Úvod Naše aktivity Development Chytré bydlení

CHYTRÉ BYDLENÍJedná se o balík parametrů bytového projektu, které jako celek naplňují definici chytrého bydlení. Mimo přípravu pro inteligentní systémy, které díky názvu nejsnáze vyčnívají, lze mezi další vlastnosti zařadit zelené bydlení (šetrné k životnímu prostředí i finančním možnostem majitelů), ohledy na bezpečnost, úplnou vybavenost v docházkové vzdálenosti projektu (školy, školky, poliklinika, úřady, zábava, sport apod.), a také lokalitu několik kroků od MHD a především v blízkosti metra.Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů:  ekologie a energie, zdraví a bezpečí, moderní technologie, správná cena a služby na dosah, které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.

Více se můžete dozvědět na webu www.chytre-bydleni.com.

KAM DÁL

Přehled aktuálně prodávaných developerských projektů naleznete na stránce Aktuální projekty. Detailní parametry nových bytů včetně cen pak v ceníku. Jakékoliv pokročilejší prodejní informace získáte v našem Prodejním centru nebo na kontaktech našich prodejců. Zajímají-li vás informace o našich připravovaných projektech, pak jsou k nalezení v sekci Připravujeme. Referenční stavby, které jsme v minulosti dokončili naleznete na stránce Realizované projekty.FAQ (Velmi často kladené otázky)

VŠEOBECNĚ

Čím se Chytré bydlení liší od nabídky ostatních developerů a v čem je chytré?

Vybírá nejsilnější stránky projektů jednotlivých developerů a implementuje je do jediného produktu.
Trigema Chytré bydlení je koncept nabídky nových bytů, který se snaží udržovat úroveň dodávané kvality. Ať se jedná o byt v Praze nebo kdekoliv jinde v České republice. Od konkurence se odlišuje především mixem nejdůležitějších faktorů, které jsou s bydlením spojené a odpovídají nastavené ceně. Chytrost spočívá právě ve vyvážené kombinaci nutných prvků bytu, které klient očekává.

Konkurence většinou sází na omezené množství výhod bydlení. Někde vládne cena, jinde pouze lokalita, což ve výsledku znamená nevyváženost následného bydlení. My se snažíme dodávat vyrovnaný balík všech prvků, které mají vliv na spokojené bydlení našich klientů.

Použité postupy, řešení a standardy stále testujeme a vyvíjíme podle požadavků klientů a vývoje nových technologií.

Jakým způsobem a kdy se mi může investice do Chytrého bydlení vrátit?

Odpověď je závislá na druhu klienta, který otázku pokládá.
Záleží především na tom, jakým typem klienta jste. V rámci finančních nákladů můžete prostřednictvím moderních technologií uspořit nemalé částky. Rozhodně oceníte úspory díky rekuperaci vzduchu nebo pravidelnému vyhodnocování aplikací inteligentního ovládání bytu, kde můžete sledovat spotřeby jednotlivých energií.

V penězích lze vyjádřit také úsporu volného času, který byste jinak strávili v dopravním prostředku na cestě za prací nebo službami. Cena našich bytů se vyvíjí v čase směrem nahoru, tzn. je to i dobrá finanční investice. Na ceně bytu v následujících 10-15 letech se všechny chyby (nevhodné místo, absence technologií, provedení apod.) projeví a odrazí se v zájmu případných potencionálních kupců.

Klienti citliví na kvalitu bydlení si pochvalují zdravější a bezpečnější prostředí se stabilní vlhkostí vzduchu, bez výskytu alergenů nebo pylů. Bydlení je pohodlnější také díky ovládání jednotlivých prvků, jako je vytápění, regulace vzduchu, žaluzie, osvětlení, elektrické spotřebiče apod.

Klientům, kteří vyhledávají městské prostředí, zaručíme kontakt se skutečným velkoměstem. Dostupnost centra města pro nás není jen prázdný pojem. Snažíme se lokalitu Chytrého bydlení vybírat s důrazem na bezpečnost vás i vašich dětí. Školy a školky jsou proto umístěny v blízkosti našich projektů. Občanskou vybavenost pak doplňují nákupní možnosti a ostatní dostupné služby.

