Top Tower je odvážný projekt
s nezávislou duší.

Radost a lehkost colivingu.
Soukromí i velkorysé společné prostory.

Zažijte pocit sounáležitosti.
Místo, kde nemusíte být sami.

Všechny zobrazené obrazové materiály uvedené na této stránce jsou pouze informativní povahy a mohou v budoucnu podléhat změnám.

TOP TOWER,
Nové Butovice

Víme, že svoboda je někdy důležitější než velikost, sounáležitost bývá někdy důležitější než soukromí a výjimečnost je zkrátka zajímavější než běžnost. Proto jsme vymysleli Top Tower, rezidenční projekt nájemního bydlení s originálním rukopisem Davida Černého v podobě vraku lodi opřeného o 111 metrů vysokou věž.

Typ Co-living, kanceláře, retailové prostory a zážitková funkce
Počet bytů 250
Lokalita Praha 13, Nové Butovice

Top Tower je odvážný projekt s nezávislou duší a jako jeden z prvních projektů v Česku navazuje na západní tradici konceptu coliving, tedy minimalistického bydlení s velkorysými společnými prostory. Na malé užitné ploše najdete důmyslně poskládané všechno, co potřebujete k pohodlnému a bezstarostnému životu, společné obývací prostory a kuchyně pak přímo vybízí k vzájemnému potkávání, seznámení, sdílení denních radostí a společnému trávení volného času.

Lokalita Nových Butovic prošla za posledních 20 let zásadní proměnou a zaslouží si svou vlastní, jedinečnou, dominantu, která podtrhne moderní atmosféru čtvrti, zatraktivní jedinečnost místa a kromě vlastního originálního bydlení nabídne i společenský prostor k setkávání pro všechny místní obyvatele. Kromě nájemního bydlení samotného a kancelářských prostor totiž počítáme i s multifunkčním kulturním centrem propojeným s veřejně přístupnou střešní zahradou. V přízemí a druhém nadzemním podlaží najdete obchody a provozovny a v podzemí pak nonstop parkoviště pro veřejnost.

Stav projednávání

Příprava projektu TOP TOWER – dosavadní harmonogram přípravy projektu

17. 5. 2019

Představení návrhu projektu Gremiální radě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha

Závěr: Rozvoj Prahy se neobejde bez výškové stratifikace zástavby.

30. 5. 2019

Podání podnětu na změnu Územního plánu

10. 6. 2019

Projednání záměru projektu v komisi pro rozvoj a investici rady MČ Praha 13

Závěr: Komise bere záměr na vědomí.

2. 9. 2019

Veřejné představení návrhu projektu a diskuse s klíčovými aktéry v území (zástupci SVJ, MČ Praha 13, místní organizace, vlastníci bytových jednotek)

Závěrečná zpráva z akce zaslána jak zástupcům vedení MČ Praha 13, tak zástupcům Strany zelených a Pirátů.

12. 9. 2019

Osobní představení návrhu projektu zástupcům Strany zelených a Pirátů. Jednání se mj. zúčastnili: Zuzana Drhová, Václav Hrdlička, Václav Mucala.

24. 9., 26. 9., 2. 10., 5. 10. 2019

Veřejná participace na pěší zóně před vestibulem metra Nové Butovice – představení návrhu projektu a diskuse s občany za osobní účasti zástupců investora a spoluautora návrhu projektu. Více informací níže.

Závěr: Souhrn Doporučení pro investora i MČ Praha 13, která souvisí s dalšími fázemi přípravy i samotné realizace projektu. Závěrečná zpráva z akce zaslána jak vedení MČ Praha 13, tak zástupcům Strany zelených a Pirátů.

6. 11. 2019

Osobní představení a diskuse nad výsledky Veřejné participace se zástupkyní Strany zelených a Pirátů Zuzanou Drhovou

Závěr: Vyjasnění aktuálních otázek souvisejících s návrhem projektu a seznámení se s výsledky Veřejné participace.

