Úvod Média

Památkově chráněná budova Varny na projektu Lihovar byla úspěšně zkolaudována

13. 12. 2022
Budova Varny, která sloužila k rafinaci lihu, v roce 2000 ukončila společně s výrobním závodem lihovaru svou činnost. V roce 2002 byla prohlášena za kulturní památku.

Památkově chráněná budova Varny v rezidenčním areálu Lihovar, který právě vyrůstá na pražském Smíchově, byla v polovině prosince úspěšně zkolaudovaná. Na jaře 2023 v ní bude otevřena pětipatrová galerie Davida Černého, která dá prostor modernímu umění jak ve stálé expozici, tak v hostujících výstavách. Součástí galerie bude i kavárna či vyhlídková terasa.


Kompletní rekonstrukce poničené budovy trvala deset měsíců a nutné byly nejenom opravy vnitřku objektu, včetně nových omítek, stropů či schodišť, ale také sanace nosných konstrukcí. V rámci rekonstrukce bylo nutné zajistit i stabilitu objektu podchycením základových konstrukcí pomocí tryskové injektáže, zesílit a zpevnit zdivo využitím helikální výztuže a nového železobetonového věnce, který zajišťuje tuhost budovy. Pro provozní technologie objektu a nezbytné zázemí bylo mezi původní základové (nyní podchycené a stabilizované) konstrukce vestavěno podzemní podlaží.

Původní okna ve významném průčelí západní fasády bohužel nebylo možné zachránit z důvodu jejich silné koroze, ale jejich repliky dostatečně zdůrazňují původní stavbu. Byl zachován původní tvar střechy včetně nástaveb větráků a dvojice původních střešních vazníků, jejichž nosnou funkci převzaly nové doplněné vazníky.

Okna - Varna Lihovar Smíchov

Varna byla opatřen novou jednotící fasádou a byl zachován i vizuální projev Varny do Nádražní ulice převýšeným průčelím věžové části s lizénovým rámováním pater.

Protože v památkově chráněné Varně vznikne výtvarná galerie, v rámci rekonstrukce jsme obnovili některé původní otvory a také zachovali původní velkorysý prostor s atriem, otevřeným přes všechna podlaží, který navíc bude zakončený světlíkem v sedlové střeše. Expozice se budou odehrávat na jednotlivých platformách, otvor uprostřed desek nyní umožňuje propojení a prorůstání expozic skrze celou budovu. Poslední podlaží galerie bude zakončené sedlovou střechou s pohledovými vazníky a světlíky.

Střešní plášť byl doplněn v původních rovinách střechy o sedlový světlík vsazený mezi dvěma nástavbami původních větráků. Světlík přivádí přirozené světlo do interiéru. Byl obnoven původní kruhový otvor ve štítě západní fasády a opatřen okenní výplní s profilací shodnou s ostatními okny.

Mimo stavební zásahy došlo i k restaurátorské práci, zejména opravě a obnově subtilního tělesa točitého litinového schodiště s dekorativně členěnými schodnicemi a balustrami zábradlí.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.