Návrat investice do Chytrého bydlení je pak vyjádřen pojmem "Spokojené bydlení". Dáváme klientům na výběr z několika možností, jak jim může jejich byt celoživotní investici splatit.
 

Jak byste mi ve 3 větách vysvětlili, že mám investovat do vašeho bytu namísto lowcostové novostavby nebo do secondhandu?

U novostavby nepotřebujete další prostředky do nutné rekonstrukce, která je velmi často nevyhnutelná.
Investice do novostavby je v současnosti z hlediska investování jistotou zaručeného výnosu. U většiny starších nemovitostí často potřebujete další nemalé prostředky na rekonstrukci a cena takového bytu pak ve výsledku narůstá. Starší nemovitosti i levné novostavby pak ztrácí časem na ceně, jelikož dochází k rekonstrukcím objektů a tedy i nutné výměně technologií. To zpravidla může náklady na tyto nemovitosti cenově znásobit.

Ušetřím náklady na provoz bytu, když jsou v bytě další zařízení vyžadující údržbu?

Úspory za náklady na provoz bytu vyžadují zodpovědné bydlení. Vícenáklady za údržbu jsou nevyhnutelné, ale jejich výskyt není vysoký a je nutné tyto úspory poměřovat s jejich přidanou hodnotou.
Nelze jednoznačně zaručit, že v budoucnu ušetříte přímé náklady na provoz bytu. Tedy že při sledování domácího účetnictví po čase vyhodnotíte svou finanční bilanci jako pozitivní. Trigema Chytré bydlení dokáže zaručit, že ušetříte čas, díky kterému se budete moci věnovat aktivitám, které vás baví nebo vydělávají.

Je možné některé komponenty Chytrého bydlení (např. VZT) jednotky zrušit?

Komponenty Chytrého bydlení zrušit nelze, nemusíte je ale využívat.
Některé prvky Trigema Chytré bydlení (záleží na úrovni TCHB) jsou s novým bytem dodávány. Takové není potřeba rušit, ale nemusíte je vůbec využívat. To by však byla v konečném důsledku škoda, protože dokáží zjednodušit užívání bytu. Některé komponenty jsou s bytem dodávány jako nedílné (např. Vzduchotechnika nuceného větrání). Pokud byste ale opravdu trvali na jejím zrušení, není nic jednoduššího než její vypnutí. Podobně by to fungovalo i s dalšími komponenty.

Ekologie a energie

Proč se v poslední době hledí na ekologii a energii bytových domů?

Vzhledem k legislativní podpoře úspory spotřebovávané energie a jejím dopadu na životní prostředí se stala energie bytových domů celospolečenským tématem.
Nejspíš každý z nás se při nákupu elektrospotřebičů soustředí na to, aby koupil ten nejúspornější. A stejné by to mělo být i u nemovitostí. Vždyť energeticky nenáročná budova může přinést mnohonásobně vyšší úsporu než jeden spotřebič.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) se stal jakýmsi certifikátem, že bytový dům splňuje legislativní standardy energetické náročnosti. Stát tak dohlíží na kvalitu stavby, na efektivní využívání energie a neobnovitelných zdrojů při výstavbě nových budov. Celospolečenský zájem je tak v souladu se zájmem investora a přímo se propisuje do užitné hodnoty bytu.

Průkaz zahrnuje veškeré energie, které lze ovlivnit architektonickým a inženýrským návrhem objektu, tedy vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti a umělé osvětlení. Průkaz nezahrnuje například tzv. zásuvkovou elektřinu, tedy kolik elektrických přístrojů má kdo v bytě nebo kanceláři, dále energii spotřebovanou mimo budovu, tedy ohřev vody venkovního bazénu nebo venkovní osvětlení na parkovišti.

Zde lze odečíst předpokládanou spotřebu plynu, elektřiny, případně též jiných paliv. Koláč energonositelů také ukazuje množství využité energie zdarma, jako je tepelná energie země nebo venkovního vzduchu u tepelných čerpadel, případně solární energie u termických kolektorů nebo fotovoltaických článků. Pro výpočet nákladů za rok pak stačí vzít běžné ceny za kWh jednotlivých energonositelů a koláč jimi spočítat. Je to jako u provozu auta. Spotřebitel dostane informace o spotřebě benzínu, neustále měnící se cenou paliva však musí spotřebu vypočítat sám, aby dospěl k provozním nákladům.

