným rozměrem a hmotou navazuje na stávající linii 7 bytových domů
  • Objekt svým rozsahem proto ani nepřekračuje míru využití stávajícího území a ani hustotou bydlení v dané lokalitě.
  • Je tak zajištěna návaznost na okolní zástavbu, dotvoření urbanistické struktury založeného třemi bytovými domy v ulici Zárubova.
  • Umístění stavby, byť výškové, nelze zahrnout pod pojem „rozsáhlá stavební činnost“.
 
O přípravách projektu pravidelně jednáme a konzultujeme vše jak s dotčenými orgány, včetně městské části Praha 12, tak obyvateli z okolí. Sami jsme zde proto na vlastní náklady nechali zrealizovat nezávislý výzkum, jehož cílem bylo zjistit potřeby místních obyvatel, a zorganizovali několik veřejných setkání.
 
V současnosti je zde poměrně nevzhledný a zašlý objekt, který je v našem majetku. Ten by měl nahradit projekt, který zahrne zlepšení kvality místní zeleně, navýšení počtu parkovacích míst, kvalitnější prostory pro obchody a služby a nové byty.
 

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.