Úvod Média

Trigema představuje novou ucelenou ESG strategii

03. 08. 2023
V jednotlivých pilířích ESG už investiční skupina Trigema realizuje mnoho let konkrétní projekty a opatření.

V rámci výroční zprávy nyní představila novou ucelenější ESG strategii, která zastřeší jednotlivé dílčí kroky k udržitelnosti, které skupina dosud realizovala.


„Cíle naší ESG strategie jsou v souladu s našimi hodnotami a konceptem Developer of Different, v rámci nějž se soustředíme na propojování architektury, technologií a i udržitelnosti. Nastavili jsme si je pečlivě a s přesvědčením o jejich správnosti a potřebnosti. Stanovili jsme je tak, aby jejich plnění mělo co největší pozitivní dopad na společnost kolem nás. Jsme odhodlaní projektovat a stavět udržitelné budovy, podporovat environmentálně šetrný způsob života zaměstnanců i zákazníků. Budeme nadále snižovat spotřebu pitné vody, snižovat uhlíkovou stopu, nakládat s materiály dle hierarchie nakládání s odpady či podporovat biodiverzitu,“,“ přibližuje novou ESG strategii Marcel Soural, předseda představenstva skupiny Trigema.

Základem pro mapování dílčích oblastí pilířů ESG byla kritéria na základě: EU Taxonomie, Fit for 55, CSRD (Směrnice o nefinančním reportingu) a kritériím obsažených v certifikaci BREEAM In-Use (v6).

V rámci ESG strategie si skupina nastavuje směr a konkrétní cíle, které chce Trigema v jednotlivých oblastech udržitelnosti naplnit. Vytyčeno bylo 10 základních oblastí, kterým se bude skupina věnovat. V nich byly stanoveny jasné cíle, akční kroky k jejich naplňování, termíny a dílčí odpovědnosti.

V rámci bodu E je to například šetrné nakládání se zdroji za dodržení vysokých standardů kvality. Trigema využívá kvalitní materiály a vybavení a zaměřuje se na úspory ve spotřebách energií. Staví udržitelné budovy, využívá BIM modelu a technologie Smart Home, které umožnují efektivní a šetrnou údržbu budov, stejně jako přináší výrazné úspory i konečným klientům a domácnostem. Dbá na udržitelné principy města a projekty staví na dopravně dostupných a občansky vybavených místech i využití brownfieldů. V rámci bodu S investiční skupina pomáhá tam, kde je třeba pomoci, a podporuje neziskové organizace a komunity v místech, kde působí. Principy férovosti a udržitelnosti se pak skupina řídí i v bodu G.

„Naší silnou stránkou, kterou chceme dále rozvíjet je rozvoj technologií a inovací, které budou pomáhat snižovat množství spotřeby zdrojů a energií při stavbě i v provozu. V oblasti sociální budeme důsledně podporovat zaměstnance v expertním rozvoji a nadále budeme podporovat naše benefiční projekty. Budeme spolupracovat s partnery napříč naším hodnotovým řetězcem, prohloubíme partnerství a spolupráci na národní a nadnárodní úrovni,“ shrnuje Marcel Soural.

Trigema ve vztahu k naplňování E soustředí na udržitelnost budov, podporuje environmentálně šetrné bydlení, kdy pomáhá snižovat spotřebu zdrojů a energií v domácnostech pomocí technologií a inovací, ochraňuje vodu a zeleň a řídí se pravidly cirkulární ekonomiky a klimatické politiky.

Ve vztahu k naplňování S Trigema věnuje péči BOZP a dbá na zaměstnance, jejich spokojenost, rozvoj, motivaci k odpovědnému přístupu. V rámci vlastní odpovědnosti rozvíjí Trigema spolupráci s dodavateli v oblasti ESG kritérií, Aktivně tyto témata komunikuje a podporuje a rozvíjí CSR projekty.

Trigema ve vztahu k naplňování G prohlubuje partnerství a spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. Je členem České rady pro šetrné budovy, Asociace developerů a dalších aliancí, aktivně se účastní projektu EU Horizont 2020 BUS-GoCircular a jako první v ČR zahajuje pilot Smart Readiness Indicator (SRI) společně s ČVUT. Věnuje se aktivně řízení a naplňování cílů ESG strategie.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.