PENB obsahuje nově i modrou škálu, která zobrazuje míru vlivu provozu budovy na životní prostředí. Tato stupnice zobrazuje tedy nejen energetickou efektivitu budovy, ale též zohledňuje, jak moc šetrné palivo je využíváno. Tedy například vytápění elektřinou má v ČR velmi vysoký negativní dopad na životní prostředí, naopak vytápění biomasou má dopad minimální. Nejnižší negativní dopad je vyjádřen opět třídou A, nejvyšší negativní dopad pak třídou G.
 

Co pro mě, jako majitele jedné bytové jednotky, znamená, že je budova velmi úsporná?

Průkaz energetické náročnosti budovy a její třídní zařazení vám může orientačně poskytnout informaci o roční nákladech na spotřebované energie domu.
V rámci úsporného bydlení se dnes veškeré nemovitosti zařazuji do jednotlivých kategorií dle jejich energetické náročnosti. Naše Chytré bydlení splňuje kategorii B, tedy je velmi úsporné. Třídě B odpovídají nízkoenergetické domy. Naopak v případě třídy C se jedná spíše jen o běžné úsporné domy. Průkaz energetické náročnosti budov není jen pouhým energetickým štítkem. Součástí průkazu je kromě určení energetické třídy také graf tzv. „podílu energonositelů na dodané energii“ – jedná se o znázornění podílu jednotlivých energetických vstupů (plyn, elektřina, solární energie atd.). Z těchto informací, stanovené měrné spotřeby energie a cen jednotlivých energií, lze pak orientačně spočítat roční náklady na vytápění domu. Pro srovnání: v případě rodinných domů se u energetické třídy B pohybuje roční spotřeba na m2 okolo 51 až 97 kWh. U energetické třídy C je to však už 98 až 142 kWh a u třídy G dokonce více než 286 kWh.

Jak já, jako obyvatel, rozeznám kvalitní zateplení od nekvalitního?

Nejvhodnější variantou je se informovat v našem prodejním centru.
Výhodnost zateplení prokazuje zejména energetický audit, který by měl obsahovat doporučení a ekonomické vyhodnocení úsporných opatření. Již v průběhu stavby dané nemovitosti je možné se informovat, jakým způsobem přistupuje firma, která budovu staví, k jednotlivým fázím výstavby. Již na začátku vás jako klienta prodejce nebo pracovník klientských změn seznámí s konkrétní kvalitou zateplení dle projektové dokumentace.

Na trhu se nabízí hned několik druhů systémů pro zateplení. Nejčastěji se jako izolační materiál používá pěnový polystyren, který dosáhl mezi investory veliké obliby díky svým vlastnostem. Kromě dobré tepelné izolace má také nízkou hmotnost, zároveň je však pevný, dobře tvarovatelný a ekologicky nezávadný.

Jak jsou pro mě důležité přírodní a kvalitní materiály? Nejedná se o příliš abstraktní pojmy?

Jedná se skutečně o abstraktní pojmy, které jsou srozumitelné širokému spektru zájemců. V případě konkrétnějších dotazů se neváhejte obrátit na naše prodejní centrum. Důsledky využití přírodních materiálů naleznete níže.
Konstrukce jednotlivých bytů Chytrého bydlení dobře „dýchají“ právě díky použitým přírodním materiálům, které omezují pravděpodobnost vzniku plísní a jiných zdraví závadných mikroorganismů. Předchází se tak například nepříjemným zánětům dýchacích cest a rakovině plic. K přírodním materiálům může patřit například dřevo či vhodná dlažba. Při přípravě staveb Chytrého bydlení se naopak vyhýbáme používání škváry, které se jinak někdy vyskytují v tvárnicích a základech staveb.

Co všechno děláte pro šetrnost k životnímu prostředí?

