Úvod Média

U soukromých investorů je společným cílem spolupráce

07. 05. 2021
Radim Šponar je obchodním ředitelem Trigema Building. Jeho úkolem je především příprava a zajištění veřejných i privátních zakázek a dosažení požadovaného obratu firmy. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě.

Kvalita by měla být na prvním místě ve všech fázích projektu. Žádný z článků nelze z celého procesu vynechat či předřadit ostatním. Zpočátku se vše samozřejmě odvíjí od investičního záměru a zpracované projektové dokumentace. Pokud nebude projekt kvalitně zpracovaný, nelze jej samozřejmě dobře zrealizovat a následně i užívat. Snažíme se proto zaměřit na každou z těchto fází, říká Radim Šponar, obchodní ředitel Trigema Building.


Máte řadu subdodavatelů. Podle čeho si je vybíráte?


Na základě zkušeností z minulosti, aktuálních konkrétních nabídek a celkové situace na trhu. Nástup pandemie nám v tomto paradoxně trochu pomohl. Řadě dodavatelů se uvolnily kapacity a někteří šli kvůli tomu dokonce s cenou mírně dolů.
 

Kvalita je o lidech. Během přes rok trvající pandemie jste museli jistě dost improvizovat. V tom jsou ale Češi mistři. Domníváte se, že se to mohlo odrazit v kvalitě vaší práce?


Za loňský rok jsme podle předběžných údajů náš obrat zdvojnásobili. Počet zaměstnanců se přitom navyšoval jen zhruba o pětinu. Na kvalitu naší práce to ale vliv nemělo. Stejně jako koronavirová pandemie. Drželi jsme se našich standardů.
 

Museli jste pro nedostatek kapacit přesunout lidi na prioritní stavby?


Zakázky, na nichž jsme pracovali, se ani v tomto období nezastavily. Pracovali jsme podle harmonogramu. Z těch největších projektů sem určitě patří stavba bytového areálu „Nová Nuselská“, který jsme stihli v rekordním čase. Stavba byla kolaudována, jak byl taky jeden z cílů, ještě před koncem minulého roku. Na kvalitě díla se to naštěstí nepodepsalo.
 

Ovlivnila nutnost testování zaměstnanců/agenturních pracovníků a dalších lidí nějak dodací lhůty a organizaci na stavbě?


Práci nám to samozřejmě neulehčilo. V některých případech sice k dílčím problémům docházelo, vesměs se ale vše podařilo nakonec se subdodavateli zvládnout, aniž by docházelo k posunutí termínů. Na stavbách byly nutné jak roušky, tak samozřejmě i testy.
 

Pandemie urychlila proces digitalizace. Měl tento trend u vás nějaký dopad na kvalitu a co čekáte od budoucnosti?


Digitalizace je bezpochyby jednou z významných cest, jak stavební výrobu posunout dopředu. Jeden z projektů Trigemy, který se již staví, připravujeme kompletně v BIM. Na stavbách jsme současně začali používat elektronický stavební deník. Věříme, že všechny tyto kroky nám postupně pomůžou zjednodušit přípravu našich zakázek a současně zlepšit právě i jejich kvalitu.
 

Nemuseli jste rezignovat na nějaká školení zaměstnanců v době pandemie? Zvolili jste jiné formy než prezenční?


Trigema je známá tím, že klade na odbornost svých zaměstnanců velký důraz. Naše společnost má mimo jiné také zavedený Integrovaný management systém: systém managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního ma nagementu dle ISO 14001 a další normy. Jedná se například o systém managementu kvality dle ISO 9001 (QMS) nebo systém environmentálního managementu dle ISO 14001. Pravidelně u nás probíhá také řada školení. Je přitom ale fakt, že řada z nich se v posledních měsících přesouvá především do on-line prostředí. To je společné pro celý obor.
 

Definujte nejpalčivější problém, který má největší důsledky na kvalitu. A máte v této oblasti nějaká řešení či doporučení?


Občas nedochází ke zcela ideální koordinaci jednotlivých profesí v rámci projektování. To se někdy týká následně i realizace. Jednotlivé profese musí být navrženy v tom nejefektivnějším poměru cena, kvalita, proveditelnost, udržitelnost a případně i další hlediska. Jediné, co můžeme i nadále dělat, abychom se negativních dopadů vyvarovali, je zaměřit se na včasnou a precizní přípravu. V rámci veřejných zakázek se jako efektivní ukazuje systém tržních konzultací. U soukromých investorů musí být společným cílem projektu spolupráce. U vlastních projektů pak systém udržení vlastní technické kázně.

Zdroj: Stavitel

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.