Výběr bytové jednotky
Ústní rezervace
Rezervační smlouva (RS)
Smlouva
o smlouvě
budoucí (SSBK)
Možnosti financování
Výběr standardů
Převzetí bytu
a Kupní smlouva (KS)
Zápis
do Katastru namovitostí
Záruka na byt,
řešení případných
reklamací
Ustavení SVJ
a správy budovy
Náklady spojené
s vlastnictví bytu

Výběr bytové jednotky

O svém zájmu o vybranou bytovou jednotku z naší nabídky nás můžete informovat vyplněním kontaktního formuláře v sekci Kontakty, případně e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou prodejního centra Trigema.

Vybrat byt
v ceníku

Ústní rezervace

Ústní rezervaci můžete provést telefonicky, emailem nebo osobně v našem zákaznickém centru po vypršení lhůty 3 dnů, přechází ústní rezervace bytu na dalšího zájemce

Zaslat
kontakt

Prodejní
centrum

Rezervační smlouva (RS)

Jestliže se ve výše uvedené lhůtě rozhodnete pro koupi bytu, uzavřeme s Vámi Rezervační smlouvu. V opačném případě bude byt vrácen do nabídky volných bytů nebo nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. Domluvte si osobní scůzku s prodejcem. Rezervační poplatek 50 000,- Kč vč. DPH se hradí do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SSBK)

Tato smlouva se uzavírá v rezervační době a obsahuje povinné náležitosti, jako je: předmět převodu, kupní cena a platební podmínky, termíny dokončení stavby a předání bytu, klientské změny a další, které jsou nezbytné k uzavření Kupní smlouvy. Klient bude písemně vyzván k podpisu SSBK zpravidla 14 dnů od uzavření Rezervační smlouvy, následuje úhrada 15 % z kupní ceny vč. DPH do čtrnácti dnů od podpisu SSBK (do této částky je započítán rezervační poplatek)

Možnosti financování

Kompletní informace o financování vám poskytnou naši prodejci. Přehled nejdůležitějších informací naleznete níže.

Nejobvyklejším způsobem financování koupě nového bytu je hypoteční úvěr. Společnost Trigema má pro své klienty nasmlouvané výhodné podmínky hypotečních úvěrů u několika bank. Rezervační poplatek 50 000 Kč a zálohu ve výši ideálně 15 % kupní ceny bytu (snížené o rezervační poplatek) včetně DPH (v sazbě platné ke dni platby) hradí klient z vlastních prostředků. Platby dalších splátek uvolňuje banka postupně v tzv. uzlových bodech výstavby projektu.
Pro klienty, kteří nepotřebují čerpat hypoteční úvěr, rovněž platí záloha ve výši nejméně 15 % sjednané základní ceny včetně rezervačního poplatku. Zbývající část kupní ceny hradí klient až po kolaudaci objektu.
V obou případech je tak investice klienta spolehlivě ochráněna.
Detailní splátkové kalendáře a veškeré možnosti financování naleznete na webech našich projektů

Výběr standardů

Klient si může vybrat z nabídky standardních obkladů, dlažeb, dveří a sanitárního vybavení.

Převzetí bytu a Kupní smlouva (KS)

Po vydání kolaudačního souhlasu následuje doplacení zbytku kupní ceny, převzetí bytové jednotky (obdržení klíčů) a podpis Kupní smlouvy.

Zápis do katastru nemovitostí

KS je námi podaná na příslušný katastrální úřad. Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem KS do katastru nemovitostí.

Záruka na byt, řešení případných reklamací

Při předávání bytu se pořizuje soupis případných vad, které je společnost Trigema povinna v dohodnuté lhůtě odstranit. Pozdější reklamace se vyřizují prostřednictvím reklamačního oddělení. Záruka na byt se poskytuje v délce trvání 36 měsíců.

Ustavení SVJ a správa budovy

Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě vzniká ze zákona. Po kolaudaci stavby převezme správu budovy správce, který také svolá ustavující schůzi společenství vlastníků. To si poté zvolí svůj výbor. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění vlastníků.

Náklady spojené s vlastnictvím bytu

Je dobré si uvědomit, že zaplacení kupní ceny není posledním výdajem vlastníka bytu. Kromě plateb za energie, odvoz odpadků atd. je zde ještě povinný příspěvek do fondu oprav. Na vlastníka bytu se také vztahuje daň z nemovitosti.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.