Základní přehled kroků podporující zkvalitňování životního prostředí naleznete níže.
Prostřednictvím ještě lepšího stupně zateplení a energetické náročnosti budovy dochází na projektech Chytrého bydlení k několikanásobnému snížení nákladů za spotřebu energií i množství škodlivých emisí CO2. Chytré bydlení současně usiluje o to, aby se součástí bytových projektů čím dál více stávaly zelené střechy. Stavební materiál recyklujeme a současně se snažíme minimalizovat transport s takovým materiálem, aby byl dopad na okolí stavby a samotné životní prostředí co nejmenší.

Správná cena

Co si mám představit pod pojmem správná cena?

Nejjednodušším vysvětlením je to, že se jedná o nejvyšší poměr výkonu očekávaný od bytu vydělený jeho cenou. Tento poměr bude při objektivním srovnávání s konkurencí vždy mezi nejvyššími.
Správná cena sdružuje několik faktorů souvisejících s daným projektem. Mezi hlavní patří lokalita, vysoce kvalitní standardy, použité technologie a materiál, občanská vybavenost apod. Na výsledné ceně se projevuje také kvalitní zpracování projektové dokumentace již v samém počátku, služby související s koupí nemovitosti a v neposlední řadě úprava okolí.

Skutečně neposkytujete slevy?

Ano, snažíme se ceny nastavit správně již při zahájení prodejů.
Snažíme se na samotném počátku nastavit ceny tak, aby byly dostupné a odpovídaly zároveň kvalitě projektu. Jakákoliv korekce je pak otázkou vlivu trhu, případně použití modernějších technologií.

Cenový rozdíl mezi vašimi standardy je přes 20.000 Kč/m2, proč?

Vždy se srovnáváme s průměrem na trhu. Aktuální průměrná cena nabízených bytů je 75.000 Kč s DPH / m2. Naše projekty ve standardu Plus jsou dokonce pod touto průměrnou cenou. Úroveň standardů je ovšem vyšší.
Kvalitativní standard se přímo opírá o projekt a lokalitu, ve které je umístěn. Úroveň Chytrého bydlení je tak závislé například i na velikosti projektu, dostupnosti technologií a dalších faktorech.

Služby na dosah

Co znamená "služby na dosah"?

Kompletní občanská vybavenost v okolí projektu je jedna z věcí, mající přímý vliv na spokojené bydlení.
V našem pojetí se jedná o místa, na kterých naše nové projekty vznikají. Snažíme se, aby domy nestály někde za městem „uprostřed polí“, nebo naopak tam, kde nelze kvůli nedostatku místa ani pořádně zaparkovat. Stavíme všude tam, kde je rozvinutá občanská vybavenost a dopravní infrastruktura. V blízkosti projektů Chytrého bydlení najdete školy, zdravotnická centra, úřady, pošty i restaurace, kavárny a obchody. Zároveň nezapomínáme ani na zeleň, a proto dbáme na to, abyste ze svého domova pohodlně došli do lesoparku, lesa nebo alespoň do městského parku. Zeleň je přitom někdy i přímou součástí některých projektů Chytrého bydlení.

Jak poznám, že vámi zvelebovaná lokalita je skutečně tak skvělá?

Hodnocení lokality necháváme na subjektivním pocitu našich klientů. Místa, kde naše projekty vznikají, však disponují všemi potřebnými službami dostupnými v dosahu docházkové vzdálenosti.
Lokalita je tak skvělá, jak se k ní staví naši klienti. Srovnání lokalit je do jisté míry velmi subjektivním pocitem. Někdo preferuje zeleň, někdo hustou zástavbu, někdo přímý kontakt s hromadnou dopravou a někdo rodinný dům v satelitu za městem. Existuje však jeden faktor, který Vám umožní místa, na kterých se uvažovaný byt nachází, objektivně srovnávat. Tímto pomocníkem je čas a hodnota vyjádřená v penězích, na jakou si svůj volný čas ceníte.

Pak postačí spočítat, kolik času strávíte na cestě na MHD, do práce, za koníčky, do obchodů, k lékaři, s dětmi do školky nebo školy, do parku, za zábavou nebo do jiných dalších míst.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Vlastní VZT jednotka je něco jako klimatizace?