30. 1. 2020

Projednání podnětu na změnu Územního plánu v rámci Výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy

Závěr: Přerušeno do doby vyjádření MČ Praha 13.

5. 2. 2020

Prezentace záměru vedoucím členům Výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy

6. 2. 2020

Zaslání návrhu memoranda s MČ Praha 13, vč. závěrečné zprávy z Veřejné participace, zástupci Strany zelených a Pirátů Tomáši Murňákovi

12. 5. 2020

Usnesení Výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy

  • podmínky k podnětu na změnu Územního plánu
  • jednání mezi investorem MČ Praha 13 a Hlavním městem Praha: konkretizace požadavků
  • předložení návrhu memoranda před schválením a vydáním změny Územního plánu Zastupitelstvem hlavního města Prahy s definovanými kontribucemi investora

Závěr:
Výbor zejména požaduje, aby:

  • docházelo průběžně k intenzivním jednáním mezi investorem, MČ Praha 13 a Hlavním městem Praha za účelem identifikace a konkretizace požadavků Hlavního města Prahy a MČ Praha 13
  • před schválením změny Územního plánu v zastupitelstvu hl. m. Praha došlo mezi žadatelem a samosprávou k uzavření podrobnějšího memoranda či smlouvy o spolupráci, kde bude konkrétně definována kontribuce investora v závislosti na výsledné podobě změny Územního plánu po jejím projednání.

6. 2. 2020

Zaslání návrhu memoranda s MČ Praha 13, vč. závěrečné zprávy z Veřejné participace, zástupci Strany zelených a Pirátů Tomáši Murňákovi

2. 7. 2020

Podnět na změnu Územního plánu přijat Zastupitelstvem hlavního města Prahy

21. 7. 2020

Představení metodiky kontribucí investora Hlavním městem Praha

15. 9. 2020

Hlavní město Praha - projednání metodiky kontribucí investora

17. 9. 2020

Prezentace záměru projektu v komisi pro rozvoj a investici rady MČ Prahy 13 a projednání podmínek memoranda

Závěr: Investorem navržené kontribuce spojené s projektem ve výši cca 66,5 milionů korun jsou vyšší než kontribuce , které by jinak odpovídaly návrhu metodiky Hlavního města Praha.

5. 10. 2020

Projednání podnětu na změnu Územního plánu v radě MČ Praha 13

Závěr: Usnesení - rada MČ Praha 13 se záměrem souhlasí. Podpis memoranda.

Veřejná prezentace

Setkání s veřejností

2. září 2019, Czech Photo Centre, Seydlerova 4, Praha 13

S cílem informovat a získat podněty k budoucí podobě a využití projektu TOP TOWER proběhlo v pondělí 2. září v prostorech galerie Czech Photo Centre z iniciativy investora projektu setkání, jehož se zúčastnili zástupce MČ Praha 13 a samozřejmě i zástupci místních institucí a organizací a členů výborů Společenství vlastníků bytových jednotek z blízkého okolí. Ze setkání vzešla celá řada zajímavých a konstruktivních podnětů a názorů.

Závěrečná zpráva a fotogalerie
setkání ke stažení

reSITE 2019

20. září 2019, Fórum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

V rámci programového bloku „In Conversation with“ vystoupili na pražské konferenci reSITE vedle dalších názorových lídrů a urbanistů rovněž spoluzakladatelé studia
Black n´ Arch David Černý a Ing. arch. Tomáš Císař, kteří jsou zároveň autory projektu TOP Tower.

Setkání se zástupci jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek

V průběhu září proběhly další schůzky investora a projektanta se zástupci jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek z okolí projektu, jehož smyslem je vyměnit si názory na budoucí podobu projektu a vysvětlit případné nejasnosti. V těchto setkáních hodlá investor pokračovat rovněž v dalším období.

Setkání s veřejností u stanice metra Nové Butovice

Místo: prostor u metra Nové Butovice, před parkovištěm P+R
Termíny: úterý 24. 9., čtvrtek 26. 9., středa 2. 10 a sobota 5. 10. 2019

Lokalita

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.