Úvod Média

Díky, že můžem

15. 11. 2021

Spolek Díky, že můžem vznikl v roce 2014 jako studentská organizace bývalých členů týmu Budějovického Majálesu. Za dobu jeho fungování se z něj stala jedna z klíčových organizací podílejících se na pražských oslavách 17. listopadu. Motto „Díky, že můžem“ a #dikyzemuzem se staly nejpoužívanějšími slovními spojeními v rámci oslav sametové revoluce.

Svobodná volba není samozřejmost, a proto se toto téma stalo hlavní linkou letošního ročníku Korzo Národní 2021.


Současnost

Dlouhodobě v naší organizaci dáváme prostor mladým lidem, kteří mají možnost svým pohledem ovlivnit, jak česká společnost vnímá odkaz 17. listopadu. Je pro nás důležité, aby nejen oslavy svobody, ale i samotné dění v roce 1989 zůstaly aktuální a atraktivní právě pro mladou generaci a zároveň důstojným způsobem připomínaly listopadové události pro ty, kteří tuto dobu prožili. Souvisí to také s vývojem našeho přístupu k pořádání oslav - heslo „Svoboda není samozřejmost“ jsme rozšířili na „Svoboda je především zodpovědnost“, potažmo na letošní téma ročníku „Svoboda volby?“ Tato hesla se propisují do každého aspektu naší organizace, do našich cílů a zásadně ovlivňují i kulturní rozměr akce. Hodnoty, které v rámci naší organizace sdílíme jsou: společensky odpovědní, hrdí, laskaví, pozitivní a aktivizující. V současné chvíli je spolek tvořen dvěma desítkami studentů a mladých lidí.


Náš cíl je stát se neziskovkou, která svou činností ovlivňuje vnímání hodnot a myšlenek spojených s listopadovými událostmi a sametovou revolucí. Naší vizí je sebevědomá, otevřená, vzdělaná a angažovaná společnost, která ctí demokratické a humanistické ideály. Protože nás zajímá i to, jak se žije v současné době a jaká bude naše budoucnost.


2021

V letošním roce jsou pro nás stěžejní tři projekty: Korzo Národní, Audiokalendárium a Samet na školách.


Korzo Národní již osmým rokem vytváří unikátní místo pro oslavu svobody, ale také prostor pro prezentaci současné nezávislé kultury, pro důstojné uctění památky, pro setkávání a rozhovory, pochopení, vytváří prostor, ve kterém se učíme rozumět naší historii, ale i pro pohled vpřed. V rámci oslav v jeden den představujeme neziskové organizace, připravujeme Obývák Václava Havla, koncerty českých umělců, speciální přílohu Deníku N Listopadoviny, diskuze a mnoho dalších aktivit. Nedílnou součástí bývá živě reprodukovaná hymna sametové revoluce Modlitba pro Martu, rozsvícení významných budov a institucí v barvách české trikolory nebo skautská a sokolská stráž u piety. Společně s ostatními chceme říct „Díky, že můžem“ všem těm, kteří se tehdy na stejném místě zasloužili o to, že dnes žijeme ve svobodě. Každý ročník Korza je připravován s důrazem na demokratické hodnoty, sounáležitost, lidská práva a jasné prozápadní směřování naší země.


Od samého počátku se Korza Národní účastní stovky tisíc občanů. Loňský rok byl však i pro nás komplikovaný. I přes přesun většiny aktivit do online prostředí se nám v nelehké době podařilo důstojně oslavit 17. listopad a přilákat více jak 170 000 návštěvníků na online program.


Oslavy na Národní třídě doplňujeme celoroční komunikační kampaní a také podzimním vzdělávacím projektem Samet na školách, na kterém spolupracujeme s organizací Post Bellum (Paměť národa) a dalšími 35 neziskovými organizacemi, institucemi i jednotlivci. Hlavním cílem projektu je zprostředkovat učitelům a studentům vzdělávací program zaměřený na soudobé dějiny s důrazem na dění kolem 17. listopadu. Soubor nabízených aktivit studentům atraktivní formou přibližuje nejen historický kontext spjatý s rokem 1989, ale i aktuální společenské problémy. Projektem zároveň usilujeme o podporu spolupráce mezi učiteli a jejich studenty, a to prostřednictvím iniciace vzniku jejich společného festivalu u příležitosti výročí Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Loni se Sametu na školách zúčastnilo více než 200 škol.


Letošní novinkou je podcast Audiokalendárium, který pomocí krátkých epizod během celého roku připomíná významná výročí naší nedávné historie. Hlas mu propůjčují známé osobnosti, které posluchače provedou důležitými kapitolami dějin. Kromě všeobecně známých výročí, jako je 21. srpen nebo 17. listopad, se dostane také na pád komunismu v Maďarsku a Bulharsku, na petici Několik vět nebo politickou demonstraci Baltský řetěz. Tato a další témata nabízí Audiokalendárium v pěti až deseti minutách plných historických faktů a souvislostí, dobových záznamů a humoru. Všechny díly budou k poslechu na všech podcastových platformách.


Z naší zkušenosti víme, že pokud chceme dosáhnout dlouhodobé společenské změny a pozitivně ovlivnit vnímání samotného svátku a témat svobody v celé české společnosti, je důležitá především kontinuita. I přes přesun většiny aktivit do online prostředí se nám v nelehké situaci roku 2020 podařilo důstojně oslavit tento významný den a přilákat více jak 170 000 návštěvníků na online program Korzo Národní a uspořádat program na 48 školách v rámci Sametu na školách.


Téma letošního ročníku Korzo Národní: Svoboda volby?

Před třiceti dvěma lety jsme po pádu železné opony získali to, po čem mnozí na východ od ní toužili nebo touží dodnes: možnost svobodné volby. Spolu s ní přišla ale také zodpovědnost za naše rozhodnutí a jejich dopady.


To, jaké volby každodenně činíme, ovlivňuje život náš i ostatních. Nejen možnost volby, ale i na ni navázaná informovaná společnost jsou jedním ze základních pilířů zdravé demokracie. Problém nedostatku informací nahradilo jejich velké množství a matoucí dezinformační šum. Pro některé z nás není jednoduché se v tom objemu dat zorientovat, proto volí raději rezignaci. Vzdát se možnosti rozhodovat o svém osudu má ale negativní dopad pro celou společnost a mnohdy to v poutech nesvobody může uvěznit i následující generace. Existence svobodné společnosti je podmíněna ochotou aktivně ovlivňovat svět kolem nás – jak u voleb, tak i v každodenním životě. Jaký význam má ale svobodná volba pro ty, kteří nemají pocit kontroly nad svým životem nebo musí překonávat strukturální překážky, jen aby se ocitli na stejné startovní čáře s ostatními? Jsme jako společnost i jedinci schopni respektovat volbu druhých a zároveň přijmout fakt, že každá naše volba je determinována individuální osobní zkušeností a ovlivněna kontextem, ve kterém jsme se narodili nebo ve kterém žijeme?.


Svobodná volba není samozřejmost, a proto se toto téma stalo hlavní linkou letošního ročníku Korzo Národní 2021.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.