Technologicky si zařízení nejsou podobná.
Technologicky si zařízení klimatizace a vzduchotechnika nuceného větrání podobná nejsou, a v některých podstatných ohledech se liší. Hlavní funkcí klimatizace je snížení, či zvýšení teploty vzduchu (někdy vlhkosti). Na rozdíl od vzduchotechniky (dále jen VZT), jejíž hlavní funkcí je výměna vzduchu za čerstvý nasávaný z exteriéru, klimatizace nepřináší čerstvý vzduch do interiéru, chladí pouze vzduch v místnosti tím, že je cirkuluje vzduch přes výměník vody nebo chladiva. Toto médium odvede teplo pryč z bytu. Klimatizace (split) se skládá z výparníku, kompresoru, ventilu a kondenzátoru.

Na rozdíl od toho VZT jednotka přivádí čerstvý vzduch přes filtraci do bytu a odvádí znečištěný vzduch přes rekuperaci ven. Systém nuceného větrání se skládá z filtrů , ventilátorů, výměníku a ohřívače (popřípadě centrální VZT mohou mít v sobě výměník na chlad nebo vlhčící komoru).

Systém nuceného větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných bytů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu. Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu s minimální ztrátou tepla. Je tedy třeba v objektu uvažovat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla.

Co je rekuperace a jak funguje?

Rekuperace je zpětné získávání tepla ze spotřebovaného vzduchu a následné předání tohoto tepla čerstvému vzduchu.
Definice je jednoduchá: rekuperace je zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a následné předání tohoto tepla čerstvému chladnému vzduchu, který je tak přiváděn do obytných prostor již předehřátý.

Systém nuceného větrání s rekuperací tepla se tak skládá ze dvou základních částí: rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Vedením je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí a od rekuperační jednotky se zároveň odvádí již vychlazený odpadní (v interiéru spotřebovaný) vzduch.

Potrubím je „protkán“ celý obytný prostor tak, aby byla zajištěna dostatečná distribuce čerstvého vzduchu a současně také spolehlivý odtah vzduchu znehodnoceného (ze všech prostor, ale především samostatný odtah z WC, koupelny a kuchyně).

Po celé zimní období je čerstvý, ale chladný venkovní vzduch předehříván přes teplo-směnnou plochu výměníku teplem získaným z odpadního vzduchu, čímž dochází k výrazné úspoře energie na vytápění objektu. V letních měsících je tento efekt opačný, pomáhá objekt klimatizovat.

Rekuperace vzduchu, všude to slyším, ale nikdo mi ještě nevysvětlil, k čemu přesně mi je v životě dobrá?

Přednosti rekuperaci vzduchu: úspora nákladů za vytápění, zvýšená kvalita vzduchu (bez prachu, alergenů), stabilní vlhkost, zabraňuje tvorbě plísní a bakterií.
Jako hlavní přednost nuceného větrání s rekuperací tepla se většinou uvádí výrazná úspora nákladů na vytápění. V zásadě je to pravda. V té souvislosti je ale vyžadována relativně vysoká zodpovědnost majitele bytu k jeho užívání. Investice do rekuperačního systému se bude vracet jen pomalu v případě, když nebudete dodržovat pravidla.

Za jednoznačnou výhodu větracích systémů s rekuperací tepla se označuje zvýšení kvality vzduchu v obývaných prostorách. Nucené větrání nejen přivádí dostatek čerstvého vzduchu, ale navíc je tento vzduch filtrovaný, zbavený prachu a případně i dalších alergenů v závislosti na typu použitého filtru.

Dále nucené větrání reguluje optimální a víceméně stabilní hodnotu vlhkosti vzduchu v celém interiéru a brání tvorbě plísní a bakterií.

Jak hlučná je rekuperace? Nebude mi vadit?

Max. hladina 30 - 45 dB(A), tedy hlasitost tichého šepotu.
V systému vzduchotechniky, mezi jednotkou a obytnými místnostmi, jsou na několika místech umístěny tlumiče hluku. Z důvodu zabránění přenosu vibrací od jednotky jsou navíc instalovány antivibrační opatření. Díky těmto opatřením pak systém rekuperace vyprodukuje hluk v max. hladině 30 - 45 dB(A), což lze přirovnat k tichému šepotu.

Po krátkodobém sžití se s bytem, kde je v provozu jednotka vzduchotechniky, její provoz později ani nepostřehnete.

