2023 | Rekonstrukce Varny v areálu Lihovar Smíchov

Památkově chráněná budova Varny v rezidenčním areálu Lihovar se proměnila v nově zrekonstruovanou galerii Musoleum.

Rekonstrukce budovy Varny zahrnovala nejenom opravy vnitřku objektu, nových omítek, stropů či schodišť, ale také sanace nosných konstrukcí. Bylo nutné zajistit stabilitu objektu podchycením základových konstrukcí pomocí tryskové injektáže, zesílit a zpevnit zdivo využitím helikální výztuže a nového železobetonového věnce, který zajišťuje tuhost budovy. Pro provozní technologie objektu a nezbytné zázemí bylo mezi původní základové konstrukce vestavěno podzemní podlaží. Na vzdory všem snahám původní okna ve významném průčelí západní fasády bohužel nebylo možné zachránit z důvodu silné koroze. Nahradily je repliky, které dostatečně zdůrazňují původní stavbu. Byl zachován i původní tvar střechy včetně nástaveb větráků a dvojice původních střešních vazníků, jejichž nosnou funkci převzaly nové doplněné vazníky.

Varna byla opatřena novou jednotící fasádou se zachováním vizuálního projevu Varny. V památkově chráněné Varně vznikla výtvarná galerie a v rámci rekonstrukce byly obnoveny některé původní otvory, zachván byl i původní velkorysý prostor s atriem, otevřeným přes všechna podlaží zakončený světlíkem v sedlové střeše. Expozice galerie se odehrávají na jednotlivých platformách, otvor uprostřed desek nyní umožňuje propojení a prorůstání expozic skrze celou budovu. Světlík přivádí přirozené světlo do interiéru. Byl obnoven původní kruhový otvor ve štítu západní fasády a opatřen okenní výplní s profilací shodnou s ostatními okny. Mimo stavebních zásahů došlo i k restaurátorské práci, zejména opravě a obnově subtilního tělesa točitého litinového schodiště s dekorativně členěnými schodnicemi a balustrami zábradlí.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.