U rekuperace je navíc možné regulovat otáčky, což má za následek snížení hluku. Při normovém provozu (výkon na normovou výměnu vzduchu) není v pobytových místnostech jednotka v zásadě vůbec slyšitelná.

Je možné rekuperaci nastavovat?

Ano, lze prostřednictvím řídícího systému.
Ovládání jednotky rekuperace je závislé na typu instalované jednotky. Většina jednotek má velmi jednoduchý a intuitivní řídicí systém.

Vesměs umožňují řídicí systémy nastavení rekuperace prostřednictvím vestavěného ovladače:Požadovaná teplota přiváděného vzduchu a množství průtoku vzduchu.

Jednotka je určena k nepřetržitému větrání v automatickém programu, nicméně je možné u některých typů nastavit několik konfigurovatelných módů - denní / noční; pracovní / víkendové dny nebo letní / zimní provoz.

Proč je důležité v novém bytě pravidelně větrat?

Optimální větrání je důležité také kvůli snížení vlivu plísní a prašnosti.
Plísně a prašnost oslabují imunitu lidí a podporují vznik alergií. Oxid uhličitý zase zhoršuje soustředění a způsobuje zdravotní potíže. Zdrojem tohoto plynu je dýchání a plynové spotřebiče. Zvýšené množství oxidu uhličitého může navozovat ospalost a únavu. Když se obsah zvyšuje, lidé mohou mít bolesti hlavy, špatně spát a může to gradovat až nevolností. Vyšší koncentrace mohou způsobit i potíže s dýcháním. Větrat se však musí i kvůli zápachům a škodlivinám. Z nábytku, textilu, hraček a dalšího vybavení se totiž uvolňují ftaláty, bromové zpomalovače hoření či formaldehyd.

Lze čistit filtr? Jak často jej musím vyměňovat a kolik filtr stojí?

Filtr se čistit nesmí, ale musí být vyměňován.
Filtr vzduchotechnické jednotky by se neměl čistit, ale musí být v případě potřeby vyměněn. Na potřebu výměny filtrů upozorní hlášení na displeji ovladače. Proces výměny je jednoduchý a je velmi detailně popsán v manuálu užívání bytu.

Po nastěhování a uvedení do provozu se doporučuje měnit filtry v rekuperační jednotce v krátkých časových intervalech. Jednotka, která bojuje se „zabetonovanými“ filtry se může nenávratně poškodit. Její hodnota nebo cena její opravy je výrazně vyšší než pár set za nový filtr. První kontrolu proto doporučujeme už po měsíci. Podle stavu filtrů pak snadno odhadnete, kdy a v jakých ročních obdobích se filtry nejvíce zanáší. Na základě těchto zkušeností pak sami stanovíte interval výměny. Frekvence výměny filtrů je pak závislá na úrovni znečištění. Lze odhadovat, že by mohla být výměna filtru prováděna jednou za 12 měsíců. Cena jednoho nového filtru je okolo 1000 Kč. Kompletní výměna filtrů i s prací, ekologickou likvidací původních filtrů a údržbou rekuperační jednotky vyjde na cca 3000 Kč.

Samotné čištění jednotky a rekuperátoru však ponechte raději na servisní organizaci. Doporučený interval je cca 6 let. Nepokoušejte se jednotku ani sami jinak rozebírat. Jsou v ní totiž umístěna čidla a další elektronika, které jsou náchylné k poškození.

Existují studie, které by mi potvrdily nebo vyvrátily, že vaše slova nejsou jen marketingový trik?

Existuje mnoho studií.
Existuje několik studií, které zkoumají spojení mezi alergiemi a kvalitou vnitřního vzduchu. Většina z nich ukazuje stejným směrem: na potřebu většího množství čerstvého vzduchu do našich domovů. Dále jsou tu pak také požadavky na vyšší energetickou účinnost a rekuperaci tepla.

Co je inteligentní byt?

Jedná se o byt, kde je možné prostřednictvím technologií vzdáleně ovládat spotřebiče, regulovat teplotu nebo zabezpečení.
Inteligentní byt znamená především snadnou kontrolu nad spotřebiči, regulací teploty a zabezpečením. Rok od roku využíváme více a více elektrických zařízení a čím dál více z nich má přístup k internetu. Domácí automatizace propojuje všechna zařízení v jeden systém, který může být snadno ovladatelný skrze mobilní zařízení či počítač. To znamená, že nepotřebujeme spoustu samostatných ovladačů a navíc také to, že jednotlivá zařízení mohou spolupracovat. Například pokud zapnete televizi, automaticky se zatáhnou žaluzie a zapnou tlumená světla.

Inteligence bytu spočívá i v tom, že byt lze ovládat i zcela běžným, tradičním způsobem, tedy tyto technologie úplně vypnout nebo nezapojit.

Jaký je rozdíl mezi přípravou a plnohodnotným inteligentním ovládáním bytu. A jaký vy mi nabízíte?

Příprava znamená zabudovaný systém v základní podobě, který je možné obohacovat. Celá technologie je ale nespuštěná. Chytré bydlení Premium obsahuje již dodávku inteligentního ovládání bytu se zapojením většiny důležitých prvků.
V našich projektech můžete nalézt přípravu i plnohodnotné inteligentní ovládání bytu, záleží pouze na úrovni, ve které je projekt připravován. Trigema Chytré bydlení Plus má ve svém standardu přípravu a Trigema Chytré bydlení Premium plnohodnotné ovládání.

Rozdíl mezi úrovněmi lze popsat jednoduše. Příprava systému znamená zabudované základní prvky užívání (termostatické hlavice, kouřové čidlo a další). Při převzetí bytu obdrží každý klient centrální jednotku, která dokáže koncové prvky ovládat. Na klientovi je, zda si systém zprovozní či nikoliv. Kompletní plnohodnotný systém je dodáván již zprovozněný s maximálním množstvím využitelných prvků (termostatické hlavice, kouřové čidlo, vzduchotechnika, světla, audio / video atd.).

Jaký mohu mít užitek z inteligentního bytu?

Největším užitkem je zjednodušené bydlení, pohodlí, bezpečí, úspora času i péče o peněženku.
Velmi jednoduše a stručně lze odpovědět, že největší užitek je zjednodušení, pohodlí, bezpečí, úspora času i péče o peněženku. V zásadě se můžete věnovat pouze věcem, které Vás naplňují a všechno ostatní nechte na svém bytě.

Praktických ukázek je nespočet:

Inteligentní byt reguluje teplotu v každé místnosti zvlášť pro optimální spotřebu. Ví, v kolik hodin se vracíte z práce, v kolik půjdete spát i v kolik vstáváte. Inteligence se postará o efektivní řízení v závislosti na kontextu. Otevřeli jste okno? Topení se automaticky vypne.
Inteligentní byt pozná, kdy je třeba vyvětrat a postará se o čerstvý vzduch třeba krátce před tím, než dorazíte domů. Sám si zvolí, zda využije větrání či klimatizaci podle venkovní teploty.
Nejste doma a svítí vám do oken? Váš byt chytře odstíní či zastíní žaluzie podle počasí, abyste ušetřili za topení, respektive klimatizaci. Blíží se bouřka? Venkovní žaluzie se samy vytáhnou. Zapadá slunce? Lamely se naklánějí, aby vás neoslnilo. Setmělo se? Žaluzie se zatáhnou a nikdo vám do oken neuvidí. Blíží se budíček? Inteligentní byt do pokoje pomalu vpustí světlo, aby se vám lépe vstávalo.
Máte náladu na romantickou večeři či domácí kino? Jedním stiskem tlačítka změníte atmosféru v místnosti díky světelným scénám. Potřebujete v noci do koupelny? Díky senzoru pohybu nemusíte hledat vypínač, díky inteligenci vás doprovodí tlumené světlo, které zbytečně neoslní. Jdete spát? Jedním tlačítkem vypnete světla v celém domě.
Nebojte se zapomenuté zapnuté plotýnky, tekoucí pračky, požáru a ani vloupání. O všem se dozvíte dřív, než vznikne škoda. Kdykoliv se můžete zdarma podívat, co se děje v domě pomocí IP kamer. Že byste měli zavřít okna vám byt připomene, když se blíží bouřka. Díky nezávislosti prvků se nemusíte bát, ani pokud vypadne proud. Záplavový senzor, dveřní a okenní kontakty, senzory pohybu, kamery, kouřový senzor – pro váš klid, i když nejste doma.
Zbytečná spotřeba zařízení ve vaší nepřítomnosti je minulost. Díky chytrému bytu ani nemusíte kontrolovat, zdali jste zapomněli zapnutou televizi. Všichni opustili dům, to znamená vypnout vše zbytečné – automaticky. Noční proud naopak využijete na maximum, díky inteligentním spínačům. Co je největší žrout energie v domácnosti? Chytré zásuvky a vyhodnocení v grafech vám to prozradí.
Kde se topí, kde je otevřené okno a co vrata od garáže? Zajímá vás, kolik jste spotřebovali elektřiny, plynu či vody? O všem v domě máte přehled díky aplikacím inteligentního ovládání bytu. Tím to ale nekončí. Pomocí grafů se můžete podívat i do historie spotřeby, porovnat jednotlivé spotřebiče či zjistit, kdo v kolik chodí domů.

Využití elektronizace se neustále zrychluje, bude možné později reagovat na nové zařízení?

Systémy jsou bezdrátové a připravené na budoucí implementaci koncových prvků.
V posledních několika letech došlo k radikální miniaturizaci snímačů i senzorů a rozvoji intuitivních mobilních zařízení a uživatelského rozhraní. Systémy inteligentního ovládání jsou dnes již bezdrátové. Pro instalaci nových zařízení není proto ani nutné provádět jakýchkoliv stavebních úprav.

Základem každého zabezpečovacího systému je ústředna, na niž jsou napojeny všechny instalované snímače, čidla a ovládací zařízení. Čidla a senzory jsou v podobě vypínačů, termostatů, detektorů pohybu a dalších bezdrátových čidel.

Spokojené bydlení

Spokojené bydlení – dokážete to změřit nebo kvantifikovat?

Počet požadavků na bydlení, u kterých nemusíte, nebo nebudete muset dělat kompromis.
Spokojeným bydlením rozumíme takové, které splňuje vaše požadavky a současně u něho nemusíte dělat kompromisy. Vše začíná kvalitní přípravou projektu, detailním rozborem jednotlivých dispozic, nastavením bezpečnostních prvků v projektu apod. Při tom všem je také myšleno na ekologii a správnou cenu, která odráží kvalitu projektu.

Nabízíte služby odborníků související s pořízením bytu?

Služby zákazníkům považujeme za nedílnou součást procesu nákupu bytu, stačí se informovat v prodejním centru.
Služby zákazníkům považujeme za nedílnou součást procesu výstavby a prodeje nemovitosti. Operativně doplňujeme a rozšiřujeme služby, které ať už přímo, či nepřímo souvisí s danou nemovitostí. Pro konkrétní nabídku je možné navštívit některý z projektových webů.

U Chytrého bydlení bych si představoval také variabilní přizpůsobení mým požadavkům, vy jej ovšem téměř nepovolujete, proč?

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, proto je nutné vznést konkrétní dotaz, který bude prodiskutován.
Celý bytový dům je odladěný jako celek a jakékoliv větší zásahy (např. do statiky) mohou mít další navazující důsledky – hlukové, statické, provozní nebo dispoziční. Větší klientské změny mají přímý dopad na v zásadě všechny stavební profese na stavbě – bylo by tedy nezbytné, aby změnu posoudili projektanti nejen ze stavebního hlediska, ale i z hlediska statiky, elektro, zdravotně technických instalací, vzduchotechniky. Větší změny jsou tedy pro klienta velmi nákladné a v zásadě neodpovídají očekávanému užitku. V některých případech mohou mít i vysloveně negativní vliv na následné užívání bytu.

Obecně to lze přirovnat k sériové výrobě např. automobilu – výrobce dá kupujícímu na výběr některá doplnění a vylepšení, ale například další dveře vám určitě nepřidá, protože by to ohrozilo následný provoz a bylo by to extrémně drahé.

Bezpečí a zdraví

Jaké bezpečnostní prvky mi v rámci projektu nabízíte?

Bezpečnostní dveře, čidla, kamerový systém, elektronický vrátný apod.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.